„Muzička terapija“

Mesto održavanja: Novi Sad.

Podržano od: Gradske uprave za kulturu

Godina održavanja: 2018.

Opis projekta:

Projekat “Muzička terapija” je projekat Udruženja “Čepom do osmeha” koji ima za cilj uključivanje dece sa cerebralnom i dečijom paralizom u muzički svet putem kreativnih radionica – pevanje, sviranje i komponovanje.

[give_form id="597"]