PROJEKTI

PROJEKTI 2021 GODINE

Projekat je podržan od strane: Graske uprave za zaštitu životne sredine
Godina projekta: 
2021.

Opis projekta:
Projekat podrazumeva izradu ekološko-dokumentarnog videa koji ima za cilj podizanje ekološke svesti o postupanju sa otpadom na teritoriji Grada Novog Sada, kroz edukaciju prvenstveno svih građana, školske dece i mladih. Trenutno ne postoje precizni podaci o tome koliko tona otpada ne završi u reciklažnom postupku, ali taj broj sigurno nije zanemarljiv.

Ova kampanja direktno rešava problem zagađenja životne sredine u Gradu Novom Sadu. Ovim projektom kod dece se budi svest od malih nogu, navika da rade dobro, i da na taj način čine korisnu stvar jer se čuva životna sredina i postaje zdravija i čistija okolina.

Kroz osnovne principe “zelene kupovine”, tj smanjenja nastanka otpada pri samoj kupovini smanjujemo količine otpada koje završavaju direktno na divljim deponijama i na taj način značajno doprinosimo unapređenju naše životne sredine. Video upravo govori o ključnim koracima i konkretnim uputstvima kako postupati sa otpadom i gde ga odneti, preko aplikacije “Eko heroj” koja pruža građanima uputsvo gde da odnesu sortiran otpad a i da sami budu učesnici uklanjanja otpada sa divljih deponija tako što će prijaviti probolem.

Ključ promena leži u pojedincu, stoga moramo razviti svest o reciklaži, primarnoj separaciji otpada i ličnom pozitivnom delovanju ka unapređenju naše životne sredine.

 

Projekat je podržan od: OPENS-a
Godina projekta: 2021. godine

Opis projekta: 

U saradnji sa OPENS – Omladinska prestonica Evrope Novi Sad u okviru projekta „Mladi u centru“ organizovali smo niz aktivnosti pod nazivom „Odgovornost pokaži, planetu osnaži!“.

U cilju informisanja i edukacije mladih na teme zaštite životne sredine održali smo radionice, ekokaravan i okrugli sto i tako pružili informacije mladima o svakodnevnim aktivnostima primarne separacije otpada i reciklaže sa jasnim uputstvima kako svako od nas može doprineti u borbi protiv klimatskih promena.

Ekološku radionice smo održali u odeljenjima nekoliko srednjih škola u Novom Sadu: u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj”, Gimnaziji “Svetozar Marković”, saobraćajnoj školi „Pinki“, ekonomskoj školi „Svetozar Miletić“, kao i sistemom učenja na daljinu studentima na master i doktorskim studijama sa Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine – PMF Novi Sad.

Učešćem u okruglom stolu stručni tim ekologa preneo je predstavnicima organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine aktuelna znanja iz oblasti, kao i veću mogućnost upoznavanja i umrežavanja.

   

Podržano od strane: Kompanije Lidl
Godina projekta: 2021. godine

Opis projekta: 
Udruženja “Čepom do osmeha” i kompanija Lidl organizovali su dve akcije:
Eko karavan na Trgu Republike u Novom Sadu i čišćenje Šodroša.

Ovom akcijom želeli smo da uklonimo što veću količinu otpada iz prirode i okruženja, ukažemo na značaj i važnost brige za lokalnu zajednicu, i da timskim radom možemo mnogo da učinimo za očuvanje životne sredine.

Sve značajne i velike promene počinju od nas samih!

 

Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta: Edukacija i anketiranje stanovništva na temu primarne separacije otpada i pozivanje da isti donose u udruženje. Tokom održavanja Ekokaravana vrši se anketiranje građana kako bi se došlo do podataka na kom nivou je stanje svesti o reciklaži, primarnoj separaciji otpada i koliko građani doprinose unapređenju životne sredine. 

