Registar kutija

Molimo pravilno popunite formu

Vas zahtev je prosledjen. Hvala!

Email vec postoji u bazi!
   

Predložite svoje dete

Molimo pravilno popunite formu

Vas zahtev je prosledjen. Hvala!

 

Skupljajte čepove i pomozite deci!

Humanitarno-ekološka akcija sakupljanja plastičnih čepova, radi pomoći deci sa invaliditetom kako bi im se omogućilo lakše funkcionisanje u svakodnevnom životu.

Pratite nas na društvenim mrežama

Registrujte se kako biste se uključili u našu akciju

Ekologija i reciklaža


Kome smo pomogli?


Nemarnost ljudi je dovela opstanak planete u pitanje, zbog čega savremeno društvo posebnu pažnju posvećuje ekologiji i zaštiti životne sredine.

Često se pojam ekologija i zaštita životne sredine poistovećuju, što je pogrešno. Razlika između ova dva pojma je u tome što se ekologija bavi funkcionisanjem ekosistema, stepenom zagađenja u ekosistemu, dok se zaštita životne sredine bavi merama koje se preduzimaju da bi se to zagađenje sprečilo.

Pošto se Udruženje „Čepom do osmeha“ bavi sakupljanjem plastičnih čepova, segment zaštite životne sredine koji nam je posebno interesantan je upravljanje otpadom.

Reciklaža je proces izdvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje u iste ili slične svrhe. Proces uključuje sakupljanje, odvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz otpada.

Prvi, i jedan od najbitnijih delova je odvajanje otpada, koje se vrši iz razloga što kada se zajedno sakuplja dolazi do kontaminacije različitih delova otpada npr. plastične flaše i čepovi se uprljaju i zagade kada se sakupljaju zajedno sa komunalnim otpadom. Ova činjenica narušava kvalitet tog otpada kao sirovine, proizvod koji nastaje nakon njegove reciklaže nije upotrebljiv npr. u prehrambenoj industriji.

Udruženje „Čepom do osmeha“, svojim radom potpomaže širenju svesti o potrebi za odvajanjem otpada, koje ima najveći učinak ako krene od izvora nastanka tj. u domu građana. Odvajanjem otpada želimo da ukažemo svakom građaninu da njegov doprinos društvu može biti velik, iako mu se možda čini suprotno.

Postoje nekoliko kategorija otpada, na koliko će biti podeljen zavisi od države do države, mi smo izabrali da pišemo malo o nemačkom modelu. Naime, još u kućama kreće odvajanje otpada na:
- Papir, koji se kasnije odlaže u plave kontejnere, gde je posebno naglašeno da se ne ubacuje papir i karton koji je uprljan od hrane
- Biorazgradivi otpad, koji se baca u braon ili zelene kontejnere, ovde se ubacuje otpad iz bašte od kog se pravi kompost. Ostaci od hrane ne idu ovaj kontejner, oni se ubacuju u drugi tip kontejnera, predviđen za biomulj, jer se prerađuje posebnim procesom fermentacije
- Ambalažni otpad, koji se ubacuje u žute kontejnere i uključuje sve tipove ambalaže, od aluminijumskih konzervi do plastičnih kutija i tetrapaka
- Neraspoređeni ostatak, koji se ubacuje u crne kontejnere, ovde se ubacuje sve ono što nije išlo u prethodno nabrojane kontejnere, a da se ne ubraja u opasan otpad

Opasan otpad ima poseban tretman i u zavisnosti od lokalne zajednice, zavisi i rešavanje ovog problema. U opasan otpad se ubrajaju medicinski otpad, baterije, akumulatori, herbicidi, pesticidi i ostale opasne hemikalije, svaka od navedenih stavki ima poseban treman sakupljanja i odlaganja ili prerade.

Zašto je važno da recikliramo?

Recikliranjem spasavamo sebe i svoju budućnost. Velike količine otpada su bačene do sada, posebno onog teško razgradivog, koji u najvećem broju slučajeva, sem što zauzima velike površine plodnog zemljišta i nekada pitke vode, takođe na dugoročne staze zagađuje okolinu, ispuštajući različita toksična jedinjenja tokom procesa razgradnje. Ta jedinjenja kroz vodu, vazduh, biljke i životinje ulaze u čovekov lanac ishrane i utiču na zdravstveno stanje našeg organizma. Takođe, imaju različite negativne posledice po ostale organizme, od jednoćelijskih organizama do sisara, narušavaju ekosisteme, dovode do nestanka velikog broja vrsta. Po okeanima se mogu naći ostrva od otpada, nastala našom nemarnošću. Zato krenite stopama tima Čepom do osmeha, GLEDAJTE GLOBALNO, ALI DELUJTE LOKALNO!!!

Kome smo pomogli?


1. David Mernjik iz sela Pivnice, opština Bačka Palanka
2. Stefan Marinković iz sela Zmajevo
3. Dragan Krga, rođen 03.maja 2001 godine
4. Nataša Minić iz Futoga, rođena 5.11.2009 godine.
5. Slađana Ugrica, rođena 19.01.2006. godine
6. Vuk Lojković rođen 01.04.2009 u Beogradu, opština Rakovica
7. Nikola Živković iz Novog Sada
8. Anastasov Mina iz Niša, rodjena 15.05.2001 godine
9. Milan Borenović iz Šajkaša, rođen 02.09.2007 godine
10. Aleksandar Đukić, rođen 02.05.2004 godine
11. David Vanevski iz Jabuke rođen 02.septembra 2002 godine
12. Nemanja Keljački iz Bačkog Petrovog Sela, opština Bečej, rođen 11.07.2008.
Kupljen prenosivi računar za slepe, koji koristi Brajevo pismo i transportaciju teksta u glas.
13. Aleksa Drakulić iz Kačareva, opština Pančevo, rođen 11.05.2007.
Kupljena dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu. Za njegovo pomagalo je bilo potrebno skupiti oko 2 tone čepova.
14. Radmila Nikolić devojčica iz Aranđelovca, rođena 16.09.2008 godine
kupljena su joj invalidska kolica.
15. Nikola Jeličić iz Beograda, opština Novi Beograd. Kupljena elektromotorna invalidska kolica. Za njegovo pomagalo je bilo potrebno sakupiti oko 10 tona plastičnih čepova.
16. Nikola Vukelić iz Pančeva, kupljen medecinski aspirator na struju, vrednost pomagala oko dve tone čepova.
17. Varga Emeše je dobila nova invalidska kolica.
18. Četvorogodišnja Neda Jovanović iz Niša je dobila stolicu za kupanje i dečija invalidska kolica.
19. Bakir Isović, dečija invalidska kolica.
20. Konstantin Janković, terapeutski tricikl.
21. Mina Filipović, stolica za kupanje.
22. Stefan Radovanović, Smederevska Palanka, dečija neurološka kolica
KONKURS

Nakon detaljne obrade svakog deteta i razmatranja njihovih želja i potreba odabrana deca su:

1. Radovanović Stefan - Smederevska Palanka

2. Joković Uroš - Sočanica, opština Leposavić
GDE ODNETI CEPOVE?

Izaberite iz padajućeg menija grad po želji i na mapi ispod prikazaće vam se mapa punktova