PROJEKTI

PROJEKTI 2023 GODINE

Projekat je podržan od strane: LIDL
Godina projekta: 
2023.

Opis projekta:
Tokom ovogodišnje kampanje „Čisto iz ljubavi“ očišćeni su lokaliteti u 10 gradova Srbije, gde je „Čepom do osmeha“ čistilo u Ćupriji, Leskovcu, Prokuplju, Kruševcu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Senti, Novoj Pazovi, Somboru i Zrenjaninu. 

Ova akcija Lidla, proistekla je iz strategije Švarc grupe (Schwarz Gruppe) „REset Plastic“, za odgovorno upravljanje plastikom, koja je usmerena na pet oblasti delovanja: od izbegavanja upotrebe plastike, recikliranja i uklanjanja iz prirode, do podsticanja ekoloških inovacija i edukacije u ovoj oblasti. Na taj način Lidl Srbija smanjuje upotrebu plastike i zatvara njen krug, a sve „Za bolje sutra“.

Projekat je podržan od strane: Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Godina projekta: 
2023.

Opis projekta:

“Čepom do osmeha” u okviru svojih aktivnosti realizuje i humanitarno-socijalni projekat sakupljanja i reciklaže plastičnih čepova i drugih  reciklabilnih sirovina radi reciklaže, dobijanja sredstava za kupovinu pomagala deci sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom.

U implementaciji projekta svake godine učestvuje 20 dece sa invaliditetom, kojima od prikupljenih sredstava recikliranih čepova obezbeđujemo adekvatno pomagalo radi poboljšanja pristupačnosti u fizičkom okruženju.  Do sada je prikuppljeno preko 850 tona plastičnih čepova i obezbeđeno 72 pomagala sa decu širom republike Srbije.

Sadržaj preklopnika
Sadržaj preklopnika
Sadržaj preklopnika
Sadržaj preklopnika
Sadržaj preklopnika
Sadržaj preklopnika
Sadržaj preklopnika
Sadržaj preklopnika

Podržan od: Omladinski centar OPENS

Godina projekta: 2023. godine.

Podržan od: Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu

Godina projekta: 2023. godine

Opis projekta:
Program se bavi radom informativnog Centra u okviru Udruženja, koji ima za cilj umrežavanje i jačanje nevladinih organizacija koje se bave itanjima socijalne zaštite osoba sa invaliditetom. Centar će putem edukacija i dobrih primera praksi o mogućnostima poboljšanja kvaliteta života, ublažavanja nepovoljnih životnih okolnosti različitih socijalno ugroženih grupa i pojedinaca, primere programa zaštite i unapređenja položaja svih ostalih socijalno ugroženih grupa i pojedinaca u skladu sa Zakonom, pružiti informacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u socijalnoj zaštiti. Kroz senzibilizaciju javnosti, poslodavaca i potencijalnih donatora za probleme navedenih socijalnih grupa, program će značajno doprineti realizaciji Akcionog plana pristupačnosti Grada Novog Sada.

Rad centra će se bazirati na programskim, edukativno-informativnim aktivnostima, koje će pomoći osobama sa invaliditetom da se u budućnosti olakša njihov život i svakodnevne potreba kroz unapređen i ojačan rad ovih udruženja.

Privreda razvijenih evropskih zemalja sve više se udaljava od modela linearne ekonomije zasnovane na principu “uzmi-napravi-odloži” i značajno se približava novom modelu u vidu cirkularne ekonomije “proizvod – otpad – proizvod” Ekološkim odgovornim poslovanjem se tretira ono poslovanje koje koristi obnovljive izvore (ekološki održive) i vodi računa o uticaju svojih aktivnosti na humane aspekte. 

Događaj čini niz aktivnosti konferencijskog, stručnog, edukativnog i izložbenog karaktera, kao i propratnih aktivnosti . 

Projekat je podržan od: 
Godina projekta: 2023. godine

Opis projekta: 

Humanitarno ekološka organizacija “Čepom do osmeha” je humanitarna organizacija koja se bavi reciklažom i sakupljanjem čepova od kojih se prikupljuju sredstava 

Projekat je podržan od strane: Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Godina projekta: 
2023.

Opis projekta:

Projekat “Monitoring reciklažnog otpada u funkciji zaštite životne sredine na teritoriji grada Novog Sada” ima za cilj da podrži inovativna rešenja  koja će uticati  na smanjenje količine reciklažnog otpada koji se odlaže na deponije, a i do smanjenja zagađenja životne sredine  (zemljišta, vode i vazduha). Dodatna vrednost projekta je da se na ovaj način može produžiti radni vek deponije. Projekat će doprineti  da se na inovativan način sprovedu mere smanjenja, ponovne upotrebe  i reciklaže otpada na teritoriji Grada Novog Sada, dok se istovremeno sprečava deponovanje i smanjuju se emisije gasova sa efektom staklene bašte. 

PROJEKTI 2022 GODINE

Podržan od: Pokrajinski skeretarijat za sport i omladinu 

Godina projekta: 2022. godine

Opis projekta:

Unapređen program neformalnog obrazovanja. Đaci na interaktivan i kreativan način podstiču jedni druge na buđenje svesti o zaštiti životne sredine, aktivnose druže i učestvuju u akciji izrade mozaika od čepova koje su sami skupili.

 

Projekat je podržan od strane: NIS-a
Godina projekta: 
2022.

Opis projekta:
Projekat podrazumeva niz ekoloških radionica održanih u OŠ “Prvi maj” u Trupalama, opštini Niš, OŠ “Tatomir Anđelić”, Mrčajevci, opštini Čačak, OŠ “Dragan Lukić” opštini Beograd i u OŠ “Sveti Sava” Kikindi i OŠ “Laza Kostić” iz Kovilja u cilju podizanja ekoloških svesti kod školske dece o postupanju sa otpadom u domaćinstvima na teritoriji Republike Srbije kroz edukaciju o primarnoj separaciji otpada, zelenoj kupovini, ponovnoj upotrebi predmeta, reciklaži i posledicama neodgovornog ekološkog ponašanja čoveka na klimatske promene.

 

 

Projekat je podržan od strane: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu
Godina projekta: 
2022.

Opis projekta:

Program se bavi radom informativnog Centra u okviru Udruženja, koji ima za cilj umrežavanje i jačanje nevladinih organizacija koje se bave pitanjima socijalne zaštite osoba sa invaliditetom. Centar će putem edukacija i dobrih primera praksi o mogućnostima poboljšanja kvaliteta života, ublažavanja nepovoljnih životnih okolnosti različitih socijalno ugroženih grupa i pojedinaca u skladu sa Zakonom, pružiti informacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u socijalnoj zaštiti. Kroz senzibilizaciju javnosti, poslodavaca i potencijalnih donatora za probleme navedenih socijalnih grupa, program će značajno doprineti realizaciji Akcionog plana pristupačnosti Grada Novog Sada.

Rad Centra će se bazirati na programskim, edukativno-informativnim aktivnostima, koje će pomoći osobama sa invaliditetom da se u budućnosti oplakša njihov život i svakodnevne potrebe kroz unapređen i ojačan rad ovih udruženja. 

 

Projekat je podržan od: Opštine Bačka Palanka
Godina projekta: 2022. godine

Opis projekta: 

 
Nakon izvršenih analiza koje podrazumevaju anketiranje građana, utvrdili smo da postoje određeni problemi na temu zaštite životne sredine, a tiču se direktno reciklaže i odlaganja reciklabilnog materijala (primarne separacije i reciklaže).

Previše pogrešno tretiranog otpada direktno utiče  na stanje naše životne sredine, na zagađenost vode, vazduha, zemljišta, na naše prirodne zajednice, ekosisteme, na vizuelni izgled naše okoline, zdravlje ljudi  i klimatske promene na globalnom nivou. Projekat će omogućiti predškolskoj i školskoj deci, mladima da se edukuju na teme primarne separacije i pravilno tretiranje otpada, imaće mogućnost da istu primarnu separaciju izvrše na licu mesta i to u kante različitih boja. Ovim će biti sakupljena određena količina otpada i usmerena u reciklažne centre na proces reciklaže i uklonjena iz prirode. 

Projekat podrazumeva digitalnu edukaciju na navedenu temu, kao i edukacije za predškolsku i školsku decu u školskoj grupi PU”Mladost” u tri osnovne i tri srednje škole u Bačkoj Palanci. U okviru projekta održaće se i “Eko karavan”, preko inovativnih raznobojnih kanti deca i mladi će moći da odlaže svoj reciklabilni otpad u dvorištima škole ili najbližoj okolini škole. 

Putem projekta stručni tim ekologa, želi da primeni praktična znanja i inovativne ideje razvijenih zemalja Evrope, kak bi se sproveli konkretni rezultati edukaciju i primenu primarne separacije, i isstekao značaj održivog razvoja i zaštita životne sredine.

Projekat se sprovodi tokom dve meseca, u martu i aprilu. Tokom meseca marta slede pripreme i najave aktivnosti, a tokom meseca aprila održaće se glavne aktivnosti u Bačkoj Palanci. 

Cilj projekta je podizanje ekološke svesti o postupanju sa otpadom u domaćinstvima na teritoriji Grada Bačka Palanka kroz edukaciju o primarnoj separaciji otpada, kao i zelenoj kupovini, prvenstveno predškolske i školske dece, dece srednjih škola i mladih. 