Ekokaravan je do sada posetio sledeće lokacije:
– Dr Svetislava Kasapinovića 10-14
– Limanska pijaca
– Trg republike
– Satelitska pijaca
– Riblja pijaca
– Najlon pijaca
– Adice
– Detelinarskoj pijaci
– Petrovaradinska pijaca

 

Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta: Povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, udruženje “Čepom do osmeha” uz podršku JKP “Čistoća” i JKP “Tržnica” je organizovalo “EKO karavan” na teritoriji grada Novog Sada u nameri da očistimo naš grad, odnosno smanjimo količinu otpada, edukujemo i anketiramo građane na temu tretiranja otpada, primarne separacije i reciklaže, na šest lokacija u gradu. 

Takođe, postavljeni su veliki kontejneri za odvoženje kabastog otpada. 

Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:

Ekološko ostrvo predstavlja mesto ispred naše kancelarije u Ćirpanovoj 25 u Novom Sadu gde svi građani imaju mogućnost da donesu i razvrstaju svoj otad.

Ekološko ostrvo se sastoji od 5 kanti i to: 
Crvene za limenke i konzerve
Braon za biootpad
Žute za pet ambalažu
Zelene za staklo
Plave za papir

Podržano od strane: Pokrajinskog sekreterijata za sport i omladinu.
Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:
Unapređen odnos mladih prema zaštiti životne sredine i održivom razvoju u okviru programskih aktivnosti neformalnog obrazovanja kroz edukacija đaka srednjih škola.

 

Cilj je da deca izrade kreativni mozaik od plastičnih čepova. Uz druženje, edukaciju i igru razvija se svest o zaštiti životne sredine.

 

Đaci su na interaktivan kreativan način podsticali jedni druge na buđenje svesti o zaštiti životne sredine, aktivno se družili i učestvovali u akciji izrade mozaika od plastičnih  čepova koje su sami skupili. 

Podržano od strane: Javni rad Grada Novog Sada.

Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:
Angažovanje dve osobe na poziciji magacionera  u prostorijama udruženja “Čepom do osmeha” koja aktivno učestvuje u poslovima poput sakupljanja, sortiranja i pakovanja čepova i usluge prevoza kutija sa čepovima od Centara za prikupljanje do Udruženja.

 

Angažovane jedne osobe na poziciji projekt menađera uključene su u administraciju i pružanje usluga za aktivno uključivanje građana Novog Sada putem projekata (na izradi i pripremi projektne dokumentacije, pri apliciranju, saradnja sa Centrima u Novom Sadu i šire).

Podržano od strane: Gradske uprave za zaštitu životne sredine
Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:
Čepom do osmeha je humanitarno – ekološki projekat koji se sprovodi kroz obrazovanje dece školskog uzrasta osnovnih škola o reciklaži i sortiranju plastičnog otpada. Postavljaju se plastične kutije u predškolskim, školskim ustanovama i vrši se njihovo logističko sakupljanje. 

 

Vrši se edukacija dece u okviru koje se deca uče osnovnim ekološkim principima, ali i humanosti koju razvijaju, jer jedan od ciljeva projekta je i reciklaža čepova od kojih se dobijaju finansijska sredstva za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom.

 

Sakupljeno je 550tona otpada, i obezbeđeno 60 pomagala za decu sa smetnjama u razvoju u toku projekta koji je podržan dugogodišnje od Gradske uprave za zaštitu životne sredine a na nivou cele Srbije. 

 

Podržano od strane: Gradske uprave za privredu. 
Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:
Ideja sajma je povezivanje udruženja, staratelja i dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa
invaliditetom, gde bismo im pružili mogućnost da predstave svoj rad posetiocima, nauče kako
da razviju i plasiraju svoj proizvod na tržište i osnuju društveno socijalno preduzeće.
Udruženja su imala mogućnost međusobnog upoznavanja, umrežavanja i predstavljanja svojih
ručno rađenih proizvoda i usluga. Omogućeno im je informisanje o neophodnosti
sprovođenja i razvoja socijalnog preduzetništva u vidu dijaloga i debate zarad realizovanja
budućeg poslovanja.


U toku manifestacije predviđena je i radionica za decu u okviru koje je bilo organizovano
sklapanje mozaika od plastičnih čepova, razne društvene igre i izložba igračaka napravljenih
od recikliranog materijala.

