PROJEKTI

Projekat:"Podrška razvoju ekološkog preduzetništva."

Podržano: Gradska uprava za sport i omladinu, Kancelarija za mlade.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta: 
Projekat prepoznaje mlade kao partnere državnom organu, te stvara sveobuhvatan i sistemski model koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj mladih u kreiranje, implentaciju i praćenje omladinske politike Grada.

Projekat: "Čuvari osmeha"

Podržano: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja.
Godine projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Kreirano je 5 video sadržaja sa životnim pričama dece i njihovih porodica, a koje učestvuju u sprovođenju misije akcije “Čepom do osmeha”.

Projekat: "Gradonačelnik otvara - Uključimo se!"

Podržano: OPENS.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Projekat prepoznaje mlade kao partnere  državnom organu, te stvara sveobuhvatan i sistemski model koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj mladih u kreiranje, implementaciju i praćenje omladinske politike Grada.

Projekat: "Program zaštite i unapređenja položaja socijalno ugroženih OSI"

Podržano: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Cilj programa je da se kroz programske aktivnosti Udruženja “Čepom do osmeha”osobama sa invaliditetom pruži pomoć, doniranjem pomagala za olakšavanje životnih/svakodnevnih aktivnosti.

 

 

Projekat: "Grad humanosti"

Podržano: Gradska uprava za privredu.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:

“Grad humanosti” se organizovao po treći put u gradu Novom Sadu. Organizovan je kroz sajamsku manifestaciju koja se bazirala  na promociji Udruženja koja pri Radnim centrima za osobe sa invaliditetom i kroz integraciju osoba sa invaliditetom, plasiraju na tržište svoje ručno rađene proizvode.

Projekat: "Muzička terapija"

Podržano: Gradska uprava za kulturu.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Projekat “Muzička terapija” je projekat Udruženja “Čepom do osmeha” koji ima za cilj uključivanje dece sa cerebralnom i dečijom paralizom u muzički svet putem kreativnih radionica – pevanje, sviranje i komponovanje.

 

 

Projekat: "Čepko mozaik"

Podržano: Pokrajinski sekreterijat za sport i omladinu.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Unapređen odnos mladih prema zaštiti životne sredine i održivom razvoju u okviru programskih aktivnosti neformalnog obrazovanja kroz edukacija đaka srednjih škola.

Projekat: "Čepom do osmeha"

Podržano: Gradska uprava za zaštitu životne sredine.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
“Čepom do osmeha” je humanitarno-ekološki projekat koji se sproveo kroz edukaciju najmlađih o reciklaži otpada (konkretno plastičnih čepova), radi dobijanja finansijskih sredstava za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom.

 

Projekat: " Unapređenje mera politike zapošljavanje osoba sa invaliditetom"

Podržano: Gradska uprava za sport i omladinu, Kancelarija za mlade.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:
U okviru projekta realizovane su sledeće aktivnosti:
– Uspostavljanje međuinstitucionalne saradnje, kontaktiranje i informisanje između: Grad Novi Sad, Udruženja “Čepom do osmeha” i Kancelarije za mlade Grada Novog Sada, radi organizacije 2 okrugla stola.

– Promocija projekta kroz promotivne aktivnosti u Udruženju, sa akterima nevladinog sektora i relevantnim zainteresovanim institucijama…

–  Organizacija je obuhvatila pripremu i održavanje okruglih stolova čija je svrha bila da predstavnici mladih nevladinog sektora iznesu svoja mišljenja.

Projekat: "Gradonačelnik otvara vrata - Uključimo se!"

Podržano: OPENS
Godina projekta: 2019. godina

Opis projekta:

Projekat: "Program zaštite i unapređenja položaja socijalno ugroženih OSI"

Podržano: Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:

Projekat: "Unapređenje antidiskriminacionih mera u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom"

Podržano: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:

Projekat: Unapređenje i razvoj privrednih delatnosti osoba sa invaliditetom"

Podržano:  Gradska uprava za privredu.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta: 

Projekat: "Muzička terapija"

Podržano: Gradska uprava za kulturu.
Godina projekta: 2019. godina

Opis projekta:
Projekat “Muzička terapija” je projekat Udruženja “Čepom do osmeha” koji je imao za cilj da uključi decu sa cerebralnom i dečijom paralizom  u muzički svet putem kreativnih radionica – pevanje, sviranje i komponovanje.

