069/311 31 00

Vesti

arrow-link

SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA PROPISE


U ponedeljak 07.10.2019. godine održali smo sastanak sa Gradskom upravom za propise na već poznatoj adresi u ulici Žarka Zrenjanina broj 2, gde su nas dočekale načelnica Zora Đorđević i njena pomoćnica Branisalava Jeftić. Na početku sastanka u ime našeg Udruženja načelnici se obratila predsednica Vanja Petković, koja je ukratko predstavila rad našeg Udruženja. Predsednica je zatim objasnila da mi sprovodimo projekat  OPENS 2019 “Gradonačelnik otvara vrata - Uključimo se!“ čiji je cilj obilazak svih gradskih uprava i upoznavanje mladih sa njihovim radom, da bi oni znali kako to sve funkcioniše, te da smo u okviru tog projekta dosad posetili 12 gradskih uprava. Načelnicu smo zamolili da nam pojasni čime se to bavi Gradska uprava za propise i šta su njene nadležnosti.

Načelnica je najpre rekla da je upoznata sa radom našeg Udruženja, kao i da joj se ideja dopala čim je čula za nju, te je vrlo brzo i sama počela da sakuplja čepove, a zatim se osvrnula na nadležnosti Gradske uprave za propise: “Gradska uprava za propise daje mišljenja na opšta akta koja donosi Skuština, a čiji predlagači su gradske uprave, znači da bi neka odluka o mladima na primer, došla do Skupštine, a iz nje sledi neka obaveza grada, u pogledu finansiranja ili bilo kakva druga,  mora proći kroz našu upravu. Gradske uprave dostave nacrt akta, mi onda proveravamo da li  je ta odluka u skladu sa zakonom i statutom grada te ako je u skladu, mi dajemo pozitivno mišljenje i tek tada odluka ide na Skupštinu, bez našeg mišljenja akt ne može da se nađe na Skupštini.“ U nastavku je istakla: „Radili smo na mnogim odliukama, Odluci o mladima na primer. Mi nemamo faktički direktnih kontakata sa predstavnicima Udruženja ali imamo kontakt sa aktima koji su jako bitni i kojima se uređuje rad udruženja“.

Pitali smo načelnicu koliko Gradska uprava broji zaposlenih? Načelnica je odgovorila sledeće: „Ima nas devet, ima nas malo, a bavimo se sistemom lokalne samouprave i to svim oblastima (zdravstvo, kultura...) pa često pred Skupštinu kada pristignu materijali za rad, imamo prilično povećan obim posla. Za razliku od drugih uprava nemamo indirektne korisnike, kao što na primer Gradska uprava za kulturu ima ustanove za kulturu. Mi smo uprava koja proverava usklađenost akata sa zakonom, gledamo da li je akt i pravnotehnički u redu, to nam je uža struka.“

U nastavku sastanka načelnica nam je pričala i o drugim nadležnostima Gradske uprave za propise, kao i o proceduri donošanja akata i to od incijative za donošenje pa do njihovog usvajanja na Skupštini. Među drugim bitnim poslovima  ove uprave su sledeći: U Gradskoj upravi  za propise obavaljaju se poslovi u vezi sa objavljivanjem odluka i drugih akata u „Službenom listu Grada Novog Sada“, u Gradskoj upravi za propise građani mogu da dobiju zakone i druge propise Republike Srbije, kao i odluke i druga opšta akta Autonomne Pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada koji su objavljeni u službenim glasilima Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada. Takođe važno je da građani znaju da se u Gradskoj upravi za propise ne rešava o zahtevima stranaka u upravnom postupku, te samim tim u Gradskoj upravi za propise ne postoje obrasci zahteva koje bi građani mogli da preuzmu.

Na kraju sastanka, ljubazno smo se zahvalili načelnici i njenoj pomoćnici na izdvojenom vremenu, posebno na predstavljanu rada Gradske uprave za propise, koji nam je pre toga delovao prilično apstraktno i komplikovano, te smo druženje obeležili  lepim zajedničkim fotografijama.