Registar kutija

Molimo pravilno popunite formu

Vas zahtev je prosledjen. Hvala!

Email vec postoji u bazi!
   

Predložite svoje dete

Molimo pravilno popunite formu

Vas zahtev je prosledjen. Hvala!

 

Skupljajte čepove i pomozite deci!

Humanitarno-ekološka akcija sakupljanja plastičnih čepova radi pomoći deci sa invaliditetom da im se omogući lakše funkcionisanje u obrazovanju.

Pratite nas na društvenim mrežama

Registrujte se kako biste se uključili u našu akciju

Reciklažasrbija metla

                                                           OČISTIMO NAŠU SRBIJU!

Reciklaža je pretvaranje otpada u nove materije.

Originalni simbol za reciklažu je dizajnirao 1970. godine Gary Anderson.

Simbol inače predstavlja Mobiusovu petlju koja sadrži tri povezane strelice u obliku trougla sa zaobljenim uglovima. Svaka strelica je povratno presavijena i sve tri se nadovezuju jedna na drugu, što uslovno predstavlja ciklus reciklaže.

reciklaza1

Koristi reciklaže:

 • niže cene sirovina od recikliranih izvora
 • povećanje efikasnosti proizvodnje
 • smanjeni troškovi odlaganja otpada
 • smanjena potrošnja energije u procesu proizvodnje
 • zaštita životne sredine
 • otvaranje novih radnih mesta.

Ima tri osnovna principa:

R REDUCE – smanjiti          R REUSE – ponovo koristiti         R RECYCLE- reciklirati

Materijali koji se koriste u reciklaži mogu biti: reciklabilni, nereciklabilni, opasni i bezopasni. Nažalost, kod nas se taloži velika količina otpada koji bi mogao biti recikliran. Naš cilj je reciklirati čepove.

proces22

 1. Sirova nafta
 2. Proizvođač granulata i pedformi
 3. Fabrike proizvoda koje proizvode proizvod
 4. Maloprodaja
 5. Potrošači
 6. Obična kanta za smeće
 7. Kanta za reciklažu
 8. Centar za reciklažu
 9. Fabrika za proizvodnju novih proivoda.

Plastični čepovi spadaju u grupu plastike koja nosi naziv HDPE- polietilen.

PolietilenPOLIETILEN ( PE ) -je termoplastični materijal koji se dobija polimerizacijom etilena i pripada grupi polimera. Predstavlja jednu od najviše upotrebljenih plastičnih masa , a zavisno od kategorizacije i osobina može se koristiti za proizvodnju i može se koristiti za dobijanje širokog spektra plastičnih proizvoda( plastične boce kese itd…).

Prednosti koje odlikuju polietilen kao materijal:

 • bez mirisa, ukusa, fiziološki bezopasan
 • mala masa, mala gustina pa pluta po vodi
 • velika fleksibilnost
 • čvrstoća, žilavost i dugotrajnost
 • odlična otpornost na većinu hemikalija
 • otpornost na vodu
 • otpornost na rastvore soli, kiselina, baza, alkohola i benzina
 • nerastvorljiv u svim organskim rastvaračima
 • slabo apsorbuje vodu i ima dobre električne osobine.

Proizvodi se kao:

 • Polietilen niske gustoće (LDPE)
 • Polietilen srednje gustoće (MDPE)
 • POLIETILEN VISOKE GUSTOĆE (HDPE – High Density Polyethylene)
 • Polietilen ultra visoke molekulske mase (UHMWPE)

Polietilen niske gustoće (LDPE) ima tačku topljenja 105 celsijusova stupnja, otporan na lomljenje, flesibilan, proziran, te se stoga koristi kao plastična ambalaža za proizvodnju cevi. Ima dobru otpornost prema delovanju hemikalija pa se može koristiti za držanje raznih organskih reagenasa.

Polietilen visoke gustoće (HDPE) ima bolje mehaničke osobine i otpornost prema hemikalijama, ali nije otporan prema jakim oksidacionim sredstvima.

plastika2Oznaka koja se nalazi na ambalaži koja sadrže ovu vrstu plastike.

VAŽNI EKOLOŠKI DATUMI:

22. mart – svetski dan zaštite voda23. mart – svetski dan meteorologije

22. april – Dan planete Zemlje

15. maj – Internacionalni dan akcije za klimu

22. maj – svetski dan zaštite biodiverziteta

05. jun – svetski dan zaštite životne sredine

08. jun – svetski dan okeana

17. jun – svetski dan borbe protiv isušivanja i poplava

16. semtembar – svetski dan zaštite ozonskog omotača

22. septembar – evropski dan bez automobila

26. septembar – svetski dan čistih planina

04. oktobar – svetski dan zaštite životinja

06. oktobar – svjetski dan staništa

31. oktobar – Međunarodni dan Crnog mora

08. novembar – Međunarodni dan urbanih regija

Kome smo pomogli?

Preuzmite pdf

GDE ODNETI CEPOVE?

Izaberite iz padajućeg menija grad po želji i na mapi ispod prikazaće vam se mapa punktova