069/311 31 00

SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA PRIVREDU

arrow-link

Na početku sastanka, isperd udruženja „Čepom do osmeha“, načelniku se obratila predsednica Udruženja, Vanja Petković i ukratko ispričala čime se Udruženje bavi i koje smo rezultate postigli, kao i koji su nam ciljevi. Nakon toga gospodin Saša nam je poželeo dobrodošlicu u GU za privredu, naglasio da je i njihovo zadovoljstvo što smo im došli u posetu, te nam detaljno objasnio šta je to čime se bavi GU za privredu, koje su joj nadležnosti, kao i na čega su posebno ponosni.

„GU za privredu po svom potencijalu i budžetu koji poseduje, ne spada u veće GU Novog Sada, ali po nadležnosti svakako spada u možda najrazuđenije GU, u smislu onoga šta pokriva u svojoj nadležnosti. Ono što mi ovde radimo, po segmentima, je sve ono što se tiče privrede, ono što je regulisano propisima da se sprovodi na nivou lokalne samouprave. Naravno, jedan veći deo privrede reguliše vlada republike Srbije. Preduzetništvo i zanatstvo takođe, u okviru uprave bih takođe posebno izdvojio turizam, koji i jeste grana privrede, ali s obzirom da je Novi Sad grad u kom je turizam u ekspanziji, mi turizmu dajemo poseban značaj i jedan određen broj ljudi radi isključivo u turizmu. Ono što je takođe prilično veliko i rogobatno što mi radimo, jeste zapošljavanje i poljoprivreda. Mi smo po nadležnosti i budžetski gledano do ove godine imali četiri budžetske „glave“. Kao što sam naglasio ne spadamo u veće uprave, po budžetu koji trošimo i taj budžet je razuđen. Svake godine se trudimo da naš posao za koji smo plaćeni obavimo kako treba i da taj novac trasiramo tačno tamo gde treba, onim korisnicima kojima je potreban.“ Načelnik je naglasio da neće danas pičati o svakom zasebnom porojektu, jer ih zaistra ima mnogo, ali da sve ono što ne spomene možemo da pronađemo na sajtu gradske uprave, https://privredans.com/

„Jedan veliki segment koji mi ovde radimo je poljoprivreda. Verovali ili ne, Novi Sad je 98% urbana sredina, a svega 2% ruralna, ali isti su problemi kao i u malim lokalnim seoskim samoupravama, sa zemljištem i izdavanjem zemljišta. Na osnovu prikupljenih prihoda, po tom osnovu, mi možemo da finansiramo ljude koji se bave poljoprivredom i ljude koji su nekako i raspoređeni u ruralnim delovima grada Novog Sada. Mi smo ove godine kao grad prvi put krenuli sa finansiranjem mladih u poljoprivredi. To je projekat koji finansira i pokrajina i republika. Mi smo gledali do sada da ne kopiramo mere sa drugih nivoa vlasti, jer treba da imamo nešto originalno. Odlučili smo se za ovu meru kako bi povećali sredstva koja možemo da plasiramo maldim ljudima koji bi se zadržali u ruralnoj sredini, preuzeli od svojih roditelja poljoprivredno gazdinstvo, i pokušali da se bave poljoprivrednom kao osnovnom delatnošću. Ovaj projekat je medijski eksponiran preko našeg sajta i još uvek je na snazi tako da svako ko je zainteresovan može da se javi na taj konkurs. On podrazumeva da mladi ljudi do 40 godina (to je odrednica, od 18 do 40 godina), mogu da konkurišu za dobijanje sredstava preko projekta u iznosu do milion dinara. Taj ceo projekat je težak 20 miliona dinara.

Mi smo kao Novi Sad, a naša uprava posebno, izrazito netolerantna sredina što se tiče ravnopravnbosti polova, volim to da kažem u komičnom smislu, jer izrazito forsiramo žene i ponosnoi smo na to. Imamo projekte za žensko preduzetništvo, i žensko zapošljavanje i samozapopšljavanje. Forsiramo ih i time što imaju više bodova na konkursu ukoliko je žena vlasnik poljoprivrednog gazdinstva, preduzetničke radnje ili nečeg sličnog. Jedan poražavajući podatak što se tiče republike Srbije je da od 620.000 poljoprivrednih gazdinstava koja su registrovana, preko 510,000 su u vlasništvu muškarca. Takođe, od kompletne imovine koje poseduju fizička lica na teritoriji republike Srbije, skoro 90% vlasnika kuća i zemlje na selu su muškarci. Na nama je da se trudima da takvu jednu stvar ispravimo.