Projekat je podržan od: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boraačka i socijalna pitanja
Godina projekta: 2022. godine

Opis projekta:

“Čepom do osmeha” u okviru svojih aktivnosti realizuje i humanitarno-socijalni projekat sakupljanja i reciklaže plastičnih čepova i drugih reciklabilnih sirovina radi reciklaže, dobijanja sredstava za kupovinu pomagala deci sa smetnjama u razviju i/ili invaliditetom.

Projekat kod mladih razvija i podstiče empatiju i humanost, jer doniranjem pomagala deci sa invaliditetom deca se socijalno integrišu, pruža im se pomoć u svakodnevnom životu, omogućava ravnopravno učešće i životu zajednice i nesmetano kretanje u okruženju.  Opremanjem prostora savremenom računarskom opremom koja se sastoji od : touch ekran, laptop, laptop sa touch ekranom kao i stolice i orman

Projekat je podržan od strane: LIDL
Godina projekta: 
2022.

Opis projekta:
Tokom ovogodišnje kampanje „Čisto iz ljubavi“ očišćeni su lokaliteti u 15 gradova Srbije, gde je „Čepom do osmeha“ čistilo u Subotici, Bačkoj Palanci, Novoj Pazovi, Valjevu, Čačku, Nišu, Vranju i Novom Pazaru. Pored toga, udruženje „Eco Infinity“ očistilo je delove Sjenice; Udruženje građana „Full House” Paraćin; Odred izviđača ,,Đorđe Simeonović” očistio je delove Zaječara; „Ekolibri”; udruženje građana Obrenovac; Ekološko udruženje ,,Ožalj”; Priboj na Limu, Udruženje „Češko selo“ Belu Crkvu, dok je Udruženje građana „Banatski zaokret”; čistilo u Zrenjaninu.

Ova akcija Lidla, proistekla je iz strategije Švarc grupe (Schwarz Gruppe) „REset Plastic“, za odgovorno upravljanje plastikom, koja je usmerena na pet oblasti delovanja: od izbegavanja upotrebe plastike, recikliranja i uklanjanja iz prirode, do podsticanja ekoloških inovacija i edukacije u ovoj oblasti. Na taj način Lidl Srbija smanjuje upotrebu plastike i zatvara njen krug, a sve „Za bolje sutra“.

Projekat je podržan od: RNIDS-a i EPSON-a
Godina projekta: 2022. godine

Opis projekta: 

Projekat podrazumeva osnaživanje organizacija u vidu tehničke opreme štampača proizvođača EPSON. 

Projekat je podržan od: Gradske uprave za sport i omladinu
Godina projekta: 2022. godine

Opis projekta: 

Projekat se bavi okupljanjem zainteresovanih strana, mladih omladinaca, u cilju umrežavanja, održivog razvoja, podizanja njihovih kapaciteta i svesti o značaju ekološko preduzetništva u Srbiji.  Ovim sveukupnim delovanjem u budućnosti će se postepeno ojačati institucionalni i društveni kapaciteti za tranziciju ka zelenoj ekonomiji i kreiranje ekonomije znanja kroz održivi razvoj društva.

Projekat je ostvario zajedničko opredeljenje u edukaciji ekologije i angažovanje mladih ekologa, ekonomista i studenata, kao jednog od oblika afirmisanja njihovog rada i stvaralaštva i, uz formalno, fakultetsko obrazovanje, potenciranog značaja neformalnog, kontuiranog obrazovanja.

Projekat je realizovan od jula do septembra meseca 2022. godine.

Projekat je podržan od: Gradske uprave za kulturu.
Godina projekta: 2022. godine

Opis projekta: 

Razvijanje osećaja za umetnost pomaže deci sa cerebralnom i dečijom paralizom da nauče da kontrolišu pokrete svog tela, unaprede koordinaciju i koriste svoje udove na zabavan pa čak i umetnički način. Projekat im pruža da se na savremen način uključe u kulturne tokove, da napreduju u svom kulturnom stvaralaštvu i da se edukuju.

Kroz pohađanje likovnih radionica deca će steći znanja o estetici i vizuelnoj kulturi, pa će tako na pravi način i vrednovati umetnost. 

Tokom aprila i maja meseca 2022. godine, uz pomoć srručnjaka iz likovne oblasti, deca sa cerebralnom i dečijom paralizom proći će kroz likovne radionice.

Projekat je usklađen sa Strategijom kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016-2026, kroz potrebu za strateškim planiranjem kulturnog razvoja i strateških opredeljenja i smernica kulturne politike u okviru učešća svih građana i građanki u kulturnom životu.

 

Projekat je podržan od: Gradske uprave za privredu
Godina projekta: 2022. godine

Opis projekta: 

Projekat “Grad humanosti” se organizovao po peti put u Gradu Novom Sadu, i predstavljao je sajamsku manifestaciju koja se bazirala na promociji udruženja koja pri radnim centrima za osobe sa invaliditetom, i kroz integraciju osoba sa invaliditetom, plasiraju na tržište svoje ručno rađene proizvode. 

Nakon održanog sajma, u prostorijama Udruženja “Čepom do osmeha” u saradnji sa napomenutim udruženjima i privrednim institucijama, održana je tribina o značaju uključivanja i umrežavanja Udruženja i privrednog sektora od značaja za Grad Novi Sad. 

U okviru manifestacije preko 10 Udruženja je imalo priliku da izloži svoje proizvode, a posećenost građana i iz drugih lokalnih mesta, obzirom da se sajam održava u toku vikenda bilo je oko 2.000 posetilaca

U okviru projekta bilo je angažovano ukupno 30 volontera i 10 asistenata

 

Projekat je podržan od: Opštine Bačka Palanka
Godina projekta: 2022. godine

Opis projekta: 

Projekat je trajao tokom dva meseca, u martu i aprilu. Tokom Tokom meseca marta usledile su pripreme i najave aktivnosti, a tokom meseca aprila održane su glavne aktivnosti u Bačkoj Palanci: dve radionice i eko-karavan u OŠ “Sveti Sava” u Bačkoj Palanci. 

Edukativne radionice su imatle teme primarne separacije i pravilno tretiranje otpada, značaj održivog razvoja i zaštite životne sredine . Cilje projekta je podizanje ekološke svesti o postupanju sa otpadom u domaćinstvima na teritoriji Grada Bačke Palanke kroz edukaciju o primarnoj separaciji otpada, kao i zelenoj kupovini, prvenstveno predškolske i školske dece.  

Podržano od: Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.
Godine projekta: 2022. godina.

Opis projekta:
Projekat se bavi radom informativnog Centra u okviru Udruženja, koji ima za cilj umrežavanje i jačanje nevladinih organizacija koje se bave pitanjima socijalne zaštite osoba sa invaliditetom. Centar će putem edukacija i dobrih primera praksi o mogućnostima poboljšanje kvaliteta života, ublažavanja nepovoljnih životnih okolnosti različitih različitih socijalno ugroženih grupa i pojedinaca u skladu sa Zakonom, pružiti informacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u socijalnoj zaštiti. Kroz senzivilizaciju javnosti, poslodavaca i potencijalnih donatora za probleme navedenih socijalnih grupa , program će značajno doprineti realizaciji Akcionog plana pristupačnosti Grada Novog Sada. Rad Centra će se bazirati na programskim, edukativno-informativnim aktivnostima, koje će pomoći osobama sa invaliditetom da se u budućnosti olakša njihov život i svakodnevne potrebe kroz unapređen i ojačan rad ovih udruženja. 

Nevladine organizacije u oblasti socijalne zaštite imaju slabosti koje trebaju indetifikovati  i prevazići, kako bi koristeći svoj potencijal, doprinele stvaranju pravednih i ravnopravnih socijalnih odnosa. Izgradnja pojedinačnih kapaciteta NVO treba da doprinese razvoju društva u celini. Potrebne su primeri dobre prakse , dubinska analiza kapaciteta ljudskih resursa i novih modela razvoja u cilju poboljšanja rada istih. Aktivnosti u okviru projekta predstavljaju doprinos nevladinom sektoru u Gradu i treba da identifikuju nedostatke i unaprede znanje organizacija.

Ciljna grupa programa su osobe sa posledicom dečije i cerebralne paralize. Za ovu populaciju je karakteristično otežano ili onemogućeno kretanje uz korišćenje invalidskih kolica. Zbog svega toga često, svojom ili tuđom voljom, ostaju u svojim domovima ili se dešava da ih porodice instatucionalizuju. Nažalost, nekima je otežan i odlazak na redovne lekarske preglede. Program ima akcenat na ovu populaciju zbog mogućnosti aktivne politike humanitarnog karaktera projekta “Čepom do osmeha” gde se putem sakupljenih čepova i od sredstava nakon reciklaže deci kupuju pomagalo/invalidska kolica. 

Podržano od: Gradske uprave za kulturu

Godine projekta: 2022. godina.