Projekat: "Čepom do osmeha"

Podržano: Gradska uprava za zaštitu životne sredine.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:

Projekat: "Grad humanosti"

Podržano: Gradska uprava za privredu.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:

Projekat: "Kongres ekološko-socijalnog preduzetništva u Srbiji 2019."

Podržano: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:

Projekat: "Socijalno - edukativna podrška mladima sa invaliditetom"

Podržano: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:

Projekat: "Unapređenje mera politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom"

Podržano: Gradska uprava za sport i omladinu i Kancelarija za mlade.
Godina projekta: 2019. godine.

Opis projekta: 

Projekat: "Umrežena privreda Novi Sad"

Podržano: Gradska uprava za privredu.
Godina projekta: 2019. godina

Opis projekta:

Projekat: "Program zaštite i unapređenja položaja socijalno ugroženih OSI"

Podržano: Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:

Projekat: "Čepom do osmeha"

Podržano: Gradska uprava za zaštitu životne sredine.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:

Projekat: "Naučićemo zajedno"

Podržano: Pokrajinski sekretarijatb za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta: 

Projekat: "Zajedno smo jači - umrežimo se!"

Podržano: Gradska uprava za sport i omladinu, Kancelarija za mlade.

Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:

Projekat: "Socijalno edukativna podrška mladima sa invaliditetom"

Podržano: Gradska uprava za socijalna i dečiju zaštitu.
Godine projekta: 2018. godina.

Opis projekta: 

Projekat: "Poboljšajmo naš prostor"

Podržano od: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:
U okviru projekta “Poboljšajmo naš prostor” želimo da osobama sa invaliditetom omogućimo aktivno uključivanje u sve aktivnosti Udruženja koje će omogućiti lakšu socijalnu integraciju dece sa invaliditetom u lokalnu zajednicu, poboljšati pristupačnost fizičkom okruženju kroz uklanjanje arhitektonskih barijera i nesmetano kretanje i pristup u skladu sa standardima pristupačnosti.

Projekat: "Grad humanosti"

Podržano: Gradska uprava za privredu..

Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:

Projekat: "Učimo se toleranciji"

Podržano: Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:
Projekat “Učimo se toleranciji” predstavlja vid edukacije, promocije i naglašavanje ideja  tolerancije kao univerzalne vrednosti svakog društva, sa ciljem pružanja podrške porodici.

Projekat: "Muzička terapija"

Podržano: Gradska uprava za kulturu.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:

Projekat: "Čepko mozaik"

Podržano: Pokrajinski sekreterijat za sport i omladinu.
Godina projekta: 2018.

Opis projekta:

Projekat: "Gradonačelnik otvara vrata - Uključimo se"

Podržano: OPENS.
Godina projekta: 2018. godina

Opis projekta: 
Projekat prepoznaje mlade kao partnere  državnom organu, te stvara sveobuhvatan i sistemski model koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj mladih u kreiranje, implementaciju i praćenje omladinske politike Grada.

Projekat: "Mozaik za Ginisa"

Podržano: Čepom do osmeha”
Godina projekta: 2017. godina.

Opis projekta:

Projekat: "Igrajmo zajedno"

Podržano: Naftna industrija Srbije.
Godina projekta: 2017. godina.

Opis projekta:

Projekat: "Pripremi se dokaži se i upiši se!"

Podržano: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demokratiju i ravnopravnost polova.
Godina projekta: 2017. godina.

Opis projekta:

Projekat: "Reciklažom čepova do pobede"

Podržano: Gradska uprava za zaštitu životne sredine.
Godina projekta: 2017. godina.

Opis projekta: 

Projekat: "Čepom do osmeha"

Podržano: Naftna industrija Srbije.
Godina projekta: 2015. godina

Opis projekta:

Zaštita životne sredine putem reciklažnih centara APV.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Projekat: "Podrška razvoju socijalnog programa od interesa za grad"

Podržano: Gradska uprava za privredu.
Godina projekta: 2019. godina

Opis projekta: 
Aktivno učestvovanje u prostorijama udruženja u poslovima sakupljanja, sortiranja i pakovanje čepova i usluge prevoza kutija sa čepovima od Centra za prikupljanje do Udruženja.

Zapošljavanje OSI kroz ekološku podršku Gradu Novom Sadu.

Podržano:  Republika Srbija.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:

Aktivno učestvovanje u prostorijama udruženja u poslovima sakupljanja, sortiranja i pakovanje čepova i usluge prevoza kutija sa čepovima od Centra za prikupljanje do Udruženja.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this