Registar kutija

Molimo pravilno popunite formu

Vas zahtev je prosledjen. Hvala!

Email vec postoji u bazi!
   

Predložite svoje dete

Molimo pravilno popunite formu

Vas zahtev je prosledjen. Hvala!

 

Skupljajte čepove i pomozite deci!

Humanitarno-ekološka akcija sakupljanja plastičnih čepova, radi pomoći deci sa invaliditetom kako bi im se omogućilo lakše funkcionisanje u svakodnevnom životu.

Pratite nas na društvenim mrežama

Registrujte se kako biste se uključili u našu akciju

VestiSASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA OMLADINU I SPORT

Danas smo u sklopu projekta OPENS2019 "Gradonačelnik otvara vrata - Uključimo se"posetili Gradsku upravu za omladinu i sport, tamo nas je dočekao i vrlo srdačno primio načelnik Vlastimir Mastilović, koordinatorka Kancelarije za mlade Mirjana Bumbić i savetnica za sport Ljubica Mijatović Topalov.

Načelnik Vlastimir Mastilović je na samom početku sastanka pohvalio ekipu „Čepom do osmeha“, da smo u oblastima našeg delovanja aktivniji nego bilo ko drugi, da smo kao takvi sa razlogom medijski propraćeni, ali takođe da dajemo primer kako treba da funkcioniše odnos između institucija i nevladinih organizacija.

„Sve uprave su potpuno različite, čine sistem grada, ali rade u potpunosti različite poslove. Potpuno su različite nadležnosti. Mi smo jedna od najmanjih gradskih uprava. Sport, kultura i još neke uprave su baš male uprave ali u njima ima uvek puno posla. Mi opslužujemo ceo sklop, omladinu, sportske oraginazicje, a u gradu ima registrovanih oko 1000 sportskih organizacija. Ljudi često stave akcenat isključivo na sport, meni smeta kada vidim zanemarivanje omladine, a omladina je tu i te kako uključena. Važno je znati zapravo koliko je omladina uključena, šta sve rade, šta sve radi kancelarija za mlade, koliko je tu svega vezanog za državu, za pokrajinu. Omladina je mnogo eksplozivnija, dinamičnija, agresivnija, u smislu da uradi što više. Mi se trudimo da podmlađujemo upravu, da nam svake godine dođe neko mlađi, kao i u prirodi, za tu energiju, za organizaciju, da se postignu svi ti poslovi, potreban je podmladak, ne mogu to samo starije osobe. I ja sam mogao da zakucam iz mesta sa 20 godina ali prirodno je da ne mogu danas. Moramo biti realni.“ – kaže načelnik kroz smeh. Takođe nam je srdačno rekao da nam je dostupno da obiđemo kancelarije GU sport i omladinu.

„Ova gradska uprava se deli na dva sektora: sektor sporta i sektor omladine. Imamo desetak zaposlenih, po dvoje, troje pokriva pravnu službu, ekonomski deo, sport... Svako pokriva svoj deo ali se opet nadopunjujemo da bi došlo do realizacije. Uvek smo tu za vas ako vam bilo šta nije jasno. Saradnici su i danas sa mnom, koordinator kancelarije za mlade Mirjana Bundić, koja je odgovorna za rad kancelarije i za saradnju sa organizacijama za mlade i omladinskim organizacijama, i moj pomoćnik za sport Ljubica Mijatović Topalov. Svi su sa visokom stručom spremom, imamo pet mastera i pet diplomiranih pravnika, ekonomista i sportisti sa fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Svi smo tu maksimalno uposleni, ostajemo često i subotom i nedeljom, pogotovo kada dolaze ti završni meseci, kada se dostavljaju i pripreme za sledeću godinu, a i završni izveštaji za tu tekuću, odnosno prethodnu godinu. Zaista je ritam drugačiji nego što je nekad bilo, sve je napredovalo, tehnologije, poslovi, komunikacije, sve je brže, pa i sam sistem mora da se budi. Ono što je važno je da se uključilo mnogo nevladinog sektora jer mislim da je to odlična kombinacija da se jedni možda malo probude, a drugi malo da sagledaju da ne može sve tako na brzinu. Kroz to prožimanje gradi se jedan realan tok i onda će to biti svakako jasnije, preciznije i bolje.“ - objašnjava gospodin Mastilović. Postavili smo načelniku i nekoliko pitanja na koje je bio više nego spreman da nam da odgovore.