 

Udruženja koja su bila deo ovogodišnjeg sajma su:

UG “Biser” iz Srbobrana, UG MNRO iz Odžaka, Fondacija “Tijana Jurić” iz Subotice, Udruženje studenata sa hendikepom – USH i UG “Naša kuća”iz Beograda, Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine “Kaspev”, UG “Patrija” ( LICE ULICE), UG”Ekologija i dete”, UG ” za dečiju i cerebralnu oaralizu “Sunce”, UG MNRO i UG “Vitezovi osmeha” iz Novog Sada. 

 

Podržano od strane: Gradske uptrave za kulturu
Godina projekta: 2021.
Opis projekta:

Projekat je sproveden kroz uključivanje dece sa cerebralnom i dečijom paralizom u likovni svet putem kreativnih likovnih i stvaralačkih radionica.

 

Kroz pohađanje likovnih radionica deca su stekla znanja o estetici i vizuelnoj kulturi, pa se tako pravi način vrednuje umetnost. 

 

Crtanje, slikanje, vajanje… – bili su lepi načini da se iskaže kreativnost, i umetnička crta za koju deca nisu znala da je poseduju.

 

 Na likovnim radionicama deca su učila da pomoću crteža, slike, fotografije i drugih medija likovnih umetnosti izražavaju sebe i pričaju svoju priču.

 

„Priroda i muzika – nekad i sad“


Tokom meseca jula i avgusta 2021 godine, uz pomoć edukatora, deca sa cerebralnom i dečijom paralizom prosla su kroz 3 muzičke radionice koje na interaktivan način uključuju decu i pristupaju muzici sa ekološke strane.

Grad Novi Sad je prepoznao potrebu za prilagođavanjem uslova i omogućavanjem pristupačnosti savremenim tokovima kulture svim građanima, specifičnost položaja mladih sa invaliditetom koji još uvek nisu deo kulturne scene i podržao njihovo stvaralaštvo i edukaciju. Na taj način, mladi, talentovani umetnici ulaze u ravnopravni takmičarski odnos sa osobama bez invaliditeta.

Projekat definiše osnovne dugoročne pravce kulturnog razvoja Grada, usklađene sa drugim relevantnim društvenim i političkim oblastima; određuje prioritetne javne interese u polju kulture; određuje instrumente ostvarivanja tih interesa i prepoznaje buduće aktera u oblasti kulture i drugim oblastima, koji doprinose ostvarivanju tih interesa; određuje načine praćenja, evaluiranja i usklađivanja strateškog delovanja sa aktuelnim potrebama mladih OSI.

Projekat se uklapa u programski koncept sa akcentom na specifičnu ciljnu grupu decu. Kroz projekat Novi Sad ima priliku da oživi svu raznolikost društva, duh zajedništva, tolerancije i solidarnosti.

Projekat ima za cilj učestvovanje dece sa invaliditetom u sferi muzičke umetnosti putem različitih muzičkih kreativnih radionica, na kojima će deca sa cerebralnom i dečijom paralizom ispoljavati svoje sposobnosti i time jačati svoj duh i telo.

Radionice obuhvataju:
1. Razgovor na temu zaštite životne sredine:
– kako se održavala čistoća nekada i sad, tema reciklaže i na koji način mi možemo da doprinesemo zaštiti životne sredine,
2. Povratak u praistoriju:
– nastanak muzike, način izvođenja, prvi instrumenti, u kojim prilikama se izvodila muzika…
– pravljenje instrumenata od:


a) materijala iz prirode koji nas okružuju: drveni štapići, kamenčići, orasi, lešnici, žirovi… ukazivanje deci da i sama mogu napraviti jednostavne instrumente od prirodnih materijala po uzoru na instrumente iz perioda praistorije koji ne štete životnoj sredini,


b) reciklažni materijali: kanap, karton, plastične flašice, kutije od kinder jaja, čepovi, rolne toalet papira… ukazivanje deci da i sama mogu napraviti instrumente korišćenjem reciklažnog materijala u kombinaciji sa prirodnim materijalima koji se mogu i reciklirati.


Projekat ima za cilj učestvovanje dece sa invaliditetom u sferi muzičke umetnosti putem različitih kreativnih radionica, na kojima će deca sa cerebralnom i dečijom paralizom ispoljavati svoje veštine i sposobnosti i time jačati svoj duh i telo.