Opis projekta:
Projekat se realizuje u septembru i oktobru 2022. godine, uz pomoć edukatora, deca sa cerebralnom paralizom i dečijom paralizom proći će kroz interaktivne muzičke radionice koje sa ekološkog aspekta pripadaju muzici. Od projektnih aktivnosti su planirane:

1. Izrada i priprema promotivnog materijala

2. Medijska propraćenost projekta putem društvenih mreža

3. Održavanje radionica, koje će biti održane u Futoškom parku

4. Evaluacija i implemetacija projekta

Projekat je podržan od: Gradske uprave za zaštitu životne sredine
Godina projekta: 2022. godine

Opis projekta: 
“Čepom do osmeha” je humanitarno-ekološki projekat koji se sprovodi kroz obrazovanje dece školskog uzrasta osnovnim školama o reciklaži i sortiranju plastičnog otpada. U okviru edukacije deca se uče osnovnim ekološkim principima, ali i humanosti koju razvijaju, jer jedan od ciljeva projekta je i reciklaža čepova od kojih se dobijaju finansijska sredstva za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom.

Od aktivnosti se realizuju:
1. Opšta priprema, priprema promotivnog materijala u štampanje promotivnog materijala, kao i medijska promocija projekta.
2. Edukacija đaka o reciklaži putem prezentacija i radionica.
3. Formiranje distributivnih centara (škole u Novom Sadu) i postavljanje kutija za reciklažu u školske ustanove u Novom Sadu, kao i sakupljanje, transport, skladištenje i reciklaža plastičnih čepova.
4. Uručivanje pomagala deci sa invaliditetom – propraćeno putem medija. 

Cilj projekta je podizanje ekološke svesti radi očuvanja životne sredine kroz edukaciju školske dece, mladih u cilju ostvarivanja osećaja za humanost i prirodu. 

Rezultat projekta je održanih 10 radionica na temu reciklaže plastičnih čepova, u Osnovnim školama u Novom Sadu, kao i izrađen promotivni materijal. Projekat se sprovodi na celoj teritoriji Srbije, ali sa sedištem u Novom Sadu.

Projekat je podržan od: Gradska uprava sekretarijata za zaštitu životne sredine
Godina projekta: 2022. godine

Opis projekta: 

Projekat omogućava deci i ostalim građanima da se na inovativan način informišu i saznaju činjenice o pravilnom odlaganju otpada, reciklaži, kompostiranju, ponovnoj upotrebi predmeta, zelenoj kupovini, cirkularnoj ekonomiji, održivom razvoju i posledicama ekološki neodgovornog ponašanja čoveka na klimatske promene. 

Usvojena znanja o primarnoj separaciji otpada biće u prilici primeniti na inovativan i praktičan način na licu mesta (EKO karavan u školskim dvorištima i/ili okolini) i potom u svakodnevnom životu. Projekat podrazumeva i digitalnu edukaciju putem anketa, društvenih mreža Udruženja i mobilne aplikacije “Eko heroj”. Sakupljen ambalažni otpad će biti usmeren u reciklažne centre na reciklažu i uklonjen iz životne sredine. 

“Učimo zajedno planetu da čuvamo” je humanitarno-ekološki projekat koji se sprovodi kroz ekološke radionice dece predškolskog i školskog uzrasta o reciklaži  i sortiranju plastičnog otpada. U okviru edukacije, deca se uče osnovnim ekološkim principima, ali i humanosti koju razvijaju, jer jedan od ciljeva projekta je kupovina pomagala deci sa invaliditetom od sredstava dobijenih od reciklaže sakupljenih plastičnih čepova. 

 

Podržano od: Grada Subotica

Godine projekta: 2022. godina.

Opis projekta:
Jedan od osnovnih ciljeva iz humanitarne oblasti delovanja naše organizacije, pored ekološkog aspekta, je obezbeđivanje sredstava za kupovinu raznih vrsta pomagala za decu sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom, kako bismo im što više olakšali odrastanje, obrazovanje i životnu svakodnevnicu. 

Ovim projektom, udruženje “Čepom do osmeha – Subotica” se kroz svoje aktivnosti, obezbeđivanjem sredstava za kupovinu pomagala, bavi direktnim unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom.

“Čep po čep i dečiji život postaje lep”  je humanitarno -ekološki projekat koji se sprovodi kroz obrazovanje dece predškolskog i školskog uzrasta o reciklaži i sortiranju otpada, promovisanju društvene odgovornosti i širenje empatije i solidarnosti prema deci sa smetnjama u razvoju. U okviru radionica, deca se uče osnovnim ekološkim principima, ali i negovanju empatije i humanosti, jer cilj projekta jeste reciklaža plastičnih čepova radi obezbeđivanja finansijskih sredstava za kupovinu raznih vrsta pomagala za decu sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom.  

Podržano od: Grada Subotice

Godine projekta: 2022. godina.

Opis projekta:
Tokom avgusta meseca  . godine, uz pomoć edukatora, deca sa cerebralnom i dečijom paralizom proći će kroz  muzičke radionice koje na interaktivan način uključuju decu u obrazovni proces i sa ekološkog aspekta pristupaju muzici. 

Projekat je usklađen sa Strategijom lokalnog održivog razvoja Grada Subotice za period 2013-2022, Strateškim ciljevima 2.3,2.3.1,2.4,2.4.3. i 2.5. – u detaljnom opisu projekta su ciljevi navedeni. 

Od projektnih aktivnosti su planirane:
1. Izrada i priprema promotivnog materijala.
2. Medijska propraćenost projekta putem društvenih mreža.
3. Održavanje radionica, koje će biti održane u Dudovoj šumi. 
4. Evaluacija i implementacija projekta.

Podržano od: Grad Subotica

Godine projekta: 2022. godina.

Opis projekta:
U okviru projekta održane su 2 edukativne radionice, jedna u OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” i druga u OŠ”Jovan Mikić” u Subotici i 2 eko karavana u dvorištima škola gde su učenici mogli da primene primarnu separaciju i odlože svoj otpad. Radionice su imale teme: primarna separacija otpada, reciklaža, kompostiranje, ponovna upotreba predmeta, “zelena kupovina”, osnove cirkularne ekonomije i održivog razvoja, kao i o posledicama i rizicima ekološki neodgovornog ponašanja čoveka na zdravlje ljudi i klimatske promene. 

Projektom je povećana edukacija i informisanje mladih i ostalih građana o važnosti zaštite životne sredine, održivom razvoju i klimatskim promenama, a time su unapređene mogućnosti mladih za učešće u procesima zaštite životne sredine i održivom razvoju. 

Održane radionice su medijski propraćene na društvenim mrežama organizacije i elektronskim medijima. 

 

Podržano od: Grada Subotice

Godine projekta: 2022. godina.

Opis projekta:
Sajamska manifestacija pod nazivom “Čepkovgrad” održana je u parku “Prozivka” u Subotici, 10.6.2022. godine sa početkom u 10 časova. Na manifestaciji su izloženi ručno rašeni proizvodi od keramike i gline, prirodnih materijala koji su proizvodi Radnih centara osoba sa invaliditetom.  Istovremeno sa održavanjem sajma, organizovano je sklapanje mozaika od plastičnih čepova.  Tokom održavanja sajma održana je tribina “Socijalno preduzetništvo i cirkularna ekonomija-2 o značaju uključivanja i umrežavanja udruženja koja se bave unapređenjem položaja OSI i problemima dece, i privrednog sektora od značaja za Grad Suboticu. Učestvovalo je 100 osoba sa invaliditetom. 

Projekat je podržan od: Grada Sremska Mitrovica
Godina projekta: 2022. godine

Opis projekta: 

Nakon izvršenih analiza koje podrazumevaju anketiranje građana, utvrdili smo da postoje određeni problemi na temu zaštite životne sredine, a tiču se direktno reciklaže i odlaganja reciklabilnog materijala (primarne separacije otpada i reciklaže). 

Previše pogrešno tretiranog otpada direktno utiče na stanje naše životne sredine,  na zagađenost vode, vazduha, zamljišta, na naše prirodne zajednice, ekosisteme, na vizuelni izgled naše okoline, zdravlje ljudi i klimatske promene na globalnom nivou.

Putem projekta, stručni tim ekologa, želi da primeni praktična znanja i inovativne ideje razvijenih zemalja Evrope, kako bi se sproveli konkretni rezultati edukaciju i primenu primarne separacije, i istakao značaj održivog razvoja i zaštiti životne sredine. 

Podržano od: Grada Sremska Mitrovica

Godine projekta: 2022. godina.

Opis projekta:
Jedan od osnovnih ciljeva iz humanitarne oblasti delovanja naše organizacije je širenje empatije i solidarnosti empatije prema deci sa invaliditetom tako što kroz akciju sakupljanja plastičnih čepova i obezbešujemo sredstva za kupovinu raznih vrsta pomagala  za decu sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom, kako bismo im što više olakšali odrastanje, obrazovanje i životnu svakodnevnicu. 

Ovim projektom, udruženje “Čepom do osmeha – Sremska Mitrovica” se kroz svoje aktivnosti, obezbeđivanjem  sredstava za kupovinu pomagala, bavi direktnim unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom. 

“Čep po čep i dečiji život postaje lep” je humanitarno ekološki projekat koji se sprovodi kroz obrazovanje dece  predškolskog i školskog uzrastao reciklaži i sortiranju otpada, promovisanju društvene odgovornosti i širenja empatije i solidarnosti prema deci sa smetnjama u razvoju.