1. Na koji način grad finansira amaterski sport, i kako se to može poboljšati?

„Nama je zakonom definisano kako to treba da radimo. Novi Sad je taj koji poseban akcenat stavlja na masovnost, školski sport, sport za šire mase i sport za osetljive grupe. Nije lokalna samouprava skoncentrisana samo na vrhunski sport. Grad pomaže vrhunski sport, ali zavisi od količine novca, koliko može da uradi. To je različito od lokalne samouprave do lokalne samouprave, koliki im je budžet, odnosno koliko para imaju da opredele za sport, ili za nešto drugo. Gradska uprava za sport i omladinu jako mnogo ulaže. Tek je pre tri godine zaživeo zakon donet 2016. godine, da se vrate školske sale deci, jer su ih zauzeli klubovi, privatne priče, zadnjih 20, 30 godina. Sve je to bila jedna velika borba, da menjamo loše navike koje su možda bile i protiv zakona. Sada se to zaista radi kako treba. Imamo preko 30, 40 samo fudbalskih amaterskih klubova, preko 200 organizacija koje su sve sportske organizacije koje su amaterske. Profesionalni klubovi su najčešće profitabilne organizacije, nama treba masovnost, da se deca u predškolskom i školskom uzrastu usmere da se bave fizičkom aktivnošću. To je naša misija, misija grada i lokalne samouprave i gradske uprave za sport i omladinu. U tom pogledu mi izdvajamo značajna sredstva i ta sredstva se sigurno usmeravaju na pravi način.“ – istakao je načelnik. Pored toga nam je prestaqvio program na koga je on lično, kao i cela GU za sport i omladinu i sam grad Novi Sad posebno ponosan. „Deca imaju priliku da u školama besplatno treniraju. Grad izdvaja sredstva, za program „Sport u škole“, koji tehnički realizuje Savez za školski sport grada Novog Sada, da u svim školama u Novom Sadu, utorkom i četvrtkom deca imaju besplatan sport. Program realizuju i njime koordiniraju profesori fizičkog vaspitanja, jer program uključuje kako decu od prvog do četvrtog, tako i od petog do osmog razreda, jer sa decom do 15 godina ne može da radi bilo ko, već isključivo profesori fizičkog vaspitanja. U tom slobodnom vremenu, i kada su deca u školama, mi koristimo vreme da deca rade vežbe sa stručnim licima i da koristimo njihove slobodne trenutke, ne da leže ili sede i gledaju u kompjuter i krive kičmu, već da rade vežbice i da budu praktično usmeravani da vode neki zdraviji način života. Imamo koordinatore koji kontrolišu kako se struka sprovodi u samom programu i sve se vrlo lako rešava.“

2. Da li postoji način da se uvede obavezno fizičko vaspitanje u visokoškolskim ustanovama?

„Mi brinemo o osnovnom školskom obrazovanju, visoko obrazovanje pripada republici ili pokrajini. To su i različite sfere, šta pokriva samu nastavu, šta pokriva same objekte, mi konkretno nemamo uticaj na taj deo. Mi možemo da pomognemo, kao na primer da ustupimo neku salu koja je u vlasništvu grada, kada Univerzitet želi da organizuje neko takmičenje, ali i oni imaju svoje prostore, odnosno svoje sale u vlasništvu, tako da je to potpuno neka odvojena ooblast u kojoj mi nemamo nadležnosti.“