Podržano od strane: Gradske uprave za socilanu i dečiji zaštitu
Godina projekta:
 2021.

Opis projekta:
Projekat se bavi radom informativnog centra u okviru udruženja, koji ima za clilj umrežavanje i jačanje nevladinih organizacija koje se bave pitanjima socijalne zaštite osoba sa invaliditetom.

 

Centar putem edukacija i dobrih primera praksi o mogućnostima poboljšanja kvaliteta života, ublažavanje nepovoljnih životnih okolnosti različitih socijalno ugroženih grupa i pojedinaca, primere programa zaštite i unapređenje položaja svih ostalih socijalno ugroženih grupa i pojedinaca u skladu sa zakonom, pruža informacije zainteresovanih nevladinim organizacija u socijalnoj zaštiti. 

 

Rad centra se bazira na programskim, edukativno informativnim aktivnostima, koje pomažu osobama sa invaliditetom da im se u budućnosti olakša njihov život i svakodnevna potreba kroz unapređen i ojačan rad ovih udruženja. 

Podržano od strane: „Palm Stiftung“ (donator iz Nemačke)
Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:
Vođeni idejom da se najlepše uspomene stiču kroz zajedničku igru i druženje sa ponosom predstavljamo izradu novog kombinovanog igrališta za decu sa i bez smetnji u razvoju u Pivnicama.

Na inicijativu porodice Mudroh i naše humanitarno – ekološke organizacije „Čepom do osmeha“, a uz podršku kompanije „Palm Stiftung“, Mesne zajednice Pivnice i Opštine Bačka Palanka uspeli smo da obezbedimo novi kutak u kome će zajednički moći da provode vreme deca sa i bez smetnji u razvoju.

 

Sa željom da aktivno uključimo građane u rešavanje pitanja zaštite životne sredine i kako bismo omogućili efikasnije i brže delovanje u otklanjanju ekoloških problema i potencijalnih ekoloških katastrofa osmislili smo mobilnu aplikaciju-“Eko heroj”!

Aplikacija je nastala u saradnji organizacije “Čepom do osmeha” i EMAKINA.RS kao rezultat inicijative “Code For A Cause-Programeri za građane”. Dostupna je na Google Play Store i iOS verziji

Na lak i jednostavan način, sa naprednom interaktivnom mapom i modernom komunikacijom sa korisnikom, aplikacija omogućava da u tri koraka postanete EKO heroj:
1. Na interaktivnoj mapi izaberite lokaciju za odlaganje sakupljenih plastičnih čepova ili reciklabilnog materijala (PET, staklo, biootpad, papir, limenke, baterije) i odložite ga na pravom mestu.

2.
 Prijavite ekološki problem (sa fotografijom ili bez), svaki događaj ili situaciju koja preti da ugrozi životnu sredinu.

3.
 Obavestite nas ukoliko želite da dodamo i vašu lokaciju za odlaganje reciklabilnog materijala.

Sada svako može da bude Eko heroj!

Kratak opis:
Ovaj projekat se bazira na podršci u integraciji mladih sa invaliditetom kroz socijalizaciju, senzibilizaciju i uključenost u svakodnevne aktivnosti putem zajedničkih ekoloških radionica u školama u saradnji u nastavnim osobljem i timom za socijalnu zaštitu pri svakoj školi u kojoj se odvija program. 

U okviru škola putem vannastavnih aktivnosti sprovodiće se ekološka edukacija mladih sa invaliditetom kroz zajednićčko i aktivno uključivanje u rad. Značajnim doprinosom u socijalnoj zaštiti, poboljšaće se svakodnevni život OSI, razviti osecaj za humanost, srušiti predrasude i osnažiti mladi srednjoškolce. 

Nakon sprovedenog anketiranja radi sticanja uvida o snačaju uključivanja OSI u zajednocu i u nastavne aktivnosti, izabraće se omladinac sa najvećom potrebom za uručenje adekvatnog pomagala.

Cilj projekta je da se socijalnom edukacijom putem ekološko humanitarnih radionica mladi / omladinci sa invaliditetom aktivno ukljuce u zajednicu, da se poboljša njihov kvalitet života, unapredi položaj mladih sa invaliditetom i osnaže kroz senzibilizaciju. 

