069/311 31 00

Vesti

arrow-link

SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA FINANSIJE


U okviru projekta OPENS 2019 „Gradonačelnik otvara vrata - Uključimo se“ obišli smo brojne gradske uprave. Ovoga puta na red je došla Gradska uprava za finansije. Na dogovorenoj adresi i u dogovoreno vreme, sačekali su nas v.d. načelinika GU za finansije Rade Jovanović i v.d. zamenika načelnika GU za finansije Slobodan Prpa. Nakon što su nam se ljubazno predstavili i poželeli dobrodošlicu, otpočeli smo razgovor u prijatnoj atmosferi. Odmah smo ih pitali ono što nas je najviše zanimalo, a to je  šta je zapravo delokrug rada GU za finansije.

Zamenik načelnika g. Prpa je rekao “Rad naše uprave definisan je na osnovu Odluke o gradskim uprava koju je donela Skupština Grada Novog Sada. Što se organizacije tiče, na čelu uprave je načelnik, pored njega postoji i zamenik. Sama uprava se sastoji od dva sektora, sektora za budžet i sektora za trezor. Budžet i Odluka o budžetu se donosi svake godine, to je osnovni dokument i on važi za jednu kalendarsku godinu, tu se vide sredstva kojima raspolaže grad. On ima prihodovnu i rashodovnu stranu, prihodovna strana su svi prihodi grada, postoje izvorni i povereni odnosno ustupljeni prihodi koji su uređeni Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. U najznačajnije prihode grada spadaju: deo poreza na zarade, porez na imovinu, lokalne takse i drugi prihodi koje grad ostvaruje da bi mogao da obavlja svoju nadležnost. Pored prihodovne postoji i rashodovna strana budžeta koja je podeljenja u razdele u kojoj su prikazane sve uprave koje su direktni korisnici. Na primer: uprava za obrazovanje finansira predškolsko obrazovanje, svi troškovi koji idu u te svrhe se nalaze u razdelu uprave za obrazovanje. U toku godine postoji mogućnost rebalansa budžeta, koji se organizuje najčešće tokom leta. Svaka od uprava ima između 24-25 direktnih korisnika, svaka ima svoju nadležnost koju obavlja i finansijsku službu, koja brine o prihodima konkretne uprave, takođe svaka od uprava dostavlja sve finansijske akte gradskoj upravi za finansije. Ono što razlikuje GU za finansije je to što se ona brine o svim prihodima grada, koji su jednim delom uređeni zakonom, a drugim delom lokalnim odlukama i aktima, ova uprava je zapravo kontrola svim upravama“

Zamenik je dodao sledeće „Grad je u obavezi svake godine da donese završni račun koji predstavlja saldo budžeta prethodne godine, donosi se u aprilu i u njemu se vidi sve što je potrošeno u prethodnoj godini sa detaljnim objašnjenjima. Pored završnog računa, ova uprava  dostavlja skupštini grada šestomesečni i devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta, te posle toga sledi završni račun koji prikazuje celu godinu“. Nakon zamenika, načelnik nas je upitio da se na sajtu grada možemo upoznati sa važnim informacijama koje se odnose na grad, da tamo možemo pronaći bitne gradske odluke, plan kapitalnih investicija grada, opis rada gradskih uprava i mnoge druge važne informacije o raznim konkursima, projektima i dr. te da se država i čitav njen sistem trude da sve bitne podatke učini dostupnim javnosti. Zamenik je istakao da „GU za finansije  na osnovu utvrđenih kvota, kriterijuma i mera  vodi računa o trošenju budžeta, te da kako ide priliv sredstava tako ide i trošenje sredstava, sve iz razloga da se ne bi potrošilo nešto što nije zarađeno i da ne bude ugožena likvidnost budžeta.“

Zajedno su istakli da Novi Sad ima vrlo stabilne finansije, ali da se dinamika trošenja sredstava mora strogo poštovati i naveli da su budžetska pravila najtvrđa, te da je upravo GU za finansije zadužena za njih. Takođe su dodali su da je za njih vrlo važna informacija šta građani Novog Sada i grad dobijaju od izdvojenih sredstava i koji je rezultat raznih projekta koje grad finansira. Tu smo sa ponosom istakli da smo na poslednjoj akciji čišćenja grada sa gradonačelnikom koja je održana letos, pronašli ukupno desetak čepova, što govori o značajnom uticaju koji smo ostvarili kod građana Novog Sada u pogledu odvajanja otpada. Na kraju sastanka zamenik nam je pokazao jedan primer budžeta grada, gde smo se i praktično upoznali sa tim kako on izgleda i iz čega se sastoji. Nakon toga smo se zahvalili načelniku i zameniku gradske uprave za finansije na izdvojenom vremenu i iscrpnim objašnjenjima koja su nam dali o funkcionisanju i radu same uprave i napravili zajedničku fotografiju.