PROJEKTI

PROJEKTI 2021 GODINE

Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta: Edukacija i anketiranje stanovništva na temu primarne separacije otpada i pozivanje da isti donose u udruženje. 

Ekokaravan je do sada posetio sledeće lokacije:

Dr Svetislava Kasapinovića 10-14
Limanska pijaca
Trg republike
Satelitska pijaca

ekokaravan

Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta: Povodomo obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, udruženje „Čepom do osmeha“ uz podršku JKP „Čistoća“ i JKP „Tržnica“ je organizovalo „Eko karavan“ na teritoriji grada Novog Sada. 

 

U nameri da očistimo naš grad, odnosno smanjimo količinu otpada, edukujemo i anketiramo
građane na temu tretiranja otpada, primarne separacije i reciklaže, na šest lokacija u gradu.

 

Takođe, tokom celog dana, ispred Mesne zajednice Adice (Sime Šolaje 2A) i na uglu
Puškinove i ulice Doža Đerđa, su postavljeni i kontejneri za odlaganje kabastog otpada.

Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:

Ekološko ostvro predstavlja mesto ispred naše kancelarije u Ćirpanovoj 25 u Novom Sadu gde svi građani imaju mogućnost da donesu i razvrstaju svoj otad. Ekološko ostrvo se sastoji od 5 kanti i to: 
Crvene za limenke i konzerve
Braon za biootpad
Žute za biootpad
Zelena za staklo
Plave za papir

Podržano: Pokrajinski sekreterijat za sport i omladinu.
Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:
Unapređen odnos mladih prema zaštiti životne sredine i održivom razvoju u okviru programskih aktivnosti neformalnog obrazovanja kroz edukacija đaka srednjih škola.

Projekat “Čepko mozaik ” je nastavak promocije o reciklažii. Cilj je da đaci izrade kreativni mozaik od plastičnih čepova. Uz druženje, edukaciju i igru razvija se svest o zaštiti životne sredine. Đaci će na interaktivan kreativan način podsticati jedni druge na buđenje svesti o zaštiti životne sredine, aktivno se družiti i učestovavti u akciji izrade mozaika od čepova koje su sami skupili. 

Садржај табулара

Podržano: Gradska uprava za sport i omladinu.
Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:
Projekat se bavi okupljanjem zainteresovanih strana, mladih omladinaca, u cilju umrežavanja, održivog razvoja, podizanja njihovih kapaciteta i svesti o značaju ekološkog preduzetništva u Srbiji. Ovim sveukupnim delovanjem postepeno će se ojačati institucionalni i društveni kapaciteti za tranziciju ka zelenoj ekonomiji i kreiranje ekonomije znanja kroz održivi razvoj sruštva. 

 

Podržano: Gradska uprava za zaštitu životne sredine
Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:
Čepom do osmeha je humanitarno-ekološki projekat koji se sprovodi kroz obrazovanje dece školskog uzrasta osnovnih škola o reciklaži i sortiranju plastičnog otpada. U okviru edukacije deca se uče osnovnim ekološkim principima, ali i humanosti koju razvijaju, jer jedan od ciljeva projekta je i reciklaža čepova od kojih se dobijaju finansijska sredstva za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom.

Podržano: Gradska uprava za privredu. 
Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:
Projekat “Grad humanosti” se organizovao po četvrti put u Gradu Novom Sadu, i predstavljao je sajamsku manifestaciju koja se bazirala na promociji Udruženja koja pri Radnim centrima za osobe sa invaliditetom, i kroz integraciju osoba sa invaliditetom, plasiraju na tržište svoje ručno rađene proizvode. 

 

Садржај табулара
PROJEKTI 2020. GODINE

Podržano: Gradska uprava za sport i omladinu, Kancelarija za mlade.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta: 
Projekat prepoznaje mlade kao partnere državnom organu, te stvara sveobuhvatan i sistemski model koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj mladih u kreiranje, implentaciju i praćenje omladinske politike Grada. 