Godina projekta: 2021.
Podržano: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Opis projekta:
IV Eko čepko olimpijada se realizuje u Akva parku “Petroland”. Do sada su održane tri manifestacije ovog tipa socijalne zaštite osoba sa invaliditetom.

U sklopu manifestacije predviđene su zabavne sportske  igre koje su imale za cilj edukaciju mladih na zabavan i sportski način o zaštiti životne sredine. U sklopu manifestacije biće pozvano 17 porodica dece sa invaliditetom koje smo pomogli doniranjem pomagala. Time se stvara empatija kod ljudi i direktno ih uključujemo u sve delove eko/sportskih igara. Akcenat projekta je na sakupljanju čepova odambalaže kojima se od reciklaže prikupljaju sredstva za pomagala deci sa invaliditetom.

Manifestacija se završava zajedničkim druženjem i uživanjem u parku, dodeli nagrada i muzičkim programom. 

Teme konferencije su aktuelne teme: socijalno preduzetništvo, cirkularna ekonomija, aktivizam organizacija civilnog društva i njihova povezanost sa donosiocima odluka na lokalnom, pokrajinskom i regionalnom nivou u borbi protiv štetnog uticaja klimatskih promena. „S obzirom na to koliko daleko se mali čep otkotrljao, moja je odgovornost da iniciram ovakve događaje“, rekla je Vanja Petković, predsednica udruženja.

Organizator ocenjuje konferenciju kao veoma uspešnu-odazvale su se sve zvanice relevantne u oblasti. Posle uvodnih reči predsednice udruženja i pozdravnih govora direktora JP „Vojvodinašume“, Kokai Rolanda, pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Nenada Ivaniševića, konferenciju je otvorila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Darija Kisić Tepavčević, ističući da će Zakon o socijalnom preduzetništvu upravo podržati održivost i delovanje udruženja građa na poput „Čepom do osmeha“ sa njihovom humano ekološkom misijom. Ministarka Darija Kisić Tepavčević i gradonačelnik Miloš Vučević, simbolično su dodelili pomagala dečacima Aleksandru Drakuliću iz Kačareva i Mateji Mančiću iz Pirota, koji su sa porodicama došli u Novi Sad povodom toga. To su 60. i 61.pomagalo koje je kupljeno u humanoj akciji sakupljanja plastičnih čepova „Čepom do osmeha“. Ispred ambasade Austrije, zamenica ambasadora, Karin Traunmüller, podelila je sa učesnicima modele upravljanja otpada u Republici Austriji, a videli smo i prezentaciju kompanije M48, zadužene za upravljanje otpadom u gradu Beču.

Temu pošumljavanja i njegovu adekvatnu primenu u borbi sa klimatskim promenama učesnicima je približio Marko Marinković, izvršni direktor za šumarsto, ekologiju i razvoj JP „Vojvodinašume“.

Gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, podsetio je na podjednak značaj ekologije i ekonomije, kao i na činjenicu da je svakom građaninu stalo do čiste životne sredine.

U panelu „Socijalno preduzetništvo i cirkularna ekonomija“, čuli smo aktuelne i korisne informacije od relevantnih predstavnika USAID-a, SMART kolektiv-a, Fondacije Ana i Vlade Divac, Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine Kaspev, ali i profesorice Univerziteta u Novom Sadu, Aleksandre Tubić i predstavnika Agencije za zaštitu životne sredine. Da je ključ je u partnerstvu, videli smo u prezentacijama i izlaganju predstavnice Privredne komore Srbije i direktora kurirske službe Bex i PaySpot-a, primerima dobre prakse društvene odgovornosti i primene cirkularne ekonomije.

Značaj digitalizacije i upotrebe modernih tehnologija u zaštiti životne sredine pokazao se u srećnoj primeni na odličnim mobilnim aplikacijama „Eko heroj“ i „Odnesi“. Korišćenje obe aplikacije u sistemu reciklaže je bilo predstavljeno i detaljno objašnjeno u delu konferencije „primeri dobre prakse“.

Konferencija EKOSOP 2021. je održana uz podršku pokrajinskih i gradskih vlasti, kao i ljubaznošću uprave hotela „Sheraton“, dok su sve zvanice simboličnim poklonima obradovale kompanije: dm drogerie.marktGarnierLorealUniverexport.