3. Koliko Vaša uprava monže da utiče na neke konkretne ideje koje se tiču Spensa?

„Spens je direktno pod našim nadzorom, jer je Spens pod vlasništvom grada. Mi finansiramo oko 18.000 sati, znači preko 100.000.000,00 dinara, to su svi trenažni sati. Od velike sale, male sale, stonoteniske sale, bazena, svih sala koje postoje na Spensu, GU za sport i omladinu finansira sa pdv-om i sa svim ostalim troškovima. To su ogromni troškovi a sve je plaćeno, svi ti upravo amaterski klubovi ili udruženja građana treniraju i imaju takvu mogućnost. Ko bi platio sat na Spensu kada je skup sat u svakoj sali, skup je sat u sali od osnovne škole a tek na Spensu. Sva ta deca treniraju tamo zahvajlujući plaćenom svakom satu treninga na tom Spensu koji finansira GU za sport i omladinu. Pored Spensa to važi i za salu u Petrovaradinu i na Klisi i u Futogu. Bitno je da je Spens spreman da pruži sve propisane uslove da se trenira i radi. Kada ga imamo treba i da ga sačuvamo, to je naša obaveza. Mi ne možemo da igramo Svetsku ligu u košarci a da nemamo 5.000 propisanih mesta u sali. Takvih sala imamo svega dve, tri u Srbiji. Zato imamo Spens i njega moramo da čuvamo, sve što se u Novom Sadu dešava od velikih sportskih događaja dešava se u sali Spensa.“

Nakon odgovora na ova pitanja, načelnik Mastilović nas je pozdravio sa nadom da ćemo se uskoro ponovo videti, a obratila nam se Mirjana Bundić, koordinator kancelarije za mlade.

„Odlukom o gradskim upravama grada Novog Sada od 2009. godine, u sklopu GU za sport i omladinu grada Novog Sada, obrazovana je Kancelarija za mlade, sa položajem sektora. U njoj se obavljaju poslovi koji se odnose na formiranje, sprovođenje, praćenje razvoja omladinske politike na lokalnom nivou; donošenje i realizaciju lokalnog akcionog plana politike za mlade; izradu i finansiranje projekata kojima se unapređuje položaj mladih; obezbeđivanje učestvovanja mladih u procesima donošenja odluka i slično. Osnovni strateški dokument koji se tiče mladih na nivou grada je lokalni akcioni plan politike za mlade, koji za period od četiri godine na predlog kancelarije za mlade donosi Skupština grada, i on definiše prioritetne oblasti za mlade. Grupiše ih u devet oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, kultura i slobodno vreme, volontiranje i aktivizam, bezbednost, informisanje, mladi u zaštiti životne sredine i održivom razvoju, i socijalna politika prema omladini. Kancelarija za mlade najmanje jednom godišnje uz saglasnost gradonačelnika i na osnovu odluke o stvarivanju interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji grada raspisuje javni konkurs, za projekte kojima se realizuju ovi ciljevi LAPa na koji se javljaju udruženja mladih i udruženja za mlade. Sastavni deo konkursa su smernice određene uslovima konkursa i obrazac prijave. Kao primer mehanizma učešća mladih u donošenju odluka, navodimo da petočlanu komisiju za vrednovanje i rangiranje ovih predloga projekata, pored tri predstavnika grada čine dvoje mladih koje bira Novosadski omladinski forum, najveće reprezentativno nezavisno predstavnoičko telo udruženja mladih, udruženja za mlade i neformalnih grupa/saveza. Na osnovu predloga ove komisije gradsko veće donosi rešenje o izboru projekata koji će se finansirati iz budžeta grada i visini odobrenih sredstava. Ukupan iznos sredstava za omladinske projekte predhodnih nekoliko godina iznosio je 20 miliona dinara. U 2018. godini bilo je podržano 105 projekata, broj mladih koji su bili direktno obuhvaćeni projektnim aktivnostima bio je 46.030 i devojke su činile većinu, bilo ih je 52,45 posto. Najčešće aktivnosti bile su radionice, seminari, predavanja, obuke na različite teme, sticanje životnih veština, veštine potrebne za lakše nalaženje posla, započinjanje vlastitog posla, zdrava ishrana, muzičke i dramske radionice, kreativna pisanja i tako dalje. Još jedan od načina na koji smo obezbedili veću participaciju mladih u procesima donošenja odluka, je da se u formiranom gradonačelnikovom savezu za mlade, njegovom radnom savetodavnom telu, pored prestavnika grada, načelnika gradskih uprava iz oblasti koje se donekle tiču mladih, pored predstavnika nacionalnih manjina, saveta za bezbednost – opet mladih, priključe i predstavnici NOFa.