Projekat se bavi okupljanjem zainteresovanih strana u cilju umrežavanja, održivog razvoja, podizanja njihovih kapaciteta i svesti o značaju ekološkog preduzetništva. Ovim sveobuhvatnim delovanjem postepeno su ojačane institucionalni i društveni kapaciteti za tranziciju ka zelenoj ekonomiji i kreiranje ekonomije znanja kroz održivi razvoj društva

Podržano: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja. Godine projekta: 2020. godina. Opis projekta: Kreirano je 5 video sadržaja sa životnim pričama dece i njihovih porodica, a koje učestvuju u sprovođenju misije akcije “Čepom do osmeha”.  

Podržano: OPENS.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Projekat prepoznaje mlade kao partnere  državnom organu, te stvara sveobuhvatan i sistemski model koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj mladih u kreiranje, implementaciju i praćenje omladinske politike Grada. U toku projekta realizovali su se okrugli stolovi u kancelariji Udruženja. 


Gradske uprave koje su posećene:

Gradska uprava za kulturu
Gradska uprava za zdravstvo
Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslovegradonacelnik

 

Podržano: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Cilj programa je da se kroz programske aktivnosti Udruženja “Čepom do osmeha”osobama sa invaliditetom pruži pomoć, doniranjem pomagala za olakšavanje životnih/svakodnevnih aktivnosti.

 
OSI

Podržano: Gradska uprava za privredu.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:

“Grad humanosti” se organizovao po treći put u gradu Novom Sadu. Organizovan je kroz sajamsku manifestaciju koja se bazirala  na promociji Udruženja koja pri Radnim centrima za osobe sa invaliditetom i kroz integraciju osoba sa invaliditetom, plasiraju na tržište svoje ručno rađene proizvode.

humanost

Podržano: Gradska uprava za kulturu.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Projekat “Muzička terapija” je projekat Udruženja “Čepom do osmeha” koji ima za cilj uključivanje dece sa cerebralnom i dečijom paralizom u muzički svet putem kreativnih radionica – pevanje, sviranje i komponovanje.

Podržano: Pokrajinski sekreterijat za sport i omladinu.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Unapređen odnos mladih prema zaštiti životne sredine i održivom razvoju u okviru programskih aktivnosti neformalnog obrazovanja kroz edukacija đaka srednjih škola.

Projekat “Čepko mozaik ” je nastavak promocije o reciklažii. Cilj je da đaci izrade kreativni mozaik od plastičnih čepova. Uz druženje, edukaciju i igru razvija se svest o zaštiti životne sredine. Đaci će na interaktivan kreativan način podsticati jedni druge na buđenje svesti o zaštiti životne sredine, aktivno se družiti i učestovavti u akciji izrade mozaika od čepova koje su sami skupili. 

 Cepko

Podržano: Gradska uprava za zaštitu životne sredine.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
“Čepom do osmeha” je humanitarno-ekološki projekat koji se sproveo kroz edukaciju najmlađih o reciklaži otpada (konkretno plastičnih čepova), radi dobijanja finansijskih sredstava za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom. Kreativne radionice na temu reciklaže održane su u 10  osnovnih škola na teritoriji grada Novog Sada. 

radionica 2020

Podržano: Gradska uprava za socijalnu i dečiju podršku.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Cilj projekta je bio da se socijalnom edukacijom putem ekološko-humanitarnih radionica mladi/omladinci sa invaliditetom aktivno uključe u zajednicu, da se poboljša njihov kvalitet života, unaprediti položaj mladih sa invaliditetom i osnaže kroz senzibilizaciju.

2

Podržano: Grad Novi Sad.

Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Angažovana osoba na poziciji administrativnih radnik u prostorijama Udruženja aktivno učestvuje u poslovima poput sakupljanja, sortiranja i pakovanja čepova i usluge prevoza kutija sa čepovima od Centara za prikupljanje do Udruženja.

Angažovane dve osobe na poziciji projekt menađer uključene su u administraciju i pružanje usluga za aktivno uključivanje građana Novog Sada putem projekata (na izradi i pripremi projektne dokumentacije, pri apliciranju, saradnja sa Centrima u Novom Sadu i šire).

 

javni rad

Podržano: Republika Srbija.
Godina
projekta:
 2020. godina.

Opis projekta:
Dve osobe angažovane na mestu magacionera svakodnevno učestvuju u poslovima poput sakupljanja, sortiranja i pakovanja čepova usluge prevoza kutija sa čepovima od Centara za prikupljanje do Udruženja.