Godina projekta: 2021.
Podržano od strane: Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada 

Opis projekta:

Projekat se bavi okupljanjem zainteresovanih strana, mladih omladinaca, u cilju umrežavanja, održivog razvoja, podizanja njihovih kapaciteta i svesti o značaju ekološkog preduzetništva u Srbiji. Ovim sveukupnim delovanjem projekat je ojačao institucionalni i društveni kapacitet za tranziciju ka zelenoj ekonomiji i uticao na kreiranje ekonomije znanja kroz održivi razvoj društva.

Projekat je ostvario i uspostavio zajedničko opredeljenje u edukaciji na temu ekologije i angažovao mlade ekologe, ekonomiste i studente. Kao jedan od oblika afirmisanja njihovog rada i stvaralaštva i, uz formalno, fakultetsko obrazovanje, projekat je potencirao značaj neformalnog, kontinuiranog obrazovanja.

Najveći uspeh projekta je saradnja sa udruženjem koje se bavi takođe ekologijom i zaštitom životne sredine, kao i uspostavljanje kontakta sa Prirodno – matematičkim fakultetom smer Ekologija.

Opšti cilj projekta je povećanje lokalnog ekonomskog rasta, razvoja zelene ekonomije, kroz saradnju mladih članova NVO sa lokalnim upravama, institucijama, strukovnim organizacijama, koje dele naše vrednosti i zalažu se za održiv pristup ekologiji i životnom standardu u Srbiji.

PROJEKTI 2020. GODINE

Podržano: Gradska uprava za sport i omladinu, Kancelarija za mlade.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta: 
Projekat prepoznaje mlade kao partnere državnom organu, te stvara sveobuhvatan i sistemski model koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj mladih u kreiranje, implentaciju i praćenje omladinske politike Grada.

 

Projekat se bavi okupljanjem zainteresovanih strana u cilju umrežavanja, održivog razvoja, podizanja njihovih kapaciteta i svesti o značaju ekološkog preduzetništva. Ovim sveobuhvatnim delovanjem postepeno su ojačane institucionalni i društveni kapaciteti za tranziciju ka zelenoj ekonomiji i kreiranje ekonomije znanja kroz održivi razvoj društva.

Sprovodi se u vidu okruglih stolova.

Podržano: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja.

Godine projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Kreirano je 5 video sadržaja sa životnim pričama dece i njihovih porodica, a koje učestvuju u sprovođenju misije akcije “Čepom do osmeha”.

Podržano: OPENS.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Projekat prepoznaje mlade kao partnere  državnom organu, te stvara sveobuhvatan i sistemski model koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj mladih u kreiranje, implementaciju i praćenje omladinske politike Grada. U toku projekta realizovali su se okrugli stolovi u kancelariji Udruženja. 


Gradske uprave koje su posećene:

Gradska uprava za kulturu
Gradska uprava za zdravstvo
Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslovegradonacelnik

Podržano: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Cilj programa je da se kroz programske aktivnosti Udruženja “Čepom do osmeha”osobama sa invaliditetom pruži pomoć, doniranjem pomagala za olakšavanje životnih/svakodnevnih aktivnosti. 

Postavljanjem kutija za plastične čepove u svim predškolskim i školskim ustanovama u gradu, njihovo pražnjenje i odvoženje na reciklažu. Obezbeđena sredstva  dobijena od reciklaže čepova usmeravaju se na decu sa smetnjama u razvoju u vidu kupovine pomagala neophodnih za dalje lakše svakodnevno funkcionisanje i socijalizaciji. 

 

OSI

Podržano od strane: Gradske uprave za privredu. 
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Ideja sajma je povezivanje udruženja, staratelja i dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, gde bismo im pružili mogućnost da predstave svoj rad posetiocima, nauče kako da razviju i plasiraju svoj proizvod na tržište i osnuju društveno socijalno preduzeće.
Udruženja su imala mogućnost međusobnog upoznavanja, umrežavanja i predstavljanja svojih ručno rađenih proizvoda i usluga. Omogućeno im je informisanje o neophodnosti sprovođenja i razvoja socijalnog preduzetništva u vidu dijaloga i debate zarad realizovanja budućeg poslovanja.