Podržano od: Gradska uprava za obrazovanje Grada Novog Sada
Godina projekta: 2022.
Opis projekta:
“Ekološko vaspitanje, zdravo odrastanje!” je humanitarno-ekološki priojekat koji se sprovodi kroz obrazovanje dece školskog uzrasta osnovnih škola o reciklaži i sortiranju otpada. U okviru edukacije deca se uče osnovnim ekološkim principima, ali i humanosti koju razvijaju, jer jedan od ciljeva projekta je i reciklaža čepova od kojih se dobijaju finansijska sredstva za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom. 

Podržan od: Gradska uprava za kulturu

Godina projekta: 2022. godine

Opis projekta:
Projekat “Priroda i muzika – nekad i sad” je imao za cilj uključivanje dece sa cerebralnom i dečijom paralizom  u muzički svet putem kreativnih ekoloških i muzičkih radionica.

Od projektnih aktivnosti su sprovedene:
– Izrada i priprema promotivnog materijala.
– Medijska propraćenost projekta putem društvenih mreža.
– Održavanje radionica, koje su bile održane u Futoškom parku. Na muzičkim radionicama deca su naučila da pomoću drvenih štapića i prirodnih materijala izrađuju muzičke instrumente i sviraju na njima. Ciljevi programa su bili upoznavanje sa tehnikama i metodama izrade ekoloških instrumenata, razvoj vizuelnog opažanja i primišljavanja kod dece.
– Evaluacija i implementacija projekta – praćenje toka svih projektnih aktivnosti, i izrada izveštaja o realizovanom projektu.

Kroz pohađanje muzičkih radionica stekla su se znanja o estetici i vizuelnoj kulturi, pa se tako na pravi način vrednuje umetnost. 

Podržan od: OPENS

Godina projekta: 2022. godine

Opis projekta:

PROJEKTI 2021 GODINE

Projekat je podržan od strane: Graske uprave za zaštitu životne sredine
Godina projekta: 
2021.

Opis projekta:
Projekat podrazumeva izradu ekološko-dokumentarnog videa koji ima za cilj podizanje ekološke svesti o postupanju sa otpadom na teritoriji Grada Novog Sada, kroz edukaciju prvenstveno svih građana, školske dece i mladih. Trenutno ne postoje precizni podaci o tome koliko tona otpada ne završi u reciklažnom postupku, ali taj broj sigurno nije zanemarljiv.

Ova kampanja direktno rešava problem zagađenja životne sredine u Gradu Novom Sadu. Ovim projektom kod dece se budi svest od malih nogu, navika da rade dobro, i da na taj način čine korisnu stvar jer se čuva životna sredina i postaje zdravija i čistija okolina.

Kroz osnovne principe “zelene kupovine”, tj smanjenja nastanka otpada pri samoj kupovini smanjujemo količine otpada koje završavaju direktno na divljim deponijama i na taj način značajno doprinosimo unapređenju naše životne sredine. Video upravo govori o ključnim koracima i konkretnim uputstvima kako postupati sa otpadom i gde ga odneti, preko aplikacije “Eko heroj” koja pruža građanima uputsvo gde da odnesu sortiran otpad a i da sami budu učesnici uklanjanja otpada sa divljih deponija tako što će prijaviti probolem.

Ključ promena leži u pojedincu, stoga moramo razviti svest o reciklaži, primarnoj separaciji otpada i ličnom pozitivnom delovanju ka unapređenju naše životne sredine.

 

Projekat je podržan od: OPENS-a
Godina projekta: 2021. godine

Opis projekta: 

U saradnji sa OPENS – Omladinska prestonica Evrope Novi Sad u okviru projekta „Mladi u centru“ organizovali smo niz aktivnosti pod nazivom „Odgovornost pokaži, planetu osnaži!“.

U cilju informisanja i edukacije mladih na teme zaštite životne sredine održali smo radionice, ekokaravan i okrugli sto i tako pružili informacije mladima o svakodnevnim aktivnostima primarne separacije otpada i reciklaže sa jasnim uputstvima kako svako od nas može doprineti u borbi protiv klimatskih promena.

Ekološku radionice smo održali u odeljenjima nekoliko srednjih škola u Novom Sadu: u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj”, Gimnaziji “Svetozar Marković”, saobraćajnoj školi „Pinki“, ekonomskoj školi „Svetozar Miletić“, kao i sistemom učenja na daljinu studentima na master i doktorskim studijama sa Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine – PMF Novi Sad.

Učešćem u okruglom stolu stručni tim ekologa preneo je predstavnicima organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine aktuelna znanja iz oblasti, kao i veću mogućnost upoznavanja i umrežavanja.

   

Podržano od strane: Kompanije Lidl
Godina projekta: 2021. godine

Opis projekta: 
Udruženja “Čepom do osmeha” i kompanija Lidl organizovali su dve akcije:
Eko karavan na Trgu Republike u Novom Sadu i čišćenje Šodroša.

Ovom akcijom želeli smo da uklonimo što veću količinu otpada iz prirode i okruženja, ukažemo na značaj i važnost brige za lokalnu zajednicu, i da timskim radom možemo mnogo da učinimo za očuvanje životne sredine.

Sve značajne i velike promene počinju od nas samih!

 

Godina projekta: 2021. godina.

Projekat podržan: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu

Opis projekta: Edukacija i anketiranje stanovništva na temu primarne separacije otpada i pozivanje da isti donose u udruženje. Tokom održavanja Ekokaravana vrši se anketiranje građana kako bi se došlo do podataka na kom nivou je stanje svesti o reciklaži, primarnoj separaciji otpada i koliko građani doprinose unapređenju životne sredine. 

Ekokaravan je do sada posetio sledeće lokacije:
– Dr Svetislava Kasapinovića 10-14
– Limanska pijaca
– Trg republike
– Satelitska pijaca
– Riblja pijaca
– Najlon pijaca
– Adice
– Detelinarskoj pijaci
– Petrovaradinska pijaca

Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta: Povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, udruženje “Čepom do osmeha” uz podršku JKP “Čistoća” i JKP “Tržnica” je organizovalo “EKO karavan” na teritoriji grada Novog Sada u nameri da očistimo naš grad, odnosno smanjimo količinu otpada, edukujemo i anketiramo građane na temu tretiranja otpada, primarne separacije i reciklaže, na šest lokacija u gradu. 

Takođe, postavljeni su veliki kontejneri za odvoženje kabastog otpada. 

Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:

Ekološko ostrvo predstavlja mesto ispred naše kancelarije u Ćirpanovoj 25 u Novom Sadu gde svi građani imaju mogućnost da donesu i razvrstaju svoj otad.

Ekološko ostrvo se sastoji od 5 kanti i to: 
Crvene za limenke i konzerve
Braon za biootpad
Žute za pet ambalažu
Zelene za staklo
Plave za papir

Podržano od strane: Pokrajinskog sekreterijata za sport i omladinu.
Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:
Unapređen odnos mladih prema zaštiti životne sredine i održivom razvoju u okviru programskih aktivnosti neformalnog obrazovanja kroz edukacija đaka srednjih škola.

 

Cilj je da deca izrade kreativni mozaik od plastičnih čepova. Uz druženje, edukaciju i igru razvija se svest o zaštiti životne sredine.

 

Đaci su na interaktivan kreativan način podsticali jedni druge na buđenje svesti o zaštiti životne sredine, aktivno se družili i učestvovali u akciji izrade mozaika od plastičnih čepova koje su sami skupili. 

Podržano od strane: Javni rad Grada Novog Sada.

Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:
Angažovanje dve osobe na poziciji magacionera  u prostorijama udruženja “Čepom do osmeha” koja aktivno učestvuje u poslovima poput sakupljanja, sortiranja i pakovanja čepova i usluge prevoza kutija sa čepovima od Centara za prikupljanje do Udruženja.

 

Angažovane jedne osobe na poziciji projekt menađera uključene su u administraciju i pružanje usluga za aktivno uključivanje građana Novog Sada putem projekata (na izradi i pripremi projektne dokumentacije, pri apliciranju, saradnja sa Centrima u Novom Sadu i šire).

Podržano od strane: Gradske uprave za zaštitu životne sredine
Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:
Čepom do osmeha je humanitarno – ekološki projekat koji se sprovodi kroz obrazovanje dece školskog uzrasta osnovnih škola o reciklaži i sortiranju plastičnog otpada. Postavljaju se plastične kutije u predškolskim, školskim ustanovama i vrši se njihovo logističko sakupljanje. 

 

Vrši se edukacija dece u okviru koje se deca uče osnovnim ekološkim principima, ali i humanosti koju razvijaju, jer jedan od ciljeva projekta je i reciklaža čepova od kojih se dobijaju finansijska sredstva za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom.

 

Sakupljeno je 550 tona otpada, i obezbeđeno 60 pomagala za decu sa smetnjama u razvoju u toku projekta koji je podržan dugogodišnje od Gradske uprave za zaštitu životne sredine a na nivou cele Srbije. 

 

Podržano od strane: Gradske uprave za privredu. 
Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:
Ideja sajma je povezivanje udruženja, staratelja i dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa
invaliditetom, gde bismo im pružili mogućnost da predstave svoj rad posetiocima, nauče kako
da razviju i plasiraju svoj proizvod na tržište i osnuju društveno socijalno preduzeće.
Udruženja su imala mogućnost međusobnog upoznavanja, umrežavanja i predstavljanja svojih
ručno rađenih proizvoda i usluga. Omogućeno im je informisanje o neophodnosti
sprovođenja i razvoja socijalnog preduzetništva u vidu dijaloga i debate zarad realizovanja
budućeg poslovanja.