Jedna osoba angažovana na mestu administrativni radnik pomaže u administraciji i pružanje usluga za aktivno uključivanje građana Novog Sada putem projekata.

javni rad 2

PROJEKTI 2019. GODINE

Podržano: Gradska uprava za sport i omladinu, Kancelarija za mlade.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:
U okviru projekta realizovane su sledeće aktivnosti:
– Uspostavljanje međuinstitucionalne saradnje, kontaktiranje i informisanje između: Grad Novi Sad, Udruženja “Čepom do osmeha” i Kancelarije za mlade Grada Novog Sada, radi organizacije 2 okrugla stola.

– Promocija projekta kroz promotivne aktivnosti u Udruženju, sa akterima nevladinog sektora i relevantnim zainteresovanim institucijama…

–  Organizacija je obuhvatila pripremu i održavanje okruglih stolova čija je svrha bila da predstavnici mladih nevladinog sektora iznesu svoja mišljenja.

 

cepom do osmeha

Podržano: OPENS
Godina projekta: 2019. godina

Opis projekta:
Projekat je kroz uspešno uspostavljenu saradnju sa zainteresovanim institucijama do sada, sproveden bez poteškoća i u skladu sa ugovorenim obavezama OPENS organizacije. Mladi predstavnici nevladinih organizacija, kao ciljna grupa projekta, su kroz okrugli sto i u razgovoru sa Gradonačelnikom aktivno bili uključeni u politiku mladih Grada Novog Sada i zajedno radili na njenom unapređenju.

Gradske uprave koje su bile posećene kroz projekat:

Gradska poreska uprava.
GU za dečiju i socijalnu zaštitu.
GU za omladinu i sport.
GU za privredu.
GU za opšte poslove.
GU za obrazovanje.
GU za finansije.
GU za propise.

 gradonacelnik

Podržano: Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:

Sakupljanjem i reciklažom plastičnih čepova pri obrazovnim ustanovama i relevantnim institucijama, od dobijenih sredstava, kupuju se pomagala za OSI koje olakšavaju svekodnevni život osoba sa invaliditetom.

 program

Podržano: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:

Ciljna grupa projekta su akteri nevladinih organizacija/udruženja koja svojim statutarnim odredbama obuhvataju oblast zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Projektom je obuhvaćeno 20 predstavnika nevladinih organizacija koji će aktivno učestvovati u radionicama i za okruglim stolom.

 2019

Podržano:  Gradska uprava za privredu.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:
Manifestacija pod nazivom “Unapređenje i razvoj privrednih delatnosti osoba sa invaliditetom” održala se 25. maja 2019. godine, na Štrandu u Novom Sadus sa početkom od 10 časova. Na manifestaciji su se izložili ručno rađeni proizvodi od keramike i gline, prirodnih materijala, kao i prehrambeni proizvodi, poput pita i gibanica koji su proizvodi Radnih centara osoba sa invaliditetom.

 
nur

Podržano: Gradska uprava za kulturu.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:
Projekat “Muzička terapija” je projekat Udruženja “Čepom do osmeha” koji ima za cilj uključivanje dece sa cerebralnom i dečijom paralizom u muzički svet putem kreativnih radionica – pevanje, sviranje i komponovanje.

 

Podržano: Gradska uprava za zaštitu životne sredine.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:
“Čepom do osmeha” je humanitarno-ekološki projekat koji se sproveo kroz edukaciju najmlađih o reciklaži otpada, radi dobijanja finansijskih sredstava za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom.

 cepom

Podržano: Gradska uprava za privredu.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:

“Grad humanosti” se organizovao po treći put u gradu Novom Sadu. Organizovan je kroz sajamsku manifestaciju koja se bazirala  na promociji Udruženja koja pri Radnim centrima za osobe sa invaliditetom i kroz integraciju osoba sa invaliditetom, plasiraju na tržište svoje ručno rađene proizvode.

grad humanosti

Podržano: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:
Privreda razvijenih evropskih zemalja sve više se udaljava od modela linearne ekonimije zasnovane na principu “uzmi-napravi-odloži” i značajno se približava novom modelu u vidu cirkularne ekonomije “proizvod-otpad-proizvod”. Ekološki odgovornim poslovanjemse tretira ono poslovanje koje koristi obnovljive izvore (ekološki održivo) i vodi računa o uticaju svojoh aktivnosti na humane aspekte (društveno odgovorno).

