Registar kutija

Molimo pravilno popunite formu

Vas zahtev je prosledjen. Hvala!

Email vec postoji u bazi!
   

Predložite svoje dete

Molimo pravilno popunite formu

Vas zahtev je prosledjen. Hvala!

 

Skupljajte čepove i pomozite deci!

Humanitarno-ekološka akcija sakupljanja plastičnih čepova, radi pomoći deci sa invaliditetom kako bi im se omogućilo lakše funkcionisanje u svakodnevnom životu.

Pratite nas na društvenim mrežama

Registrujte se kako biste se uključili u našu akciju

ProjektiSASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA KULTURU

Dragi prijatelji, danas smo posetili Gradsku upravu za kulturu grada Novog Sada, gde nas je dočekala zamenica načelnika Zorica Šijak. Ovom prilikom smo razgovarali na temu mladih u kulturi u okviru OPENS projekta „Gradonačelnik otvara vrata - Uključimo se!“ koji implementira naše udruženje.

Moramo vam priznati da smo bili prijatno iznenađeni informacijama koje smo dobili. Gradska uprava za kulturu ima vrlo lepo i jasno uređen sajt, gde možete dobiti osnovne podatke o svim aspektima vezanim za kulturna dešavanja u Novom Sadu. Možete saznati sve o apliciranju na projekte u okviru ove uprave, postoji i elektronska prijava od ove godine. Možete im se obratiti na više načina, putem kontakt forme, telefonskim putem ili lično, spremni su da daju odgovore u bilo kom trenutku. Takođe možete najaviti bilo koji kulturni događaj, prijavom putem sajta: http://kultura.novisad.rs/. Ako želite da na vreme budete obavešteni o kulturnim dešavanjima u gradu i raspisivanju konkursa instalirajte android aplikaciju GukIT i na taj način ćete biti u toku.

Na sastanak smo otišli sa unapred spremljenim pitanjima sa okruglog stola na kojem su učestvovala udruženja mladih i udruženja za mlade. Pitanja koja smo postavili, a čije odgovore želimo da vam prosledimo kako biste na lakši način ostvarili svoje ciljeve su:

1. Koji su kriterijumi kojima se komisija za odabir projekata vodi prilikom odabira istih i koliko su odluke ove komisije transparentne?
Odgovor: Opšti kriterijumi kojima se komisija vodi prilikom odabira projekata su definisani zakonom o kulturi i dodatkom koji stoji u samom konkursu objavljenom na sajtu. Projekti se vrednuju bodovno. Članovi komisije su stručnjaci iz oblasti kulture, koji se prijavljuju putem konkursa slanjem biografije, a odluku o licima koja će činiti komisiju donosi gradonačelnik Novog Sada. Sve informacije o prijavi na konkurs za projekte, odlukama i radu komisije možete dobiti putem Infodana koji se obavezno održavaju jednom nedeljno pre i nakon završetka konkursa.

2. Da li se ova gradska uprava oslanja na istraživanja o efikasnosti projekata koje je podržala, da li na osnovu tih istraživanja pravi plan za naredni period? Da li postoji LAP (Lokalni akcioni plan)? Da li vam je prihvatljivo organizovanje sličnog foruma poput NOF (Novosadskog omladinskog foruma) u okviru vaše uprave?
Odgovor: Postoji Strategija i Akcioni plan o rada gradske uprave. Strategija obuhvata opšte ciljeve uprave, dok ih Akcioni plan razrađuje na praktičan način za period od 2 godine. Radi se evaluacija projekata. Još jedan od načina kako možete doći do informacija ili izložiti neki predlog je preko Foruma za kulturu, koji je u formi otvorenog sastanka, a čine ga udruženja koja se bave kulturom.

3. Da li prepoznajete neformalne grupe, pošto se one često javljaju kod mladih u kulturi, koji ne poznaju pravila, nego se okupljaju zbog želje za iskazivanjem kreativnosti i umetničke slobode?
Odgovor: Samo pravno lice registrovano kod APR-a može aplicirati na projekte. Ovakav naš stav je formiran iz praktičnih razloga, jer neformalne grupe ne mogu potpisati ugovor sa nama, niti mogu otvoriti trezorski račun itd. Za sada je situacija ovakva, ali možda se u budučnosti pokrene neka inicijativa.

4. Da li postoji podrška pojedincima i kako se ona ostvaruje?
Odgovor: Kod pojedinaca je isti slučaj kao i sa neformalnim grupama, s tom razlikom da se mogu prijaviti ako iza njih stoji neko udruženje.

5. Da li postoji mogućnost odricanja prihoda od taksi za organizovanje dešavanja na javnoj površini?
Odgovor: Takse za zauzimanje javne površine ubira Gradska uprava za komunalne poslove. Međutim, ako je događaj od velikog značaja, Gradska uprava za kulturu interveniše kod Gradske uprave za komunalne poslove i organizator se oslobađa plaćanja taksi.

6. Da li dvorac Eđšeg mogu koristiti sva udruženja za svoje aktivnosti i na koji način se mogu prijaviti za korišćenje istog?
Odgovor: Dvorcem upravlja Kulturni centar Novog Sada, mada će preći u nadležnost Fondacije 2021, koja će organizovati buduće događaje u njemu. U fondaciji su spremni na saradnju sa mladima, jedino što će biti bitno je proveriti da li je prostor slobodan u traženom terminu.

7. Kakvo je vaše mišljenje o aktivizmu i uključenosti mladih u kulturna dešavanja u gradu i da li imate neku sugestiju ili predlog kako situaciju unaprediti?
Odgovor: Kultura za mlade danas podrazumeva uglavnom posećivanje koncerata. Naša sugestija bi bila da se uključe i u druge segmente, postoje i muzeji, galerije, pozorišta... Otvoreni smo za sva vaša pitanja, sugestije i saradnju.

Kome smo pomogli?

Preuzmite pdf

GDE ODNETI CEPOVE?

Izaberite iz padajućeg menija grad po želji i na mapi ispod prikazaće vam se mapa punktova