U toku manifestacije predviđena je i radionica za decu u okviru koje je bilo organizovano sklapanje mozaika od plastičnih čepova, razne društvene igre i izložba igračaka napravljenih od recikliranog materijala.

 

Udruženja koja su bila deo ovogodišnjeg sajma su:

UG “Biser” iz Srbobrana, UG MNRO iz Odžaka, Fondacija “Tijana Jurić” iz Subotice, Udruženje studenata sa hendikepom – USH i UG “Naša kuća”iz Beograda, Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine “Kaspev”, UG “Patrija” ( LICE ULICE), UG”Ekologija i dete”, UG ” za dečiju i cerebralnu oaralizu “Sunce”, UG MNRO i UG “Vitezovi osmeha” iz Novog Sada. 

Podržano: Gradska uprava za kulturu.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Projekat “Muzička terapija” je projekat Udruženja “Čepom do osmeha” koji ima za cilj uključivanje dece sa cerebralnom i dečijom paralizom u muzički svet putem kreativnih radionica – pevanje, sviranje i komponovanje.

Podržano: Pokrajinski sekreterijat za sport i omladinu.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Unapređen odnos mladih prema zaštiti životne sredine i održivom razvoju u okviru programskih aktivnosti neformalnog obrazovanja kroz edukacija dece i omladine.

 

Projekat “Čepko mozaik ” je nastavak promocije o reciklažii. Cilj je da deca izrade kreativni mozaik od plastičnih čepova. Uz druženje, edukaciju i igru razvija se svest o zaštiti životne sredine. Đaci će na interaktivan kreativan način podsticati jedni druge na buđenje svesti o zaštiti životne sredine, aktivno se družiti i učestovavti u akciji izrade mozaika od čepova koje su sami skupili. 

 Cepko

Podržano: Gradska uprava za zaštitu životne sredine.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
“Čepom do osmeha” je humanitarno-ekološki projekat koji se sproveo kroz edukaciju najmlađih o reciklaži otpada (konkretno plastičnih čepova), radi dobijanja finansijskih sredstava za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom. Kreativne radionice na temu reciklaže održane su u 10  osnovnih škola na teritoriji grada Novog Sada. Postavljene su kutije za sakupljanje čepova i održivost projekta koji zahteva pražnjenje i na taj način se nastavlja i mimo trajanja projekta.

Podržano: Gradska uprava za socijalnu i dečiju podršku.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Cilj projekta je bio da se socijalnom edukacijom putem ekološko-humanitarnih radionica mladi/omladinci sa invaliditetom aktivno uključe u zajednicu, da se poboljša njihov kvalitet života, unaprediti položaj mladih sa invaliditetom i osnaže kroz senzibilizaciju.

Podržano: Grad Novi Sad.

Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Angažovana osoba na poziciji administrativnih radnik u prostorijama Udruženja aktivno učestvuje u poslovima poput sakupljanja, sortiranja i pakovanja čepova i usluge prevoza kutija sa čepovima od Centara za prikupljanje do Udruženja.

Angažovane dve osobe na poziciji projekt menađer uključene su u administraciju i pružanje usluga za aktivno uključivanje građana Novog Sada putem projekata (na izradi i pripremi projektne dokumentacije, pri apliciranju, saradnja sa Centrima u Novom Sadu i šire).

javni rad

Podržano: Republika Srbija.
Godina
projekta:
 2020. godina.

Opis projekta:
Dve osobe angažovane na mestu magacionera svakodnevno učestvuju u poslovima poput sakupljanja, sortiranja i pakovanja čepova usluge prevoza kutija sa čepovima od Centara za prikupljanje do Udruženja.

Jedna osoba angažovana na mestu administrativni radnik pomaže u administraciji i pružanje usluga za aktivno uključivanje građana Novog Sada putem projekata.

javni rad 2

PROJEKTI 2020. GODINE
PROJEKTI 2019. GODINE
PROJEKTI 2018. GODINE
PROJEKTI 2017. GODINE
PROJEKTI 2015. GODINE
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this