 

ekosop

Podržano: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:
Cilj projekta je bio da sesocijalnom edukacijomputem ekološko-humanitarnih radionica mladi/omladinci sa invaliditetom aktivno uključe u zajednicu, poboljšan je njihov hvalitet života, unapredio se položaj mladih sa invaliditetom i osnažili su se kroz senzibilaciju.

radionica2

Podržano: Gradska uprava za privredu.
Godina projekta: 2019. godina

Opis projekta: 
Aktivno učestvovanje u prostorijama udruženja u poslovima sakupljanja, sortiranja i pakovanje čepova i usluge prevoza kutija sa čepovima od Centra za prikupljanje do Udruženja.

 

podrška

Podržano:  Republika Srbija.

Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:

Aktivno učestvovanje u prostorijama udruženja u poslovima sakupljanja, sortiranja i pakovanje čepova i usluge prevoza kutija sa čepovima od Centra za prikupljanje do Udruženja.

 

osi

Podržano:Gradska uprava za privredu
Godina projekta: 2019. godina

Opis projekta:
Događaj je činio niz aktivnosti kongresnog, stručnog, edukativnog i izložbenog karaktera, kao i propratne aktivnosti. Program ESOP-a je obuhvatio održavanje okruglog stola sačinjenog od eksperata iz oblasti ekologije, preduzetništva, više-sektorski struktuiranih panela/sekcija/debata.

vanja

Mesto održavanja: Irig.
Godina održavanja: 2019. godine.

Dan planete Zemlje

 irig

Mesto održavanja: Inđija.

Godina održavanja: 2019. godine.

inđija

PROJEKTI 2018. GODINE

Podržano: Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:

Sakupljanjem i reciklažom plastičnih čepova pri obrazovnim ustanovama i relevantnim institucijama, od dobijenih sredstava, kupuju se pomagala za OSI koje olakšavaju svekodnevni život osoba sa invaliditetom.

program

Podržano: Gradska uprava za zaštitu životne sredine.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:
“Čepom do osmeha” je humanitarno-ekološki projekat koji se sproveo kroz edukaciju najmlađih o reciklaži otpada, radi dobijanja finansijskih sredstava za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom.

cepom do osmeha

Podržano:Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Godina projekta: 2018. godina.


Opis projekta:
Glavni cilj projekta “Naučićemo zajedno” jeste pružanje pomoći i podrške deci sa smetnjama u razvoju prilikom odabira u upisa u srednju školu, davanje svih neophodnih informacija sa kojima deca moraju da raspolažu sa ciljem lakše odluke, kao i podizanje svesti o bitnosti nastavka školovanja i unaopređenja ličnosti.

radionica

Podržano: Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:

Unapređenje kapaciteta udruženja mladih i udruženja za mlade koji se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem kroz edukativne programe i podsticati umrežavanje udruženja kroz zajedničko sprovođenje projekata.

 okrugli sto

Podržano: Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:

Cilj projekta je da se socijalnom edukacijom putem ekološko-humanitarnih radionica mladi/omladinci sa invaliditetom aktivno uključe u zajednicu, da se poboljša njihov kvalitet života, unapredi položaj mladih sa invaliditetom i osnaže kroz senzibilizaciju.

 

ogi

 

Podržano od: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:
U okviru projekta “Poboljšajmo naš prostor” želimo da osobama sa invaliditetom omogućimo aktivno uključivanje u sve aktivnosti Udruženja koje će omogućiti lakšu socijalnu integraciju dece sa invaliditetom u lokalnu zajednicu, poboljšati pristupačnost fizičkom okruženju kroz uklanjanje arhitektonskih barijera i nesmetano kretanje i pristup u skladu sa standardima pristupačnosti.

 kancelarija

Podržano: Gradska uprava za privredu.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:

“Grad humanosti” se organizovao po treći put u gradu Novom Sadu. Organizovan je kroz sajamsku manifestaciju koja se bazirala  na promociji Udruženja koja pri Radnim centrima za osobe sa invaliditetom i kroz integraciju osoba sa invaliditetom, plasiraju na tržište svoje ručno rađene proizvode.

