Intervju: “Obnovljivi izvori energije”

Intervju: “Obnovljivi izvori energije”

“Edukacija šire populacije predstavlja osnov za unapređenje kvaliteta životne sredine u svakoj zajednici, pa i kod nas!”

Ovog puta smo pitali stručnjake i zatražili njihovo mišljenje

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada je partner u rešavanju i ovog problema i zajedničkim snagama dolazimo do rešenja.

Razgovarali smo sa njima o aktuelnoj temi koja se tiče obnovljivih izvora energije, a ceo intervju možete pročitati u nastavku.


Šta su obnovljivi izvori energije?

Obnovljivi izvori energije, koji se često nazivaju i „čista energija“ (eng. clean energy) pre svega predstavljaju prirodne izvore koji se konstantno dopunjavaju. Primer su energija sunca i vetra koji su stalni i čiji intenzitet zavisi jedino od meteoroloških uslova na datom području. Iako se danas obnovljiva energija i njeni izvori  povezuju  sa terminima novih tehnologija, zapravo su bili prvobitan pokušaj i uspeh čoveka da „zauzda“ energiju prirode za potrebe grejanja, transporta, osvetljenja i mnogih drugih potreba.

Koje su prednosti upotrebe obnovljivih izvora energije u odnosu na neobnovljive?

Neobnovljiva, ili  “prljava,” energija se pre svega odnosi na upotrebu fosilnih goriva kao što su ulje, gas i ugalj. Ovi izvori su dostupni samo u određenim količinama i njihovo obnavljanje zahteva veoma dug period vremena. Takođe njihovo pronalaženje i eksploatacija je geografski uslovljena, odnosno vezano je samo za određene delove sveta pri čemu ovi izvori postaju dostupniji samo za određene nacije.

Nasuprot tome, obnovljivi izvori su pre svega to-OBNOVLJIVI. Takođe sunce, vetar, vodu, biomasu i ostalo imaju svi, naravno u manjoj ili većoj meri.

Takođe, eksploatacija neobnovljivih izvora energije izaziva mnoge negativne efekte na ljudsko zdravlje i životnu sredinu, od miniranja koji izazivaju potresa, preko velike upotrebe vode i njenog zagađivanja, do emisija različitih zagađujućih materija u vazduh prilikom korišćenja. Upravo se korišćenje ovakvih energija smatra jednim od najvećih uzročnika klimatskih promena.

Svakako i proizvodnja čiste energije, pogotovo izgradnja infrastrukture za njeno dobijanje i korišćenje, rezultuje u određenim emisijama u životnu sredinu. No kako je ovaj sektor danas od velikog interesa i konstantno se razvija, teži se da se ove emisije svedu na minimum i da ceo ciklus od proizvodnje do eksploatacije bude što neutralniji sa aspekta uticaja na životnu sredinu.

U kojoj meri se štede prirodni resursi upotrebom obnovljivih izvora energije?

Aspekti uštede i očuvanja prirodnih resursa su brojni ukoliko se akcenat stavi na korišćenje obnovljivih izvora energije.  Oko 30% emisije gasova staklene bašte dolazi od upotrebe fosilnih goriva u energetskom sektoru. Upotreba čiste energije bi svakako smanjila ove emisije kao i zagađenje vazduha generalno. Takođe primetno bi bilo i smanjene upotrebe vode, jer je dosadašnji sektor energetike, koji koristi neobnovljive izvore, jedan od njenih najvećih potrošača. Svi benefiti u pogledu smanjenja uticaja na klimatske promene i smanjenje ugljeničnog otiska pri proizvodni i eksploataciji energije će mati direktan uticaj i na zdravlje ljudi.

U čemu se ogleda ekonomska isplativost upotrebe obnovljivih izvora energije?

Obnovljiva energija je u procvetu, i konstantne inovacije smanjuju troškove.

Obnovljivi izvori pored benefita po životnu sredinu svakako uključuju i niz ekonomskih benefita.

