„Poboljšajmo naš prostor“

Podržano od: Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Godina održavanja: 2018.

Opis projekta:

U okviru projekta “Poboljšajmo naš prostor” želimo da osobama sa invaliditetom omogućimo aktivno uključivanje u sve aktivnosti Udruženja koje će omogućiti lakšu socijalnu integraciju dece sa invaliditetom u lokalnu zajednicu, poboljšati pristupačnost fizičkom okruženju kroz uklanjanje arhitektonskih barijera i nesmetano kretanje i pristup u skladu sa standardima pristupačnosti.

[give_form id="597"]