U toku manifestacije predviđena je i radionica za decu u okviru koje je bilo organizovano
sklapanje mozaika od plastičnih čepova, razne društvene igre i izložba igračaka napravljenih
od recikliranog materijala.

Udruženja koja su bila deo ovogodišnjeg sajma su:

UG “Biser” iz Srbobrana, UG MNRO iz Odžaka, Fondacija “Tijana Jurić” iz Subotice, Udruženje studenata sa hendikepom – USH i UG “Naša kuća”iz Beograda, Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine “Kaspev”, UG “Patrija” ( LICE ULICE), UG”Ekologija i dete”, UG ” za dečiju i cerebralnu oaralizu “Sunce”, UG MNRO i UG “Vitezovi osmeha” iz Novog Sada. 

Podržano od strane: Gradske uptrave za kulturu
Godina projekta: 2021.
Opis projekta:

Projekat je sproveden kroz uključivanje dece sa cerebralnom i dečijom paralizom u likovni svet putem kreativnih likovnih i stvaralačkih radionica.

 

Kroz pohađanje likovnih radionica deca su stekla znanja o estetici i vizuelnoj kulturi, pa se tako pravi način vrednuje umetnost. 

 

Crtanje, slikanje, vajanje… – bili su lepi načini da se iskaže kreativnost, i umetnička crta za koju deca nisu znala da je poseduju.

 

 Na likovnim radionicama deca su učila da pomoću crteža, slike, fotografije i drugih medija likovnih umetnosti izražavaju sebe i pričaju svoju priču.

 

„Priroda i muzika – nekad i sad“


Tokom meseca jula i avgusta 2021 godine, uz pomoć edukatora, deca sa cerebralnom i dečijom paralizom prosla su kroz 3 muzičke radionice koje na interaktivan način uključuju decu i pristupaju muzici sa ekološke strane.

Grad Novi Sad je prepoznao potrebu za prilagođavanjem uslova i omogućavanjem pristupačnosti savremenim tokovima kulture svim građanima, specifičnost položaja mladih sa invaliditetom koji još uvek nisu deo kulturne scene i podržao njihovo stvaralaštvo i edukaciju. Na taj način, mladi, talentovani umetnici ulaze u ravnopravni takmičarski odnos sa osobama bez invaliditeta.

Projekat definiše osnovne dugoročne pravce kulturnog razvoja Grada, usklađene sa drugim relevantnim društvenim i političkim oblastima; određuje prioritetne javne interese u polju kulture; određuje instrumente ostvarivanja tih interesa i prepoznaje buduće aktera u oblasti kulture i drugim oblastima, koji doprinose ostvarivanju tih interesa; određuje načine praćenja, evaluiranja i usklađivanja strateškog delovanja sa aktuelnim potrebama mladih OSI.

Projekat se uklapa u programski koncept sa akcentom na specifičnu ciljnu grupu decu. Kroz projekat Novi Sad ima priliku da oživi svu raznolikost društva, duh zajedništva, tolerancije i solidarnosti.

Projekat ima za cilj učestvovanje dece sa invaliditetom u sferi muzičke umetnosti putem različitih muzičkih kreativnih radionica, na kojima će deca sa cerebralnom i dečijom paralizom ispoljavati svoje sposobnosti i time jačati svoj duh i telo.

Radionice obuhvataju:
1. Razgovor na temu zaštite životne sredine:
– kako se održavala čistoća nekada i sad, tema reciklaže i na koji način mi možemo da doprinesemo zaštiti životne sredine,
2. Povratak u praistoriju:
– nastanak muzike, način izvođenja, prvi instrumenti, u kojim prilikama se izvodila muzika…
– pravljenje instrumenata od:


a) materijala iz prirode koji nas okružuju: drveni štapići, kamenčići, orasi, lešnici, žirovi… ukazivanje deci da i sama mogu napraviti jednostavne instrumente od prirodnih materijala po uzoru na instrumente iz perioda praistorije koji ne štete životnoj sredini,


b) reciklažni materijali: kanap, karton, plastične flašice, kutije od kinder jaja, čepovi, rolne toalet papira… ukazivanje deci da i sama mogu napraviti instrumente korišćenjem reciklažnog materijala u kombinaciji sa prirodnim materijalima koji se mogu i reciklirati.


Projekat ima za cilj učestvovanje dece sa invaliditetom u sferi muzičke umetnosti putem različitih kreativnih radionica, na kojima će deca sa cerebralnom i dečijom paralizom ispoljavati svoje veštine i sposobnosti i time jačati svoj duh i telo.

Podržano od strane: Gradske uprave za socilanu i dečiji zaštitu
Godina projekta:
 2021.

Opis projekta:
Projekat se bavi radom informativnog centra u okviru udruženja, koji ima za clilj umrežavanje i jačanje nevladinih organizacija koje se bave pitanjima socijalne zaštite osoba sa invaliditetom.

 

Centar putem edukacija i dobrih primera praksi o mogućnostima poboljšanja kvaliteta života, ublažavanje nepovoljnih životnih okolnosti različitih socijalno ugroženih grupa i pojedinaca, primere programa zaštite i unapređenje položaja svih ostalih socijalno ugroženih grupa i pojedinaca u skladu sa zakonom, pruža informacije zainteresovanih nevladinim organizacija u socijalnoj zaštiti. 

 

Rad centra se bazira na programskim, edukativno informativnim aktivnostima, koje pomažu osobama sa invaliditetom da im se u budućnosti olakša njihov život i svakodnevna potreba kroz unapređen i ojačan rad ovih udruženja. 

Podržano od strane: „Palm Stiftung“ (donator iz Nemačke)
Godina projekta: 2021. godina.

Opis projekta:
Vođeni idejom da se najlepše uspomene stiču kroz zajedničku igru i druženje sa ponosom predstavljamo izradu novog kombinovanog igrališta za decu sa i bez smetnji u razvoju u Pivnicama.

Na inicijativu porodice Mudroh i naše humanitarno – ekološke organizacije „Čepom do osmeha“, a uz podršku kompanije „Palm Stiftung“, Mesne zajednice Pivnice i Opštine Bačka Palanka uspeli smo da obezbedimo novi kutak u kome će zajednički moći da provode vreme deca sa i bez smetnji u razvoju.

 

Sa željom da aktivno uključimo građane u rešavanje pitanja zaštite životne sredine i kako bismo omogućili efikasnije i brže delovanje u otklanjanju ekoloških problema i potencijalnih ekoloških katastrofa osmislili smo mobilnu aplikaciju-“Eko heroj”!

Aplikacija je nastala u saradnji organizacije “Čepom do osmeha” i EMAKINA.RS kao rezultat inicijative “Code For A Cause-Programeri za građane”. Dostupna je na Google Play Store i iOS verziji

Na lak i jednostavan način, sa naprednom interaktivnom mapom i modernom komunikacijom sa korisnikom, aplikacija omogućava da u tri koraka postanete EKO heroj:
1. Na interaktivnoj mapi izaberite lokaciju za odlaganje sakupljenih plastičnih čepova ili reciklabilnog materijala (PET, staklo, biootpad, papir, limenke, baterije) i odložite ga na pravom mestu.

2.
 Prijavite ekološki problem (sa fotografijom ili bez), svaki događaj ili situaciju koja preti da ugrozi životnu sredinu.

3.
 Obavestite nas ukoliko želite da dodamo i vašu lokaciju za odlaganje reciklabilnog materijala.

Sada svako može da bude Eko heroj!

Godina: 2021. godine 

Podržano: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Kratak opis:
Ovaj projekat se bazira na podršci u integraciji mladih sa invaliditetom kroz socijalizaciju, senzibilizaciju i uključenost u svakodnevne aktivnosti putem zajedničkih ekoloških radionica u školama u saradnji u nastavnim osobljem i timom za socijalnu zaštitu pri svakoj školi u kojoj se odvija program. 

U okviru škola putem vannastavnih aktivnosti sprovodiće se ekološka edukacija mladih sa invaliditetom kroz zajednićčko i aktivno uključivanje u rad. Značajnim doprinosom u socijalnoj zaštiti, poboljšaće se svakodnevni život OSI, razviti osecaj za humanost, srušiti predrasude i osnažiti mladi srednjoškolce. 

Nakon sprovedenog anketiranja radi sticanja uvida o snačaju uključivanja OSI u zajednocu i u nastavne aktivnosti, izabraće se omladinac sa najvećom potrebom za uručenje adekvatnog pomagala.

Cilj projekta je da se socijalnom edukacijom putem ekološko humanitarnih radionica mladi / omladinci sa invaliditetom aktivno ukljuce u zajednicu, da se poboljša njihov kvalitet života, unapredi položaj mladih sa invaliditetom i osnaže kroz senzibilizaciju. 

Godina projekta: 2021.
Podržano: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Opis projekta:
IV Eko čepko olimpijada se realizuje u Akva parku “Petroland”. Do sada su održane tri manifestacije ovog tipa socijalne zaštite osoba sa invaliditetom.