Važno je pomenuti još i Omladinski klub. Sama kancelarija za mlade ne raspolaže direktnim sredstvima za realizaciju aktivnosti, pa i ona sama konkuriše kod drugih donatora, pa smo sredstvima ministarstva omladine i sporta uspeli da prilagodimo jedan prostor na prvom spratu Spensa, da ga tehnički opremimo i sada stoji na raspolaganju udruženjima za aktivnosti za mlade. Klub funkcioniše u sklopu kancelarije za mlade, i termini se zakazuju putem prijavnog formulara koji se šalje na mail adresu kancelarije za mlade. Besplatan je i dostupan za sve aktivnosti maldih i aktivnosti za mlade. “

Na kraju sastanka smo još malo neformalno porazgovarali, obeležili druženje lepim fotografijama i ponovo dobili poziv da kada god poželimo možemo da se najavimo i posetimo Gradsku upravu za sport i omladinu, sa bilo kakvim pitanjima ili problemima, jer su, kako kažu, njihova vrata za nas uvek otvorena.

Projekat je podržan od Ministarstva kulture i informisanja, Pokrajinskog sekreterijata za sport i omladinu AP Vojvodine i Grada Novog Sada.

Kome smo pomogli?


Ostale vesti:
URUČENjE POMAGALA CVETKOVIĆ NIKOLI U PANČEVU
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA OBRAZOVANjE
REZULTATI ZA DODELU POMAGALA za 2019/2020 godinu
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA OPŠTE POSLOVE GRADA NOVOG SADA
ŠTRAND SUMMER FEST
FESTIVAL BOJA
URUČENjE 36. POMAGALA U TOPOLI
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA PRIVREDU
URUČENjE U SMEDEREVU - Kristijan i Mladen Tomić
URUČENjE U MELENCIMA
Otvoren je konkurs za izbor korisnika za dodelu pomagala
RADIONICA U VRTIĆU "ZVONČIĆ" U KAĆU
ČEPOM DO OSMEHA U VELIKOJ RECI
RADIONICA U DINO PARKU NOVI SAD
RADIONICA U DINO PARKU
RADIONICA U VRTIĆU "KOCKICA", SREMSKI KARLOVCI
RADIONICA U VRTIĆU "SANjALICA", PU ČUKARICA
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA OMLADINU I SPORT
RADIONICE U SUBOTICI
Unapređenje antidiskriminacionih mera u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom
DRUGI GRAD HUMANOSTI
RADIONICA U OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" MAGLIĆ
RADIONICA U VRTIĆU DUNAVSKI CVET
Unapređenje antidiskriminacionih mera u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom
Projekat OPENS2019
PROGRAM ZAŠTITE I UNAPREĐENjA POLOŽAJA SOCIJALNO UGROŽENIH OSOBA SA INVALIDITETOM
II SAJAM HUMANOSTI U NOVOM SADU
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU
SASTANAK SA GRADSKOM PORESKOM UPRAVOM
ČEPOM DO OSMEHA KOD GRADONAČELNIKA NOVOG SADA
Poseta Jani Mitić i Danilu Cvetković u Niš
ČEPOM DO OSMEHA U ALEKSINCU
NAŠA KANCELARIJA U NOVOM RUHU
DONACIJE POLOVNIH POMAGALA - PORODICE POKLANjAJU
UČIMO SE TOLERANCIJI
Sreća naša je u njihovoj radosti i veri da nisu sami!
OSMEH ZA LAZARA MARIJANOVIĆA
NAŠ PRVI SAJAM
GRAD HUMANOSTI
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I INVESTICIJE
OBRADOVALI SMO PETRU I NjENE RODITELjE
URUČENO JOŠ JEDNO POMAGALO!
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
BUSINESS RUN
NAŠI HEROJI - BeX kurirska služba
ZIMSKO RADNO VREME
APLIKACIJA ČEPOM DO OSMEHA
DIREKTOR AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GOST NA ŠTANDU ČEPOM DO OSMEHA
