„Čepom do osmeha“


Podržan od strane NIS a.d

2015. godina

Opis projekta:

“Čepom do osmeha” je humanitarno-ekološki projekat koji se sproveo kroz edukaciju najmlađih o reciklaži otpada, radi dobijanja finansijskih sredstava za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom.

Kroz projekat Udruženje “Čepom do osmeha” je kupilo vozilo.

[give_form id="597"]