U sklopu manifestacije predviđene su zabavne sportske  igre koje su imale za cilj edukaciju mladih na zabavan i sportski način o zaštiti životne sredine. U sklopu manifestacije biće pozvano 17 porodica dece sa invaliditetom koje smo pomogli doniranjem pomagala. Time se stvara empatija kod ljudi i direktno ih uključujemo u sve delove eko/sportskih igara. Akcenat projekta je na sakupljanju čepova odambalaže kojima se od reciklaže prikupljaju sredstva za pomagala deci sa invaliditetom.

Manifestacija se završava zajedničkim druženjem i uživanjem u parku, dodeli nagrada i muzičkim programom. 

Teme konferencije su aktuelne teme: socijalno preduzetništvo, cirkularna ekonomija, aktivizam organizacija civilnog društva i njihova povezanost sa donosiocima odluka na lokalnom, pokrajinskom i regionalnom nivou u borbi protiv štetnog uticaja klimatskih promena. „S obzirom na to koliko daleko se mali čep otkotrljao, moja je odgovornost da iniciram ovakve događaje“, rekla je Vanja Petković, predsednica udruženja.

Organizator ocenjuje konferenciju kao veoma uspešnu-odazvale su se sve zvanice relevantne u oblasti. Posle uvodnih reči predsednice udruženja i pozdravnih govora direktora JP „Vojvodinašume“, Kokai Rolanda, pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Nenada Ivaniševića, konferenciju je otvorila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Darija Kisić Tepavčević, ističući da će Zakon o socijalnom preduzetništvu upravo podržati održivost i delovanje udruženja građa na poput „Čepom do osmeha“ sa njihovom humano ekološkom misijom. Ministarka Darija Kisić Tepavčević i gradonačelnik Miloš Vučević, simbolično su dodelili pomagala dečacima Aleksandru Drakuliću iz Kačareva i Mateji Mančiću iz Pirota, koji su sa porodicama došli u Novi Sad povodom toga. To su 60. i 61.pomagalo koje je kupljeno u humanoj akciji sakupljanja plastičnih čepova „Čepom do osmeha“. Ispred ambasade Austrije, zamenica ambasadora, Karin Traunmüller, podelila je sa učesnicima modele upravljanja otpada u Republici Austriji, a videli smo i prezentaciju kompanije M48, zadužene za upravljanje otpadom u gradu Beču.

Temu pošumljavanja i njegovu adekvatnu primenu u borbi sa klimatskim promenama učesnicima je približio Marko Marinković, izvršni direktor za šumarsto, ekologiju i razvoj JP „Vojvodinašume“.

Gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, podsetio je na podjednak značaj ekologije i ekonomije, kao i na činjenicu da je svakom građaninu stalo do čiste životne sredine.

U panelu „Socijalno preduzetništvo i cirkularna ekonomija“, čuli smo aktuelne i korisne informacije od relevantnih predstavnika USAID-a, SMART kolektiv-a, Fondacije Ana i Vlade Divac, Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine Kaspev, ali i profesorice Univerziteta u Novom Sadu, Aleksandre Tubić i predstavnika Agencije za zaštitu životne sredine. Da je ključ je u partnerstvu, videli smo u prezentacijama i izlaganju predstavnice Privredne komore Srbije i direktora kurirske službe Bex i PaySpot-a, primerima dobre prakse društvene odgovornosti i primene cirkularne ekonomije.

Značaj digitalizacije i upotrebe modernih tehnologija u zaštiti životne sredine pokazao se u srećnoj primeni na odličnim mobilnim aplikacijama „Eko heroj“ i „Odnesi“. Korišćenje obe aplikacije u sistemu reciklaže je bilo predstavljeno i detaljno objašnjeno u delu konferencije „primeri dobre prakse“.

Konferencija EKOSOP 2021. je održana uz podršku pokrajinskih i gradskih vlasti, kao i ljubaznošću uprave hotela „Sheraton“, dok su sve zvanice simboličnim poklonima obradovale kompanije: dm drogerie.marktGarnierLorealUniverexport.

Godina projekta: 2021.
Podržano od strane: Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada 

Opis projekta:

Projekat se bavi okupljanjem zainteresovanih strana, mladih omladinaca, u cilju umrežavanja, održivog razvoja, podizanja njihovih kapaciteta i svesti o značaju ekološkog preduzetništva u Srbiji. Ovim sveukupnim delovanjem projekat je ojačao institucionalni i društveni kapacitet za tranziciju ka zelenoj ekonomiji i uticao na kreiranje ekonomije znanja kroz održivi razvoj društva.

Projekat je ostvario i uspostavio zajedničko opredeljenje u edukaciji na temu ekologije i angažovao mlade ekologe, ekonomiste i studente. Kao jedan od oblika afirmisanja njihovog rada i stvaralaštva i, uz formalno, fakultetsko obrazovanje, projekat je potencirao značaj neformalnog, kontinuiranog obrazovanja.

Najveći uspeh projekta je saradnja sa udruženjem koje se bavi takođe ekologijom i zaštitom životne sredine, kao i uspostavljanje kontakta sa Prirodno – matematičkim fakultetom smer Ekologija.

Opšti cilj projekta je povećanje lokalnog ekonomskog rasta, razvoja zelene ekonomije, kroz saradnju mladih članova NVO sa lokalnim upravama, institucijama, strukovnim organizacijama, koje dele naše vrednosti i zalažu se za održiv pristup ekologiji i životnom standardu u Srbiji.

Podržano od: Evropski omladinski centar Vojvodine i Gradska uprava za sport i omladinu

Godina projekta: 2021. godina

Opis projekta: Projekat se bavio okupljanjem zainteresovanih strana, mladih omladinaca, u cilju umrežavanja, održivog razvoja, podizanja njihovih kapaciteta i svesti o značaju ekološkog preduzetništva u Srbiji. Ovim sveukupnim delovanjem projekat je ojačao institucionalni i društveni kapacitet za tranziciju ka zelenoj ekonomiji i uticao na kreiranje ekonomije znanja kroz održivi razvoj društva. Projekat je ostvario i uspostavio zajedničko opredeljenje u edukaciji na temu ekologije i angažovao mlade ekologe, ekonomiste i studente. Kao jedan od oblika afirmisanja njihovog rada i stvaralaštva i, uz formalno, fakultetsko obrazovanje, projekat je potencirao značaj neformalnog, kontinuiranog obrazovanja.

PROJEKTI 2020. GODINE

Podržano: Gradska uprava za sport i omladinu, Kancelarija za mlade.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta: 
Projekat prepoznaje mlade kao partnere državnom organu, te stvara sveobuhvatan i sistemski model koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj mladih u kreiranje, implentaciju i praćenje omladinske politike Grada.

 

Projekat se bavi okupljanjem zainteresovanih strana u cilju umrežavanja, održivog razvoja, podizanja njihovih kapaciteta i svesti o značaju ekološkog preduzetništva. Ovim sveobuhvatnim delovanjem postepeno su ojačane institucionalni i društveni kapaciteti za tranziciju ka zelenoj ekonomiji i kreiranje ekonomije znanja kroz održivi razvoj društva.

Sprovodi se u vidu okruglih stolova.

Podržano: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja.

Godine projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Kreirano je 5 video sadržaja sa životnim pričama dece i njihovih porodica, a koje učestvuju u sprovođenju misije akcije “Čepom do osmeha”.

Podržano: OPENS.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Projekat prepoznaje mlade kao partnere  državnom organu, te stvara sveobuhvatan i sistemski model koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj mladih u kreiranje, implementaciju i praćenje omladinske politike Grada. U toku projekta realizovali su se okrugli stolovi u kancelariji Udruženja. 


Gradske uprave koje su posećene:

Gradska uprava za kulturu
Gradska uprava za zdravstvo
Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslovegradonacelnik

Podržano: Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Cilj programa je da se kroz programske aktivnosti Udruženja “Čepom do osmeha” osobama sa invaliditetom pruži pomoć, doniranjem pomagala za olakšavanje životnih/svakodnevnih aktivnosti. 

Postavljanjem kutija za plastične čepove u svim predškolskim i školskim ustanovama u gradu, njihovo pražnjenje i odvoženje na reciklažu. Obezbeđena sredstva  dobijena od reciklaže čepova usmeravaju se na decu sa smetnjama u razvoju u vidu kupovine pomagala neophodnih za dalje lakše svakodnevno funkcionisanje i socijalizaciji. 

 

OSI

Podržano od strane: Gradske uprave za privredu. 
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Ideja sajma je povezivanje udruženja, staratelja i dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, gde bismo im pružili mogućnost da predstave svoj rad posetiocima, nauče kako da razviju i plasiraju svoj proizvod na tržište i osnuju društveno socijalno preduzeće.
Udruženja su imala mogućnost međusobnog upoznavanja, umrežavanja i predstavljanja svojih ručno rađenih proizvoda i usluga. Omogućeno im je informisanje o neophodnosti sprovođenja i razvoja socijalnog preduzetništva u vidu dijaloga i debate zarad realizovanja budućeg poslovanja.


U toku manifestacije predviđena je i radionica za decu u okviru koje je bilo organizovano sklapanje mozaika od plastičnih čepova, razne društvene igre i izložba igračaka napravljenih od recikliranog materijala.