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
RADIONICA U OŠ Branko Radičević NOVI SAD
PRIPREME ZA SASTANAK SA NAČELNICOM GRADSKE UPRAVE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
DRUGI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA "ZAJEDNO SMO JAČI - UMREŽIMO SE!"
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
RADIONICA U Aqua Parku PETROLEND
URUČENjE POMAGALA - PORODICE POKLANjAJU
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA KULTURU
UDRUŽIMO SE SVI ZA DEČIJI OSMEH
ZAJEDNO SMO JAČI - UMREŽIMO SE
DIZALICA NA POKLON
REZULTATI KONKURSA za 2018. godinu
RADIONICA U VRTIĆU ZMAJ
RADIONICA U VRTIĆU MASLAČAK
RADIONICA U STŠ "23. maj"
RADIONICA U VRDNIKU
MOZAIK U NEGOTINU
DONACIJE POLOVNIH POMAGALA - PORODICE POKLANjAJU
RADIONICA U VRTIĆU MAGNOLIJA
RADIONICA NA FRUŠKOJ GORI
RADIONICA NA KALEMEGDANU
Otvoren je konkurs za izbor korisnika za dodelu pomagala
LIKOVNI KONKURS
RADIONICA U VRTIĆU DETELINA SA 4 LISTA
RADIONICA U VRTIĆU DREAMLAND
OSMEH ZA STEFANA
PUTUJEMO U SMEDEREVSKU PALANKU
PEŠČANIK
LjULjAŠKA
VRTEŠKA
LjULjAŠKA
RADIONICA U ŠOSO "Milan Petrović"
KLACKALICA
RADIONICA U VLADIMIROVCU
HLADNOĆA NE SMRZAVA DUŠU
PUTUJEMO U SJENICU
DA VEŽBAMO SVI!
UPOZNAJTE STEFANA
JOŠ JEDAN ZAJEDNIČKI USPEH
REKREACIJA ZA SVE
DEVETNAESTI OSMEH
UZ PODRŠKU NIS-a
TRICIKL ZA KONSTANTINA
OSMEH ZA MINU
USPELI SMO!!!
MOZAIK ZA GINISA
SORTIRAJTE KOD KUĆE!
PRIPREME U TOKU!
SORTIRAJTE ČEPOVE SA NAMA!
MOZAIK ZA GINISA
URUČENjE POMAGALA U NIŠU
PUTUJEMO ZA NIŠ
POZIV SVIM AKTIVISTIMA
Uručenje kolica Nemanji Ćuriću
OTVARANjE KANCELARIJE U ĆIRPANOVOJ 25 U NOVOM SADU
Uručenje pomagala Varga Emeše
Osmeh za Varga Emeše
Potpisivanje memoranduma sa opštinom Bečej
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Prijatelj akcije kompanija NIS
Prijatelj akcije Aksa kids Mega store
Potpisivanje memoranduma sa PU iz Novog Sada
Potpisivanje memoranduma Irig
Potpisivanje memoranduma Sombor
Poseta Novom Bečeju
REZULTATI KONKURSA ZA 2016/2017 godinu
Naša košarkašica Milica Dabović, šampion u svemu!
DONACIJE POLOVNIH POMAGALA - PORODICE POKLANjAJU
DONACIJE POLOVNIH POMAGALA - PORODICE POKLANjAJU
NIS - naš veliki partner u akciji Čepom do osmeha
KONKURS 2016
Terapeutski elektro-motorni ležaj za još jedan osmeh
USKORO KONKURS!
URUČENA ELEKTRIČNA KOLICA ZA DAVIDA VANEVSKOG
Priključenje akciji Gradskog Centra za fizičku kulturu Beograd
Električna kolica za Davida Vanevskog
AD PODUNAVLJE Bačka Palanka postao veliki partner humanitarno ekološkog udruženja "Čepom do osmeha"
Ekološko vaspitanje Zdravo odrastanje - Čepom do osmeha i ove godine na Baby Exita
Naftna industrija Srbije - značajan partner akcije
Postavljene kutije u NIS-u
David Vanevski
VAŽNO OBAVEŠTENJE
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Saopštenje za javnost
Donacija Web dizajn stranice
BAČKA PALANKA poseta FRUCTUS-u
BAČKA PALANKA SARADNJA SA TARKETT-om
NIŠ, uručivanje pomagala za našu Minu
OBAVEŠTENJE
OBAVEŠTENJEPreuzmite pdf

GDE ODNETI CEPOVE?

Izaberite iz padajućeg menija grad po želji i na mapi ispod prikazaće vam se mapa punktova