Što se tiče zapošljavanja, koje je još jedan od segmenata kojim se bavimo, sve mere koje su predviđene nacionalnim merama i nacionalnim planom za zapošljavanje republike Srbije, mi primenjujemo na teritoriji grada Novog Sada. Moram da vam kažem da smo mi ubedljivo najsnažnija lokalna samouprava koja trasira najviše sredstava za zapošljavanje, to je oko 160 miliona godišnje. Radi poređenja, grad Beograd potroši oko 20 miliona za zapošljavanje. Mi smo klasičan primer onoga kako treba da se radi u Srbiji, zato što kroz sve mere mi godišnje ili obučimo ili zaposlimo gotovo 800 ljudi, što mladih, što starih u zavisnosti od mere. Imamo dve snažne mere za mlade ljude, to je stručno osposobljavanje i pripravništvo. Ono što je specifično za nas je da smo mi jedina lokalna samouprava u ovoj godini u kojoj su radili pripravnici. Po našem akcionom planu zaposleno je 80 pripravnika na teritoriji grada, i znam da to nije dovoljno, ali se trudimo da što više pomognemo mladim ljudima da preko pripravničkog radnog odnosa dođu do svog zaposlenja. To nam je bilo bitno jer poslodavac drugačije gleda kada mlad čovek završi pripravnički odnos i kada završi stručnu praksu. Sa druge strane naša evaluacija kaže da su mnogi poslodavci, pogotovo privatnici i veće kompanije, preko 70% te mlade ljude ostavljali u kompanijama i nudili im ugovore o radu nakon odrađenog pripravničkog rada. To znači da ta mera daje prave efekte, pa ćemo se truditi da tu meru proširimo u narednim godinama, ali suštinski to je mera. Kada dodate još 120 mladih ljudi koji mogu da se zaposle putem struče prakse, mi po ta dva osnova svake godine zaposlimo oko 200 mladih ljudi.

Pored tih mera imamo i sve ostale. Mi smo bukvalno jedina lokalna samouprava koja ima sve mere zapošljavanja. Važno je pomenuti i samozapošljavanje, ljudi koji prvi put otvaraju svoj biznis. Ne mogu da kažem da je sad to neki veliki iznos, između 200 i 400 hiljada dinara mi dajemo za tu meru svakom ko je aplicirao i podneo dokumentaciju koja je u skladu sa našim konkursom. Imamo posebnu meru za samozapoljavanje žena, to sam već spomenuo, gde se žene masovno javljaju. To je jedna zadovoljavajuća stvar da se žene prepoznaju i osnažuju da uz naše mere pokušaju da krenu sa nekim sopstvenim biznisom. U prvoj godini taj novac množe da se potroši na bilo šta, ne postoji obaveza da nas obaveštavate na šta ste potrošili ili na šta ne smete da potrošite. Mi smo otišli i korak dalje, republika Srbija je preko svog ministra Popovića, koji je ministar bez portfelja za inovacije, prošle godine prvi put je raspisan konkurs za dobijanje sredstava za inovativno žensko preduzetništvo i inovativno preduzetništvo. Jedino smo mi i Beograd konkurisali za ta sredstva od njih. Pošto imamo već sredstva za start-up program, onda smo dodelili sredstva ženama koje su u drugoj ili trećoj godini poslovanja, kada je opet teško, kada već dolaze razni nameti koji moraju da se izmire, mi smo sredstva dali za opremu da bismo pomogli našim ženama. Trideset i pet žena je dobilo sredstva po tom osnovu.

Kod zapošljavanja imamo i meru javnih radova, to je poseban program koji je predvidjen za osobe sa invaliditetom, ali i za ljude koji su na marginama društva, na primer romske zajednice i slično, koji ne mogu da nađu nikakavo zaposlenje. Pored svega toga što sam vam nabrojao imamo i meru koja se zove „Nova radna mesta“, to su teže zapošljive kategorije ljudi, oni koji su u 50 i nekoj ostali bez posla i koje niko više neće ni da zaposli. Nudimo poslodavcima mnogućnost da te ljude zaposle, da im pruže šansu i pomoć na godinu dana, i tu dajemo jednokratno 200.000,00 dinara bez pravdanja, to je prosto da poslodavac pokrije svoje troškove angažovanja takvog lica sa Nacionalne službe za zapošljavanje. Sve što sam vam rekao, odnosi se isključivo na lica koja se nalaze na Nacinonalnoj službi za zapošljavanje. Kao što ste mogli da čujete, to je prilično stvari koje mi ovde radimo...