Smanjeni troškovi energije pri prelasku na obnovljivu energiju je evidentno u stambenim, komercijalnim i industrijskim sektorima, pogotovo uz instaliranje sopstvenih solarnih panela ili uz upotrebu vetro-turbina  na manjoj skali. Instaliranje opreme za obnovljive izvore energije na privatnom posedu može značajno da poveća njegovu vrednost. Svakako instalacija postrojenja za obnovljivu energiju zahteva značajna početna ulaganja, ali nakon ugradnje oni su jeftini za rad tj. eksploatacioni troškovi su znatno niži. Dugoročno to može dovesti do stabilnijih cena energije jer je energetska nezavisnost pri korišćenju značajno izražena.

Danas mnogo ljudi radi u sektoru obnovljive energije i beleži se eve veći rast novih radnih mesta.  Takođe, ovi izvori donose ekonomske benefite i ljudima u ruralnim područjima kroz zakup zemljišta za izgradnju vetroparkova do uzgoja useva koji će se kasnije koristiti kao biogorivo.

U kojim se delatnostima mogu koristiti obnovljivi izvori energije? Kakve su mogućnosti i širina njihove upotrebe?

Obnovljivi izvori nisu ograničeni gotovo ni na jednu delatnos i mogućnost upotrebe je veoma široka. Solarna energija se koristi za direktno zagrevanje različitih objekata, za zagrevanje vode kao i za napajanja različitih aparata. Solarne, fotovoltičke ćelije (PV) direktno transformišu sunčevu u električnu energiju. Energija vetra koristi turbine i generatore za proizvodnju električne energije, i u pojedinim zemljama, sa pogodnom klimom, postaje najjeftiniji energetski izvor. Hidroenergija je najveći obnovljivi energetski izvor. Oslanja se na vodu koja se pre svega brzo kreće ili ubrzano pada sa velikih visina pri čemu proizvodi električnu energiju pokretanjem lopatica turbina. Svakako izgradnju hidroelektrana treba ozbiljno razmotriti od slučajado slučaja, i u obzir uzeti potencijal njenog budućeg kapaciteta kao i uticaj na  postojeći ekosistem na mestu eksploatacije. Okeani sa energijom talasa, kao i plime i oseke takođe postaju opcija za generisanje energije kroz strukture slične branama ili kroz uređaje koji se nalaze na dnu ili neposredno ispod površine vode.

Geotermalna energija uključuje bušenje dubokih bunara koja donosi veoma vrelu podzemnu vodu na površinu kao hidrotermalni izvor.. Ukoliko se ona pumpa kroz turbinu stvoriće električnu energiju.

Takođe jedan od potencijalnih oblika obnovljivih izvora energije je i energija biomase. Biomasa je organski materijal koji pri sagorevanju, oslobađa hemijsku energiju u vidu toplote i generiše električnu energiju uz pomoć parne turbine. Svakako veoma je bitna sirovina koja se spaljuje jer emisije od sagorevanja mogu biti znatne. Materijal koji se podvrgava incineraciji se temeljno ispituje pre nego što se pojedinačni proces proglasi „čistim“ u poređenju sa eksploatacijom fosilnih goriva.

Mnogi obnovljivi izvori se mogu koristiti i direktno u domaćinstvima što predstavlja gotovo najširi potencijal njihove upotrebe.

Takođe započinjanje korišćenja ovih izvora energije se odvija i u sektorima gde to ranije nije bila praksa. Jedan od takvih sektora je i sektor tretmana otpadnih voda. Nacionalni PROMIS projekat WasteWaterForce pokušava da integriše upotrebu solarne energije u tretmanu otpadnih voda, ali ne kroz konvencionalnu proizvodnju električne energije i generisanje toplote, već kroz direktnu upotrebu u fotokatalitičkim procesima razgradnje teško degradabilnih zagađujućih materija. U ove svrhe konstruisan je, i dalje se unapređuje, solarni foto reaktor. Ovakav pristup će ojačati zeleni koncept i u ovom sektoru.

Autorke:
Dr Đurđa Kerkez
MSc Aleksandra Kulić Mandić
Dr Milena Bečelić-Tomin
Dr Gordana Pucar Milidrag
Dr Anita Leovac Maćerak
Dr Vesna PešićPrevious Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Translate »