Dodeljeni štampači uz pomoć EPSON-a i RNIDS-a

Zaista nam je bila čast i zadovoljstvo da sprovedemo još jednu uspešnu akciju i dodelimo štampače. Donacijom naših prijatelja Epson i Registar nacionalnog Internet domena Srbije – RNIDS smo želeli da pomognemo i unapredimo rad udruženja koja se bave humanitarnim radom.

Udruženja koja su dobila štampač kroz akciju su:
„Kolevka“ – Subotica
„Sreća“ – Novi Sad
„Naša kuća“ – Beograd
„Prvi korak“ – Novi Sad
„Tate Novosađani“ – Novi Sad
„Akademska inkluzivna Asocijacija“ – Beograd
„Savez OSI“ – Smederevo
„Kuća iza duge“ –  Subotica 

Udruženje „Kolevka“
Udruženje „Kolevka“ je socijalno zdravstvena ustanova koja zbrinjava decu sa smetnjama u razvoju uzrasta od 0 do 26 godina života. Dom funkcioniše puna 24 sata. U Domu se sprovodi svakodnevna preventivna i kurativna zaštita od strane pedijatra, dečijeg neuropedijatra, dečijeg kardiologa, dečijeg psihijatra, fizijatra, stomatologa.

Udruženje „Sreća“

Udruženje „Naša kuća“
Nasa kuca- Cilj udruženja jeste da dopre do što većeg broja roditelja i podstakne ih da uzmu učešće u projektovanje jednog kvalitetnog rešenja koje će garantovati racionalno raspolaganje imovinom njihove dece obezbeđujući im najviši mogući životni standard nezavisno od volje i mogućnosti sistem.

Razvijaju socijalno preduzeće u okviru kojeg zapošljavaju osobe koje su u riziku od socijalne isključenosti. Socijalno preduzeće je razvilo nekoliko jedinstvenih proizvodnih linija. U okviru proizvodnje vrši se obuka i zapošljavaju se osobe sa hendikepom. Želja i potreba Udruženja je da se doprinese njihovoj ekonomskoj samostalnosti, sa vizijom da će prihod obezbediti svakome od njih kvalitetan život i sigurnu budućnost.

Fondacija „Prvi korak“
Pomoć, podrška i edukacija su ključne reči koje definišu smisao postojanja Humanitarne fondacije „Prvi korak“. Kroz ove reči definisana je i naša misija, a to je omogućavanje boljeg i kvalitetnijeg života za decu i roditelje kojima je pomoć potrebna kroz prikupljanje donacija, podizanje društvene svesti o problemu prevremeno rođene dece, unapređenje rada zdravstvenih institucija i institucija socijalne zaštite.

Fondacija „Tate Novosađani“

Misija Fondacije je da omogući bezbrižno detinjstvo svakom detetu, bez obzira na materijalno stanje ili socijalni status svojih roditelja, kao i deci bez roditeljskog staranja.

Cilj delovanja Fondacije je da podrži roditelje Novog Sada u vršenju roditeljske dužnosti, kao i da pomogne deci bez roditeljskog staranja. Aktivnosti Fondacije će na prvom mestu biti usmerene ka socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, kao i pomaganju institucijama koje se bave zaštitom dece i brigom o porodici: bolnice, vrtići, škole, socijalne i zdravstvene službe Novog Sada.


„Akademska inkluzivna asocijacija“ – (Udruženje studenata sa hendikepom)

Udruženje studenata sa hendikepom (USH) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu.


Savez „OSI“
Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je Savez udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom i posledicama cerebralne i dečije paralize. Savez je dobrovoljna, nedobitna, nepolitička i nestranačka socijalno- humanitarna organizacija, koja kroz mrežu od 53 lokalne organizacije – članice okuplja preko 3000 osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom. Misija Saveza za CDP Srbije je da olakša, omogući i unapredi uključivanje svojih članova u svakodnevne tokove života kao ravnopravnih članova društva, tako što će doprineti osnaživanju pojedinaca, njihovih porodica, udruženja, ali i razvijanju senzibilisanosti celokupnog društva i podsticanju društvenog aktivizma i solidarnosti u ovoj oblasti. Vizija Saveza je društvo jednakih mogućnosti za sve.

Udruženje „Kuća iza duge“
Omanja dvorišna kuća nedaleko od centra grada nosi poetičan naziv „Kuća iza duge“ i, ako je po verovanju to mesto gde se ostvaruju snovi, ovo je upravo takva kuća. To je mesto okupljanja i sedište Gradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom. Udruženje ima oko 40 članova, a među njima ima osoba, odnosno roditelja dece i sa drugim razvojnim smetnjama, ali nisu ni sva autistična deca obuhvaćena ovim udruženjem.

Hvala im na svemu što rade za našu decu i ljude koje ih okružuju. ❤️

Pročitajte najnovije vesti

Humanitarno ekološka organizacija “Čepom do osmeha” je otvorila novi konkurs za dodelu pomagala.

Podržano od: Gradske uprave za dečiju i socijalnu zaštitu

Godina održavanja: 2018.

Podržano od: Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Godina održavanja: 2018.
Mesto održavanja: Tržni centar BIG Novi Sad.

Podržano od: Gradske uprave za privredu

Godina održavanja: 2018.
[give_form id="597"]