 grad

Podržano: Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:
Projekat “Učimo se toleranciji” predstavlja vid edukacije, promocije i naglašavanje ideja  tolerancije kao univerzalne vrednosti svakog društva, sa ciljem pružanja podrške porodici.Učimo se

Podržano: Gradska uprava za kulturu.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:
Projekat “Muzička terapija” je projekat Udruženja “Čepom do osmeha” koji ima za cilj uključivanje dece sa cerebralnom i dečijom paralizom u muzički svet putem kreativnih radionica – pevanje, sviranje i komponovanje.

 

Podržano: Pokrajinski sekreterijat za sport i omladinu.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:
Unapređen odnos mladih prema zaštiti životne sredine i održivom razvoju u okviru programskih aktivnosti neformalnog obrazovanja kroz edukacija đaka srednjih škola.

 

mozaik

Podržano: OPENS.
Godina projekta: 2018. godina

Opis projekta:
Projekat prepoznaje mlade kao partnere  državnom organu, te stvara sveobuhvatan i sistemski model koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj mladih u kreiranje, implementaciju i praćenje omladinske politike Grada.

Kroz ovaj projekt obiđene su sledeće uprave:
GU za zaštitu životne sredine.
GU za inspekcijske poslove.
GU za kulturu.
GU za građevinsko zemljište i investicije.
GU za imovinu i imovinske pravne poslove.

 gradonacelnik

Mesto održavanja:Bačka Palanka.
Godina održavanja: 2018. godine.

Festival “Dunavski bal”

backa palanka

Mesto održavanja: Bajmok.

Godina održavanja: 2018. godine.

Etno festival “Glas Anđela”

bajmok

Mesto održavanja: Negotin.

Godina održavanja: 2018. godine.

negotin

Садржај табулара
PROJEKTI 2017. GODINE

Podržano: Čepom do osmeha”
Godina projekta: 2017. godina.

Opis projekta:
Mozaik od 1.300.300 čepova na površini od 621 kvadratnog metra, je naoravljen 30. septembra 2017. godine na Trgu slobode, a snimak je poslat Ginisovoj komisiji. Ovaj projekat, iniciran od strane Udruženja “Čepom do osmeha”, motivisao je kako Gradske vlasti tako i preko 1.000 volonterakoji su se uključili u akciju prikupljanja čepova sa ciljem zaštite životne sredine u oblasti reciklaže, ali i izrade kreativnog mozaika na samom Trgu slobode.

 

mozaik

Podržano: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demokratiju i ravnopravnost polova.
Godina projekta: 2017. godina.

Opis projekta:
Uz organizatore Udruženje građana Novog Sada i Sportisimo školicu sporta, naša organizacija je bila deo same manifestacije. Deca su se zabavila, donela svoje sakupljene čepiće, učestvovali u aktivnostima uz slogan “Sport je način života”, mislili na svoje drugare i o svojoj okolini.

 

detelinara

Podržano: Gradska uprava za zaštitu životne sredine.
Godina projekta: 2017. godina.

Opis projekta: 

Udruženje građana “Čepom do osmeha” je udruženje ljudi koji nesebično svoje vreme, ljubav i pažnju poklanjaju zaštiti i očuvanju životne sredine i sugrađanima kojima je njihova pomoć neophodna i dobrodošla.

Kao veliki ljubitelji pravilnog ponašanja prema prirodi i veliki poštovaoci sporta, odlučili smo da ovaj projekat predstavi sintezu te dve kategorije. Zato smo organizovali i realizovali projekat “Reciklažom čepova do pobede” kako bismo u svet reciklaže uključili i novosadske sportiste.

 

cep

Садржај табулара
Садржај табулара
Садржај табулара
PROJEKTI 2015. GODINE

Podržano:Naftna industrija Srbije.
Godina projekta: 2015. godina.

Opis projekta:
“Čepom do osmeha” je humanitarno-ekološki projekat koji se sproveo kroz edukaciju najmlađih o reciklaži otpada, radi dobijanja finansijskih sredstava za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom.

Kroz projekat Udruženje “Čepom do osmeha” je kupilo vozilo.

NIS

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this