 

Udruženja koja su bila deo ovogodišnjeg sajma su:

UG “Biser” iz Srbobrana, UG MNRO iz Odžaka, Fondacija “Tijana Jurić” iz Subotice, Udruženje studenata sa hendikepom – USH i UG “Naša kuća”iz Beograda, Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine “Kaspev”, UG “Patrija” ( LICE ULICE), UG”Ekologija i dete”, UG ” za dečiju i cerebralnu oaralizu “Sunce”, UG MNRO i UG “Vitezovi osmeha” iz Novog Sada. 

Podržano: Gradska uprava za kulturu.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Projekat “Muzička terapija” je projekat Udruženja “Čepom do osmeha” koji ima za cilj uključivanje dece sa cerebralnom i dečijom paralizom u muzički svet putem kreativnih radionica – pevanje, sviranje i komponovanje.

Podržano: Pokrajinski sekreterijat za sport i omladinu.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Unapređen odnos mladih prema zaštiti životne sredine i održivom razvoju u okviru programskih aktivnosti neformalnog obrazovanja kroz edukacija dece i omladine.

 

Projekat “Čepko mozaik ” je nastavak promocije o reciklažii. Cilj je da deca izrade kreativni mozaik od plastičnih čepova. Uz druženje, edukaciju i igru razvija se svest o zaštiti životne sredine. Đaci će na interaktivan kreativan način podsticati jedni druge na buđenje svesti o zaštiti životne sredine, aktivno se družiti i učestovavti u akciji izrade mozaika od čepova koje su sami skupili. 

 Cepko

Podržano: Gradska uprava za zaštitu životne sredine.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
“Čepom do osmeha” je humanitarno-ekološki projekat koji se sproveo kroz edukaciju najmlađih o reciklaži otpada (konkretno plastičnih čepova), radi dobijanja finansijskih sredstava za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom. Kreativne radionice na temu reciklaže održane su u 10  osnovnih škola na teritoriji grada Novog Sada. Postavljene su kutije za sakupljanje čepova i održivost projekta koji zahteva pražnjenje i na taj način se nastavlja i mimo trajanja projekta.

Podržano: Gradska uprava za socijalnu i dečiju podršku.
Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Cilj projekta je bio da se socijalnom edukacijom putem ekološko-humanitarnih radionica mladi/omladinci sa invaliditetom aktivno uključe u zajednicu, da se poboljša njihov kvalitet života, unaprediti položaj mladih sa invaliditetom i osnaže kroz senzibilizaciju.

Podržano: Grad Novi Sad.

Godina projekta: 2020. godina.

Opis projekta:
Angažovana osoba na poziciji administrativnih radnik u prostorijama Udruženja aktivno učestvuje u poslovima poput sakupljanja, sortiranja i pakovanja čepova i usluge prevoza kutija sa čepovima od Centara za prikupljanje do Udruženja.

Angažovane dve osobe na poziciji projekt menadžer uključene su u administraciju i pružanje usluga za aktivno uključivanje građana Novog Sada putem projekata (na izradi i pripremi projektne dokumentacije, pri apliciranju, saradnja sa Centrima u Novom Sadu i šire).

javni rad

Podržano: Republika Srbija.
Godina
projekta:
 2020. godina.

Opis projekta:
Dve osobe angažovane na mestu magacionera svakodnevno učestvuju u poslovima poput sakupljanja, sortiranja i pakovanja čepova usluge prevoza kutija sa čepovima od Centara za prikupljanje do Udruženja.

Jedna osoba angažovana na mestu administrativni radnik pomaže u administraciji i pružanje usluga za aktivno uključivanje građana Novog Sada putem projekata.

javni rad 2

Tema konferencije je Privreda razvijenih evropskij zemalja sve više se udaljava od modela linearne ekonomije zasnovane na principu ,,uzmi-napravi-odloži” i značajno se približava novom modelu u vidu cirkularne ekonomije ,,proizvod-otpad-proizvod”. Ekološki odgovornim poslovanjem se tretira ono poslovanje koje koristi obnovljive izvore (ekološki održivo) i vodi računa o uticaju svojih aktivnosti na humane aspekte (društveno odgovorno).

PROJEKTI 2019. GODINE

Podržano: Gradska uprava za sport i omladinu, Kancelarija za mlade.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:
U okviru projekta realizovane su sledeće aktivnosti:
– Uspostavljanje međuinstitucionalne saradnje, kontaktiranje i informisanje između: Grad Novi Sad, Udruženja “Čepom do osmeha” i Kancelarije za mlade Grada Novog Sada, radi organizacije 2 okrugla stola.

– Promocija projekta kroz promotivne aktivnosti u Udruženju, sa akterima nevladinog sektora i relevantnim zainteresovanim institucijama…

–  Organizacija je obuhvatila pripremu i održavanje okruglih stolova čija je svrha bila da predstavnici mladih nevladinog sektora iznesu svoja mišljenja.

cepom do osmeha

Podržano: OPENS
Godina projekta: 2019. godina

Opis projekta:
Projekat je kroz uspešno uspostavljenu saradnju sa zainteresovanim institucijama do sada, sproveden bez poteškoća i u skladu sa ugovorenim obavezama OPENS organizacije. Mladi predstavnici nevladinih organizacija, kao ciljna grupa projekta, su kroz okrugli sto i u razgovoru sa Gradonačelnikom aktivno bili uključeni u politiku mladih Grada Novog Sada i zajedno radili na njenom unapređenju.

Gradske uprave koje su bile posećene kroz projekat:

Gradska poreska uprava.
GU za dečiju i socijalnu zaštitu.
GU za omladinu i sport.
GU za privredu.
GU za opšte poslove.
GU za obrazovanje.
GU za finansije.
GU za propise.

 gradonacelnik

Podržano: Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:

Sakupljanjem i reciklažom plastičnih čepova pri obrazovnim ustanovama i relevantnim institucijama, od dobijenih sredstava, kupuju se pomagala za OSI koje olakšavaju svekodnevni život osoba sa invaliditetom.

 program

Podržano: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:

Ciljna grupa projekta su akteri nevladinih organizacija/udruženja koja svojim statutarnim odredbama obuhvataju oblast zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Projektom je obuhvaćeno 20 predstavnika nevladinih organizacija koji su aktivno učestvovali u radionicama i za okruglim stolom.

 2019

Podržano:  Gradska uprava za privredu.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:
Manifestacija pod nazivom “Unapređenje i razvoj privrednih delatnosti osoba sa invaliditetom” održala se 25. maja 2019. godine, na Štrandu u Novom Sadus sa početkom od 10 časova. Na manifestaciji su se izložili ručno rađeni proizvodi od keramike i gline, prirodnih materijala, kao i prehrambeni proizvodi, poput pita i gibanica koji su proizvodi Radnih centara osoba sa invaliditetom.

nur

Podržano: Gradska uprava za kulturu.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:
Projekat “Muzička terapija” je projekat Udruženja “Čepom do osmeha” koji ima za cilj uključivanje dece sa cerebralnom i dečijom paralizom u muzički svet putem kreativnih radionica – pevanje, sviranje i komponovanje.

 

Podržano: Gradska uprava za zaštitu životne sredine.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:
“Čepom do osmeha” je humanitarno-ekološki projekat koji se sproveo kroz edukaciju najmlađih o reciklaži otpada, radi dobijanja finansijskih sredstava za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom.

 cepom

Podržano: Gradska uprava za privredu.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:
Ideja sajma bila je povezivanje udruženja, staratelja i dece sa smetnjama u razvoju, osoba sa invaliditetom i osoba obolelih od retkih i malignih bolesti i predstavljanje njihovog rada, delatnosti i proizvoda, kako bi im se omogućila prilika da se razviju, plasiraju svoj proizvod ili uslugu na tržište i usvoje osnovna znanja potrebna za pokretanje socijalnog preduzeća.

Učesnici drugog sajma bili su Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka (NURDOR), Udruženje Cistična fibroza Vojvodina – “OSMEH”, Udruženje građana “Sunce” za cerebralnu i dečiju paralizu, Sodara “Filipus”, Udruženje obolelih od multiple skleroze severnobanatskog okruga Novi Kneževac, Patakblog, “Jockini medenjaci”, “Ekologija i dete”, mladi, perspektivni pisac stihova i autorske muzike, Miodrag Mika Petrović i naravno ekipa “Čepom do osmeha”!
Manifestaciju je svečano otvorio gospodin Milorad Radojević, član Gradskog veća za privredu, a istoj su prisustvovali i gospodin Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, kao i gospodin Pavle Počuč, zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam.
Zahvaljujući srdačnom gostoprimstvu direktora Gradskog zelenila, gospodina Miloša Egića i novosadskog kupališta “Štrand”, uspeli smo da bez bilo kakvih poteškoća organizujemo manifestaciju “Grad humanosti” i pozitivnu energiju koja je prisutna među svima nama, podelimo sa posetiocima sajma i svima onima koji su istom prisustvovali.

grad humanosti

Podržano: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:
Privreda razvijenih evropskih zemalja sve više se udaljava od modela linearne ekonimije zasnovane na principu “uzmi-napravi-odloži” i značajno se približava novom modelu u vidu cirkularne ekonomije “proizvod-otpad-proizvod”. Ekološki odgovornim poslovanjemse tretira ono poslovanje koje koristi obnovljive izvore (ekološki održivo) i vodi računa o uticaju svojoh aktivnosti na humane aspekte (društveno odgovorno).

