Sve zavisi od nas!

Sve zavisi od nas!

“Kako bismo više mislili na vazduh koji udišemo i učinili ga čistijim onoliko koliko je do nas pojedinaca, vozite manje svoje automobile a više koristite javni prevoz, izaberite ekološke proizvode, štedite energiju, koristite reciklirane proizvoide.” – kaže diplomirani ekolog Vanja Petković.

 

Kvalitetu vazduha doprinose i vremenski uslovi, kada su temperature niske, a nema padavina ili vetra, što znači da je za ovo doba godine i očekivano povećanje koncentracije zagađujućih čestica. Ove čestice prašine udišemo gde god da se nalazimo, samo negde manje a negde više. Ukoliko se nalazimo u neposrednoj blizini zagađivača, njih će biti u većoj meri pa ćemo ih samim tim više i udisati, nego da smo na otvorenom, gde nema direktnih zagađivača.

Mere koje su neophodne na nivou širem od individualnog, naravno sa napomenom da ih je potrebno sprovoditi kontinuirano a ne samo u periodima kada je utvrđeno veće zagađenje vazduha jesu svakako pošumljavanje, korišćenje vozila sa čistijnim pogonom kao i pojačan tehnički pregled vozila, reorganizacija i redukcija saobraćaja, promene energenata koji se koriste, intenzivan nastavak zaštite vazduha od najvećih zagađivača i još mogo toga.” – istakla je Vanja.

U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Sl.glasnik RS“ br. 36/09 i 10/13) nadležnost nad državnom mrežom za praćenje kvaliteta vazduha na nivou Republike Srbije ima Agencija za zaštitu životne sredine. Ispunjavajući obaveze obaveštenja javnosti o kvalitetu vazduha agencija prezentuje rezultate automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u relanom vremenu.

Agencija za zaštitu životne sredine kvalitet vazduha označava sa pet boja i toliko različitih klasa u zavisnosti od vrednosti koncentracija pojedinih zagađujućih materija. Kvalitet vazduha može biti odličan, dobar, prihvatljiv, zagađen i jako zagađen, i označava se zelenom, plavom, žutom, crvenom i ljubičastom bojom. Ljubičasta je namenjena jako zagađenom vazduhu, dok se zelenom označava vazduh odličnog kvaliteta:

* zelena (odličan) – sumpor-dioksid 0-100, azot-dioksid 0-40, kobalt 0-5.000, PM 10 0-20;
* plava (dobar) – sumpor-dioksid 100,1-200, azot-dioksid 40,1-100, kobalt 5.001-10.000, PM 10 20,1-40;
* žuta (prihvatljiv) – sumpor-dioksid 200,1-350, azot-dioksid 100,1-150, kobalt 10.001-20.000, PM 10 40,1-50;
* crvena (zagađen) – sumpor-dioksid 350,1-500, azot-dioksid 150,1-400, kobalt 25.001-50.000, PM 10 50,1-100;
* ljubičasta (jako zagađen) – sumpor-dioksid >500, azot-dioksid >400, kobalt >50.000, PM 10 >100.

Ova Agencija svakodnevno meri količine čestica sumpor-dioksida, PM 10, azot-dioksida i kobalta i na osnovu toga određuje kvalitet vazduha. Više detaja možete videti na izvornom linku Agencije za zaštitu životne sredine.

Autor teksta:
Član Udruženja “Čepom do osmeha”
Mast. inž. Vladimira Stanković

Tags:


Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Translate »