„Gradonačelnik otvara vrata – uključimo se!“

Mesto održavanja: Novi Sad.

Podržano od: kompanije NIS Srbija

Godina održavanja: 2018.

Opis projekta:

Projekat prepoznaje mlade kao partnere  državnom organu, te stvara sveobuhvatan i sistemski model koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj mladih u kreiranje, implementaciju i praćenje omladinske politike Grada.

Kroz ovaj projekt obiđene su sledeće uprave:
1. GU za zaštitu životne sredine
2. GU za inspekcijske poslove
3. GU za kulturu
4. GU za građevinsko zemljište i investicije
5. GU za imovinu i imovinske pravne poslove
6. GU za zdravstvo
7. GU za finansije
8. GU za propise
9. GU za obrazovanje
10. GU za saobraćaj i puteve
11. GU za opšte poslove
12. GU za privredu
13. GU za sport i omladinu
14. GU za dečiju i socijalnu zaštitu
15. Gradska poreska uprava

[give_form id="597"]