 

ekosop

 

Podržano: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:
Cilj projekta je bio da sesocijalnom edukacijomputem ekološko-humanitarnih radionica mladi/omladinci sa invaliditetom aktivno uključe u zajednicu, poboljšan je njihov hvalitet života, unapredio se položaj mladih sa invaliditetom i osnažili su se kroz senzibilaciju.

radionica2

Podržano: Gradska uprava za privredu.
Godina projekta: 2019. godina

Opis projekta: 
Aktivno učestvovanje u prostorijama udruženja u poslovima sakupljanja, sortiranja i pakovanje čepova i usluge prevoza kutija sa čepovima od Centra za prikupljanje do Udruženja.

 

podrška

Podržano:  Republika Srbija.

Godina projekta: 2019. godina.

Opis projekta:

Aktivno učestvovanje u prostorijama udruženja u poslovima sakupljanja, sortiranja i pakovanje čepova i usluge prevoza kutija sa čepovima od Centra za prikupljanje do Udruženja.

 

osi

Podržano:Gradska uprava za privredu
Godina projekta: 2019. godina

Opis projekta:
Događaj je činio niz aktivnosti kongresnog, stručnog, edukativnog i izložbenog karaktera, kao i propratne aktivnosti. Program ESOP-a je obuhvatio održavanje okruglog stola sačinjenog od eksperata iz oblasti ekologije, preduzetništva, više-sektorski struktuiranih panela/sekcija/debata.

vanja

Mesto održavanja: Irig.
Godina održavanja: 2019. godine.

Dan planete Zemlje

 irig

Mesto održavanja: Inđija.

Godina održavanja: 2019. godine.

inđija

PROJEKTI 2018. GODINE

Podržano: Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:

Sakupljanjem i reciklažom plastičnih čepova pri obrazovnim ustanovama i relevantnim institucijama, od dobijenih sredstava, kupuju se pomagala za OSI koje olakšavaju svekodnevni život osoba sa invaliditetom.

program

Podržano: Gradska uprava za zaštitu životne sredine.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:
“Čepom do osmeha” je humanitarno-ekološki projekat koji se sproveo kroz edukaciju najmlađih o reciklaži otpada, radi dobijanja finansijskih sredstava za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom.

cepom do osmeha

Podržano:Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Godina projekta: 2018. godina.


Opis projekta:
Glavni cilj projekta “Naučićemo zajedno” jeste pružanje pomoći i podrške deci sa smetnjama u razvoju prilikom odabira u upisa u srednju školu, davanje svih neophodnih informacija sa kojima deca moraju da raspolažu sa ciljem lakše odluke, kao i podizanje svesti o bitnosti nastavka školovanja i unaopređenja ličnosti.

radionica

Podržano: Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:

Unapređenje kapaciteta udruženja mladih i udruženja za mlade koji se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem kroz edukativne programe i podsticati umrežavanje udruženja kroz zajedničko sprovođenje projekata.

 okrugli sto

Podržano: Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:

Cilj projekta je da se socijalnom edukacijom putem ekološko-humanitarnih radionica mladi/omladinci sa invaliditetom aktivno uključe u zajednicu, da se poboljša njihov kvalitet života, unapredi položaj mladih sa invaliditetom i osnaže kroz senzibilizaciju.

 

ogi

Podržano od: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:
U okviru projekta “Poboljšajmo naš prostor” želimo da osobama sa invaliditetom omogućimo aktivno uključivanje u sve aktivnosti Udruženja koje će omogućiti lakšu socijalnu integraciju dece sa invaliditetom u lokalnu zajednicu, poboljšati pristupačnost fizičkom okruženju kroz uklanjanje arhitektonskih barijera i nesmetano kretanje i pristup u skladu sa standardima pristupačnosti.

 kancelarija

Podržano: Gradska uprava za privredu.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:

“Grad humanosti” se organizovao prvi put u gradu Novom Sadu. Organizovan je kroz sajamsku manifestaciju koja se bazirala  na promociji Udruženja koja pri Radnim centrima za osobe sa invaliditetom i kroz integraciju osoba sa invaliditetom, plasiraju na tržište svoje ručno rađene proizvode.

 grad

Podržano: Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:
Projekat “Učimo se toleranciji” predstavlja vid edukacije, promocije i naglašavanje ideja  tolerancije kao univerzalne vrednosti svakog društva, sa ciljem pružanja podrške porodici.Učimo se

Podržano: Gradska uprava za kulturu.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:
Projekat “Muzička terapija” je projekat Udruženja “Čepom do osmeha” koji ima za cilj uključivanje dece sa cerebralnom i dečijom paralizom u muzički svet putem kreativnih radionica – pevanje, sviranje i komponovanje.

 

Podržano: Pokrajinski sekreterijat za sport i omladinu.
Godina projekta: 2018. godina.

Opis projekta:
Unapređen odnos mladih prema zaštiti životne sredine i održivom razvoju u okviru programskih aktivnosti neformalnog obrazovanja kroz edukacija đaka srednjih škola.

 

mozaik

Podržano: OPENS.
Godina projekta: 2018. godina

Opis projekta:
Projekat prepoznaje mlade kao partnere  državnom organu, te stvara sveobuhvatan i sistemski model koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj mladih u kreiranje, implementaciju i praćenje omladinske politike Grada.

Kroz ovaj projekt obiđene su sledeće uprave:
GU za zaštitu životne sredine.
GU za inspekcijske poslove.
GU za kulturu.
GU za građevinsko zemljište i investicije.
GU za imovinu i imovinske pravne poslove.

 gradonacelnik

Mesto održavanja:Bačka Palanka.
Godina održavanja: 2018. godine.

Festival “Dunavski bal”

backa palanka

Mesto održavanja: Bajmok.

Godina održavanja: 2018. godine.

Etno festival “Glas Anđela”

bajmok

Mesto održavanja: Negotin.

Godina održavanja: 2018. godine.

negotin

PROJEKTI 2017. GODINE

Podržano: Čepom do osmeha”
Godina projekta: 2017. godina.

Opis projekta:
Mozaik od 1.300.300 čepova na površini od 621 kvadratnog metra, je naoravljen 30. septembra 2017. godine na Trgu slobode, a snimak je poslat Ginisovoj komisiji. Ovaj projekat, iniciran od strane Udruženja “Čepom do osmeha”, motivisao je kako Gradske vlasti tako i preko 1.000 volonterakoji su se uključili u akciju prikupljanja čepova sa ciljem zaštite životne sredine u oblasti reciklaže, ali i izrade kreativnog mozaika na samom Trgu slobode.

 

mozaik

Podržano: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demokratiju i ravnopravnost polova.
Godina projekta: 2017. godina.

Opis projekta:
Uz organizatore Udruženje građana Novog Sada i Sportisimo školicu sporta, naša organizacija je bila deo same manifestacije. Deca su se zabavila, donela svoje sakupljene čepiće, učestvovali u aktivnostima uz slogan “Sport je način života”, mislili na svoje drugare i o svojoj okolini.

 

detelinara

Podržano: Gradska uprava za zaštitu životne sredine.
Godina projekta: 2017. godina.

Opis projekta: 

Udruženje građana “Čepom do osmeha” je udruženje ljudi koji nesebično svoje vreme, ljubav i pažnju poklanjaju zaštiti i očuvanju životne sredine i sugrađanima kojima je njihova pomoć neophodna i dobrodošla.

Kao veliki ljubitelji pravilnog ponašanja prema prirodi i veliki poštovaoci sporta, odlučili smo da ovaj projekat predstavi sintezu te dve kategorije. Zato smo organizovali i realizovali projekat “Reciklažom čepova do pobede” kako bismo u svet reciklaže uključili i novosadske sportiste.

 

cep

Godina projekta: 2017.
Podržano od strane: Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Opis projekta:
Čepko olimpijada se realizuje u Akva parku “Petroland”.

U sklopu manifestacije predviđene su zabavne sportske  igre koje su imale za cilj edukaciju mladih na zabavan i sportski način o zaštiti životne sredine. U sklopu manifestacije biće pozvano 17 porodica dece sa invaliditetom koje smo pomogli doniranjem pomagala. Tim ćemo stvoriti empatiju kod ljudi i direktno ih uključiti u sve delove eko/sportskih igara. Akcenat projekta je na sakupljanju čepova odambalaže kojima se od reciklaže prikupljaju sredstva za pomagala deci sa invaliditetom. Manifestacija se završava zajedničkim druženjem i uživanjem u parku, dodeli nagrada i muzičkim programom. 

Tokom poslednje nedelje realizacije projekta, na oglasnoj tabli Udruženja “Sunce” biće istaknute sliek sa svih dešavanja tokom realizacije projekta. 

PROJEKTI 2015. GODINE

Podržano:Naftna industrija Srbije.
Godina projekta: 2015. godina.

Opis projekta:
“Čepom do osmeha” je humanitarno-ekološki projekat koji se sproveo kroz edukaciju najmlađih o reciklaži otpada, radi dobijanja finansijskih sredstava za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom.

Kroz projekat Udruženje “Čepom do osmeha” je kupilo vozilo.

NIS

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Translate »