Što se tiče turizma, Novi Sad preko GU za privredu godišnje 120 miliona transferiše u manifestacije i događaje od značaja za grad Novi Sad. Logično je pitanje šta nam je to donelo. To nam je donelo, po statističkim podacima, da je Novi Sad u ogromnoj ekspanziji što se tiče dolazaka stranih turista pogotovo, ali i domaćih. To nam se naravno odražava i na budžet, zato što samo od boravišnih taksi Novi Sad svake godine prihoduje 10 miliona više nego ranije. Ono što nam predstoji u narednom periodu, u dogovoru sa republičkom turističkom inspekcijom i turističkom inspekcijom koja se sprovodi na nivou grada, to je kontrola turističkih kapaciteta, da se ne bi stvarala nelojalna konkurencija ljudima koji imaju registrovane turističke objekte. Sada je u ekspanziji otvaranje privatnih apartmana i kategorizacija koja se radi u ovoj upravi. Što se tiče drugog dela, odnosno manifestacija, trudimo se da naša komisija odabere najkvalitetnije manifestacije koje postoje. Vi ste i sami mogli da vidite prethodnih par godina da se promenila nekako slika grada. Mi se sada trudimo da odvojimo ono što je neprikladno od prikladnog. Pokušavampo da iznivelišemo, da vidimo šta je to što je stvarno od značaja za grad. Mi sufinansiramo i „Exit“ da bi pojačali tu priču kao grad, sa određenim novcem, kao i „Tamburica fest“ i sve ono što vidite, mi učestvujemo u gotovo svim projektima. Od prošle godine smo počeli da forsiramo i izvlačenje iz centra. Nije samo oko Miletića život, nego i u Kisaču i u Begeču... Pokušavamo tamo da podignemno turizam, da vidimo šta imamo od projekata u tim ruralnim delovima, šta može da se ponudi, i da li može taj naš stranac koji dolazi svake godine da poseti i ova mesta.“ - sve nam je detaljno objasnio načelnik Bilinović.

Nakon toga postavili smo gospodinu Bilinoviću i neka od pripremljenih pitanja na okruglom stolu:

1. Na koji način se grad priprema za socijalno preduzetništvo?
„Mi imamo mere da stimulišemo poslodavca kroz to da on uz pomoć naših sredstava kupi opremu, da bi ga oslobodili dela njegovih obaveza, da može da zaposli mladog čoveka ili lice iz ugroženih kategorija. To nije direktna mera, ali jeste indirektna. To je ono što je u našoj mogućnosti. Što se tiče samog zapošljavanja, mi dajemo ogroman novac za obuke, da dopunimo tržište onim čega fali, čega je tržište Srbije „gladno“. Ove godine sprovodimo velike obuke u turizmu, preko Udruženja hotelijera Srbije, koji izdaju sertifikat, za sobarice, kuvarice i slično, za sve ono što je potrebno hotelskoj industriji. Imamo jako veliki odziv ljudi. Imamo jednu veoma čudnu situaciju u kojoj se nalazimo, mi smo zemlja koja ima pad nezaposlenosti. Po zvaničnoj statistici to nije samo prirodan odliv. To je situacija sa Aptivom i gomilom kompanija koje su ovde zaposlile desetine hiljada ljudi, a dolazi do apsurdne situacija u kojoj te fabrike ne mogu više da nađu radnike i oglase stavljaju po drugim gradovima, čak Nišu i Valjevu. Sa druge strane imao problem da su mladi ljudi nezainteresovani da rade na primer u ugostiteljstvu, nama se žale vlasnici velikih restorana da ljudi neće to da rade iz raznih razloga. Tako da imamo nezaposlene ljude, imamo ih sve manje, iamo ljude kojineće da rade posao koji se nudi.“

2. Na koji način grad izlazi u susret da obezbedi prostor za preduzetkike koji imaju i ideje i sredstva za započinjanje samostalnog biznisa, u slucajevima kada su za po potrebne velike hale, odnosno veliki prostori?

„To su poslovni prostori kojima raspolaže gradska uprava za imovinu. Prostora i ima i nema. Kada ih pitate najčešće je sve izdato. Za ovo sve ostalo, treba ogroman novac. Sve i da postoji prostor, ne možete tek tako nekom dati halu.Ali naravno, uvek je moguće razgovarati.“


3. Konkretno u slučaju poljoprivrede, šta se sve subvencioniše? Čuli smo da su ljudi zadovoljni jer subvencionišete i organsku proizvodnju.
„Ja vam nisam pričao detaljno o tome, jer to nisu specifičnosti, već sve o tome imate transparentno na našem sajtu. Budžet, što se tiče tog programa, smo tri puta podizali. Posebno subvencionišemo organsku proizvodnju. Zaista smo jedini koji u potpunosti pokrivamo sve od organske proizvodnje. Ali imao i tu slatku sreću da ih ima samo sedmoro.“ - našalio se načelnik Bilinović.

Rastali smo se u veseloj atmosferi, sa obećanjem da ćemo ga opet posetiti, kao i njegovim da je tu za šta god nam bude potreban. Projekat je podržan od Ministarstva kulture i informisanja, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine i Grada Novog Sada